Search result for

wooden

(95 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wooden-, *wooden*
Possible hiragana form: をおでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wooden[ADJ] ทำด้วยไม้, See also: ประกอบด้วยไม้, Syn. wood, woody
wooden[ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก, ไม่มีชีวิตชีวา
woodenly[ADV] อย่างทำด้วยไม้
woodenhead[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
woodenhead[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนสมองทื่อ, Syn. blockhead, dolt
woodenness[N] การทำด้วยไม้
woodenware[N] ภาชนะที่ทำด้วยไม้, See also: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wooden(วูด'เดิน) adj. ทำด้วยไม้,งุ่มง่าม,แข็งทื่อ,เก้งก้าง,ไม่มีชีวิตชีวา,เฉยเมย,ครบรอบปีที่5,เป็นครั้งที่5, See also: woodenly adv. woodenness n.
wooden fibren. เส้นใยเนื้อไม้
wooden gasn. แก๊สไม้
woodenhead(วูด'เดินเฮด) n. คนโง่,คนหัวสมองทื่อ,คนหัวเป็นไม้, Syn. blockhead
woodenheaded(วูด'เดินเฮอดิด) adj. โง่,เง่า,มีหัวสมองทื่อ,มีหัวเป็นไม้, See also: wooden-headedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wooden(adj) ทำด้วยไม้,แข็งเหมือนไม้,ประกอบด้วยไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame buildings อาคารโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's why his first wife had a wooden leg, his second wife was Canadian.นั่นทำให้เมียคนแรกของเขาใส่ขาไม้ เมียคนที่ สองเป็นคนแคนาดา Lucky Thirteen (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
A wooden box was left outside the front gateลังไม้ถูกวางไว้หน้าค่าย Three Kingdoms (2008)
"immediately and gently push the white over the yolk with a wooden spoonตักไข่ข่าวขึ้นมาทับไข่แดง ด้วยช้อนเบาๆไม้ทันที Julie & Julia (2009)
THAT'S TRUE, BUT ONLY 7% OF ARSONISTS USE WOODEN MATCHESซึ่งก็คือผู้ต้องหาของเราและหมอนี่ ทำได้ดีมากการ์เซีย House on Fire (2009)
Bet you a wooden nickel they was talking about little Dr. Underpants and her whereabouts.พนันได้เลยว่าพวกเขาคุยกัน เรื่องด็อกเตอร์กกน.ตัวน้อย กับที่ซ่อนของหล่อน Cowboys and Indians (2009)
We ought to give you wooden bullets instead of silver ones.เราควรจะให้กระสุนไม้ แทนที่จะให้กระสุนเงิน Shake and Fingerpop (2009)
But if you shoot a Fanger straight in the heart with a wooden bullet, you are staking him right there.แต่ถ้าคุณจะยิงพวกมีเขี้ยวนั่นละก็ ต้องทะลุที่หัวใจ ด้วยกระสุนไม้ คุณฆ่ามันตรงนี้ Shake and Fingerpop (2009)
"Sea" is the leather chair with wooden armrests like the one in the living room.ทะเล คือ เก้าอี้เบาะหนังที่มีพักแขนทำด้วยไม้ แบบที่เรามีอยู่ในห้องนั่งเล่น Dogtooth (2009)
At first, we just focused on the guns, but then we thought, well, hey, what's a wooden arrow?อย่างแรกเลย เราแค่ต้อง ตั้งเป้าไปที่ปืน แล้วเราก็คิดได้ว่า เฮ้ ธนูไม้ล่ะ? Never Let Me Go (2009)
I got silver bullets, silver bullets with holy water, wooden bullets.ผมมีกระสุนเงิน กระสุนเงินกับน้ำศักสิทธิ์ กระสุนไม้ Never Let Me Go (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodenAn old wooden box served as table.
woodenA wooden building can easily catch fire.
woodenFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
woodenFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
woodenHe carved me a wooden doll.
woodenHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
woodenI'd rather live in a wooden house.
woodenI have a wooden comb.
woodenIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
woodenIt is the oldest wooden building in existence.
woodenI would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
woodenPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขียงเท้า[N] clog, See also: wooden shoes, Syn. รองเท้าไม้, Example: เด็กๆ นักแสดงใส่เขียงเท้าเดินไปเดินมาเสียงดังกุบกับ, Count unit: คู่, Thai definition: รองเท้าสวมใส่ที่ทำมาจากไม้
ฝากระดาน[N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
เฟี้ยม[N] wooden partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นเฟี้ยม พับหยักเหลื่อมกันเป็นมุมสี่ห้าบาน, Count unit: บาน, แผ่น, Thai definition: ฝาที่ทำเป็นบานๆ พับได้
ลิ่ม[N] wedge, See also: wooden pin, peg, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ทัพสัมภาระ[N] timber or wood for building a house or vehicle, See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house, Thai definition: วัสดุสำหรับก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่อาจประกอบเป็นยวดยานหรือบ้านเรือน
รักยม[N] wooden doll which used as amulet, See also: kind of amulet, Count unit: คู่, Thai definition: ของขลังอย่างหนึ่ง เป็นรูปตุ๊กตาเด็กเล็ก 2 ตัว ทำด้วยไม้รักและไม้มะยม เชื่อว่าทำให้เกิดเมตตามหานิยม
กระบะ[N] tray, See also: wooden tray, square-wooden tray, Example: เสื้อที่อยู่ในกระบะนั้นลดราคาครึ่งราคา, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะไม้ก้นแบนมีขอบ ใช้อย่างถาด
