ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

We've been ru [...] r six months.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -We've been ru [...] r six months.-, *We've been ru [...] r six months.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

We've ( W IY1 V) been ( B IH1 N) running ( R AH1 N IH0 NG) our ( AW1 ER0) fucking ( F AH1 K IH0 NG) asses ( AE1 S AH0 Z) off ( AO1 F) for ( F AO1 R) six ( S IH1 K S) months ( M AH1 N TH S).

 


  

 
We've
 • abbr. we have [Hope]
 • /W IY1 V/ [CMU]
 • (v) /wiːv/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
running
 • การวิ่ง[Lex2]
 • การจัดการธุรกิจ[Lex2]
 • ซึ่งไหล[Lex2]
 • ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่[Lex2]
 • ซึ่งต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • โดยต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ [Hope]
 • (adj) วิ่งแข่ง,วิ่ง,ไหล,ติดกันไป,เดินเครื่อง [Nontri]
 • (n) การแข่งขัน,การวิ่ง,การวิ่งเต้น,การเคลื่อนที่,การจัดการ,ความต่อเนื่อง [Nontri]
 • /R AH1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ʌnɪŋ/ [OALD]
  [run]
 • วิ่ง: วิ่งควบ [Lex2]
 • วิ่งแข่ง[Lex2]
 • วิ่งหนี: หนี [Lex2]
 • รีบไป: รีบเร่ง [Lex2]
 • พาไปส่ง[Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว: เคลื่อนผ่านไป [Lex2]
 • ไปขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • เยี่ยมเยียน[Lex2]
 • เข้าสมัครรับเลือกตั้ง[Lex2]
 • เปิดเครื่อง: เดินเครื่อง [Lex2]
 • ดำเนินการ: ปฎิบัติการ [Lex2]
 • ไหล: ริน [Lex2]
 • (น้ำมูก) ไหล[Lex2]
 • กลิ้ง[Lex2]
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • ใช้เวลา: กินเวลา [Lex2]
 • แพร่: เล่าลือ, กระจาย [Lex2]
 • ทำให้แพร่กระจาย[Lex2]
 • มีผลตามกฎหมาย[Lex2]
 • ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย[Lex2]
 • ว่ายทวนน้ำไปวางไข่[Lex2]
 • การวิ่งแข่ง[Lex2]
 • การเดินทาง[Lex2]
 • ระยะทาง: ระยะเวลา [Lex2]
 • ความต่อเนื่อง[Lex2]
 • คอกล้อมสัตว์[Lex2]
 • (รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม [Hope]
 • (n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ [Nontri]
 • (vi) ไหล,วิ่ง,ขับ,เดินเครื่อง,แล่น,เคลื่อนที่ [Nontri]
 • /R AH1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ʌn/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
fucking
 • (ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า ###S. damned [Hope]
 • /F AH1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'ʌkɪŋ/ [OALD]
  [fuck]
 • คำอุทานแสดงความรำคาญ[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความแปลกใจ[Lex2]
 • ร่วมเพศ: มีเพศสัมพันธ์ [Lex2]
 • พังทลาย[Lex2]
 • คู่ควง[Lex2]
 • คนที่โหดร้าย: คนที่น่ารังเกียจ [Lex2]
 • การมีเพศสัมพันธ์: การร่วมเพศ [Lex2]
 • (ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส ###S. damn [Hope]
 • /F AH1 K/ [CMU]
 • (v) /f'ʌk/ [OALD]
asses
 • /AE1 S AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /'æsɪz/ [OALD]
  [ass]
 • คนโง่ (คำสแลง): ไอ้โง่ [Lex2]
 • ลา[Lex2]
 • ก้น (คำสแลง): บั้นท้าย [Lex2]
 • ก้น[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความรำคาญ[Lex2]
 • งานที่ล้มเหลว[Lex2]
 • (แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ ###S. jackass, fool,donkey,dolt) [Hope]
 • (n) ลา,คนโง่ [Nontri]
 • /AE1 S/ [CMU]
 • (n) /'æs/ [OALD]
off
 • ออกจาก[Lex2]
 • ไม่ทำงาน: หยุดงาน [Lex2]
 • ลดลงจาก[Lex2]
 • เอาออก: แยกออกมาจาก, หักออก [Lex2]
 • ตาย[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น [Hope]
 • (adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น [Nontri]
 • (pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด [Nontri]
 • /AO1 F/ [CMU]
 • (j) /ɒf/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
six
 • จำนวนหก: เลขหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหก, กลุ่มที่มีจำนวนหก [Lex2]
 • จำนวนหก[Lex2]
 • ซึ่งมีจำนวนหก[Lex2]
 • หก, 6 [LongdoFR]
 • (ซิคซฺ) n.,adj. หก [Hope]
 • (adj) เป็นจำนวนหก [Nontri]
 • (n) จำนวนหก [Nontri]
 • /S IH1 K S/ [CMU]
 • (n) /s'ɪks/ [OALD]
months
 • /M AH1 N TH S/ [CMU]
 • (n) /m'ʌnths/ [OALD]
  [month]
 • เดือน: หน่วยนับเวลา 1 เดือนมีค่าเท่ากับ 30 วันหรือ 4 อาทิตย์โดยประมาณ [Lex2]
 • (มันธฺ) n. เดือน [Hope]
 • (n) เดือน [Nontri]
 • /M AH1 N TH/ [CMU]
 • (n) /m'ʌnth/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top