ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongdoing

R AO1 NG D UW0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongdoing-, *wrongdoing*, wrongdo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด, เรื่องชั่ว, การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
Let this be the punishment for your wrongdoings to my family.ให้ได้รับการลงโทษนี้ \ N สำหรับการทำผิดของคุณให้กับครอบครัวของฉัน Dogtooth (2009)
So you maintain that you were not involved in any criminal wrongdoing or violation of agency policy whatsoever?คุณยังยืนยันว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ กับการกระทำผิด หรือใช้ความรุนแรงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด? Bolt Action (2009)
Look, detective Ryan was cleared of all wrongdoing by the IAB.แต่ว่าฝ่ายกิจการภายในได้ตัดสินให้ ไรอันพ้นผิดทุกข้อหา Kick the Ballistics (2011)
They'll only grant a hearing and freeze the assets with evidence of wrongdoing on Ivy's part.ศาลทำเพียงให้การพิจารณา\ และิยึดทรัพย์ เมื่อมีหลักฐานการกระทำผิดในส่วนของไอวี่ Con-Heir (2012)
Tyler Barrett has promised the S.E.C. Iron-clad proof of wrongdoing at martin/charles.ไทเลอร์ยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
Tyler Barrett has promised the s.E.C. Ironclad proof of wrongdoing at Martin/Charles.ไทเลอร์ บาร์เร็ทยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล What We Have Is Worth the Pain (2012)
Your honor, I'm just trying to prove my client's only wrongdoing was not cleaning his apartment well enough.ศาลทีเคารพ ฉันแค่พยายามจะพิสูจน์ว่า ลูกความของฉันทำผิดอย่างเดียว ที่ไม่ทำความสะอาดห้องของเขาสะอาดดีพอ Legacy (2012)
He testified to knowing of zero wrongdoing among the upper management of the firm.เขาให้การว่าไม่รู้เรื่องความผิดที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกว่าของบริษัท Risk (2012)
Yeah, and they found no wrongdoing by the police.ทำ, และเขาพบว่าตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ The Patriot in Purgatory (2012)
All of that wrongdoing is gonna come out as soon as our plan is signed.ทั้งหมดของการกระทำผิดกฎหมายที่จะออกมา เร็วที่สุดเท่าที่แผนของเราคือการลงนามใน เซอร์ถ้าแผนของคุณมีการลงนาม White House Down (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrongdoingThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.
wrongdoingYour wrongdoing is disgrace to our school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng] (n, exp) EN: wrongdoing
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[kān rūtūa wā pen khwāmphit] (n, exp) EN: knowledge of wrongdoing
คาดโทษ[khāt thōt] (v, exp) EN: warn of punishment for further wrongdoing
ตราบาป[trābāp] (n) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing  FR: remords [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRONGDOING R AO1 NG D UW0 IH0 NG
WRONGDOINGS R AO0 NG D UW1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongdoing (n) rˈɒŋduːɪŋ (r o1 ng d uu i ng)
wrongdoings (n) rˈɒŋduːɪŋz (r o1 ng d uu i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, / ] wrongdoing; failure to do one's duty #18,496 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na, n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P) #15,588 [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket [Add to Longdo]
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]
盗人猛々しい[ぬすっとたけだけしい;ぬすびとたけだけしい, nusuttotakedakeshii ; nusubitotakedakeshii] (exp) phrase used to berate someone for arguing back when caught out in wrongdoing; (lit [Add to Longdo]
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play [Add to Longdo]
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top