กรับ[N] wooden rhythm clappers, Example: เด็กคนนั้นเลียนแบบนักดนตรีบนเวทีด้วยการใช้ไม้บรรทัดเคาะโต๊ะแทนกรับ, Count unit: คู่, Thai definition: ไม้สำหรับตีหรือขยับเป็นจังหวะในการฟ้อนรำขับร้อง มีหลายชนิด เช่น กรับคู่ กรับขยับ เป็นต้น
หลาว[N] javelin, See also: wooden spear, lance, Example: เขาเสี้ยมหลาวจนแหลม, Count unit: เล่ม, Thai definition: ไม้ที่เสี้ยมแหลม เป็นอาวุธสำหรับแทง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
หีบไม้[X] (hīp māi) EN: crate (wooden)   FR: caisse en bois [f] ; cageot [m]
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet   FR: marionnette [f]
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
เกี๊ยะ[n.] (kia) EN: wooden sandals ; wooden clogs   FR: sabots chinois [mpl]
กง[n.] (kong) EN: ribs of a wooden boat   
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides   
กงวาน[n.] (kongwān) EN: bottom ribs of a wooden boat   
กบ[n.] (kop) EN: wooden wedge   
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray   FR: plateau en bois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODEN    W UH1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wooden    (j) (w u1 d n)
woodenheaded    (j) (w u2 d n h e1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bretterzaun {m}wooden fence [Add to Longdo]
Holzbein {n}wooden leg; peg leg [Add to Longdo]
Holzboden {m}; Holzfußboden {m}wooden floor [Add to Longdo]
Holzkiste {f}wooden box; wooden case [Add to Longdo]
Holzwerkstoff {m}wooden composite [Add to Longdo]
Kochlöffel {m} | Kochlöffel {pl}wooden spoon | wooden spoons [Add to Longdo]
Reinigungsholz {n}wooden cleaner [Add to Longdo]
Stiege {f}; Holztreppe {f}wooden staircase; wooden stairs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっこ[, kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
フローリング[, furo-ringu] (n) wooden floor (from flooring); (P) [Add to Longdo]
雲鑼[うんら, unra] (n) yunluo (10 small gongs mounted in a wooden frame) [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) [Add to Longdo]
押さえ溝[おさえみぞ, osaemizo] (n) groove in the body of wooden plane which holds the blade [Add to Longdo]
押さえ棒[おさえぼう, osaebou] (n) metal rod in a wooden plane which holds the chip breaker against the blade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] wooden figures buried with the dead [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] wooden shoes [Add to Longdo]
木剑[mù jiàn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] wooden sword [Add to Longdo]
木器[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles [Add to Longdo]
木塔[mù tǎ, ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, ] wooden pagoda; wooden tower, turret, minaret etc [Add to Longdo]
木杆[mù gān, ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] wooden pole; wood (golf club) [Add to Longdo]
木筏[mù fá, ㄇㄨˋ ㄈㄚˊ, ] wooden raft; log raft [Add to Longdo]
木制[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden [Add to Longdo]
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate [Add to Longdo]
木质[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wooden \Wood"en\, a.
   1. Made or consisting of wood; pertaining to, or resembling,
    wood; as, a wooden box; a wooden leg; a wooden wedding.
    [1913 Webster]
 
   2. Clumsy; awkward; ungainly; stiff; spiritless.
    [1913 Webster]
 
       When a bold man is out of countenance, he makes a
       very wooden figure on it.       --Collier.
    [1913 Webster]
 
       His singing was, I confess, a little wooden. --G.
                          MacDonald.
    [1913 Webster]
 
   {Wooden spoon}.
    (a) (Cambridge University, Eng.) The last junior optime
      who takes a university degree, -- denoting one who is
      only fit to stay at home and stir porridge. "We submit
      that a wooden spoon of our day would not be justified
      in calling Galileo and Napier blockheads because they
      never heard of the differential calculus." --Macaulay.
    (b) In some American colleges, the lowest appointee of the
      junior year; sometimes, one especially popular in his
      class, without reference to scholarship. Formerly, it
      was a custom for classmates to present to this person
      a wooden spoon with formal ceremonies.
 
   {Wooden ware}, a general name for buckets, bowls, and other
    articles of domestic use, made of wood.
 
   {Wooden wedding}. See under {Wedding}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wooden
   adj 1: made or consisting of (entirely or in part) or employing
       wood; "a wooden box"; "an ancient cart with wooden
       wheels"
   2: lacking ease or grace; "the actor's performance was wooden";
     "a wooden smile"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top