ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wo

W OW1   
211 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wo-, *wo*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
wordครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก
word[ไทย] (n ) ครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
World Food Program[WFP.org] World Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded.
See also: S. WFP, World Food Program, World Food Programme, R. World Food Programme, World Foo
World Food ProgrammeWorld Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP.org
See also: S. WFP, World Food Program, World Food Programme, R. World Food Programme, World Foo

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[wǒ, ㄨㄛˇ] (pron. ) ใช้เรียกตนเอง, ตนเอง
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน
我爱你[wǒ, ㄨㄛˇ ai4 ni3] 我(wǒ, ㄨㄛˇ)=ฉัน.ผม.หนู 爱(ai4) =รัก 你(ni3) =เธอ

English-Thai: Longdo Dictionary
wood owl(n) นกเค้าป่า
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education. , A. woven,
maui wowie(n slang) กัญชา, S. Marijuana from Hawaii,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wo[INT] คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe, Syn. woe
woe[N] ความเศร้าโศก, See also: ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน, Syn. grief, sorrow, distress, misfortune, Ant. happiness, joy, pleasure
woe[INT] คำอุทานแสดงความเศร้าโศก, See also: คำอุทานแสดงความทุกข์
wog[N] คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ), See also: (คำหยาบ) (คำสแลง), Syn. Western Oriental Gentleman
wok[N] กระทะเหล็กบางขนาดใหญ่, See also: ส่วนล่างเป็นรูปโค้ง ใช้สำหรับทำอาหารจีนหรืออาหารทางตะวันออกไกล
won[VT] กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ win, See also: ชนะ, มีชัยเหนือ
won[N] เงินวอน (หน่วยเงินตราของเกาหลีใต้)
woo[VI] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo[VT] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo[VI] ขอความรัก (คำเก่าและคำทางวรรณคดี), See also: ขอแต่งงาน, วิงวอนให้แต่งงานด้วย, เว้าวอน, Syn. court

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woad(โวด) พืชยุโรป/ใบของมันใช้สกัดทำสีย้อมสีน้ำเงิน,สีย้อมดังกล่าว
wobble(วอบ'เบิล) vt.,n. (อาการ) โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabble,stagger,sway,dodder
wobbly(วอบ'บลี) adj. สั่น,โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabbly,shaky,unsteady
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
woesome(โว'เซิม) adj. =woeful
wog(วอก) n. ชาวตะวันออกกลาง,ชาวอียิปต์
woke(โวค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 องwake
woken(โว'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ wake

English-Thai: Nontri Dictionary
wobble(vi,vt) สั่น,ส่าย,เซ,โคลงเคลง,โยกเยก
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
woke(vt) pt และ pp ของ wake
wold(n) ที่โล่ง,ทุ่ง,ที่ราบสูง,เขาหัวโล้น
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
wolves(n) pl ของ solf
woman(n) หญิง,สตรี,นางสนองพระโอษฐ์,แม่บ้าน,คนรัก
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wobble; runoutการส่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wobbly kneeเข่าอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wollastoniteโวลลาสโทไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woman suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
woman, abduction ofการชักพาหญิงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woman, indecent assault onการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woman, procuremental ofการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woman-yearปีสตรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wombมดลูก [ดู uterus] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wolframite วุลแฟรไมต์
แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์
แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Woman (Buddhism)สตรี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Womenสตรี [TU Subject Heading]
Women and eroticaสตรีกับงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Women and journalismสตรีกับวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Women and literatureสตรีกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Women and peaceสตรีกับสันติภาพ [TU Subject Heading]
Women and religionสตรีกับศาสนา [TU Subject Heading]
Women artistsศิลปินสตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wolfgang[Thai] (name ) Name
wonton (n ) แผ่นเกี๊ยว
wonton (n ) เกี๊ยว
woo (vt ) 1. เกี้ยวพาราสี 2. แสวงหา (ชัยชนะ)
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary
woodwork and carvingงานไม้
woodwork and carvingเครื่องไม้และแกะสลัก
word problem (n ) โจทย์ปัญหา
word up (slang ) สวัสดี / เห็นดวย
work (vi) ได้ผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I worked hard on it.- ฉันทุ่มพลังไปเยอะ Emotions (2017)
-I told it would be.- ฉันบอกแล้วว่าต้องสนุก Emotions (2017)
Won't you let me live with you again?นายจะไม่ยอมให้ฉันอยู่กับนายอีกเหรอ Emotions (2017)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?ฉันกำลังคิดว่า ถ้ามองเธอนานพอ ฉันจะตกหลุมรักเธอไหม Emotions (2017)
Wow.โอ้โฮ Emotions (2017)
If he did, he wouldn't have looked like that.ถ้าเขาอยากจะจำ ก็คงไม่แสดงอาการแบบนั้น Emotions (2017)
Not really. I think it's wonderful.ไม่เลย ผมว่ามันดีออก Emotions (2017)
I love books, so I'm working at a book store.เพราะฉันชอบหนังสือ ก็เลยทำงานร้านหนังสือ Emotions (2017)
Working at a book store?ทำงานในร้านหนังสือใช่ไหม Emotions (2017)
Wow! What a surprise!นี่คิดไม่ถึงเลยนะ Emotions (2017)
Wow!สุดยอด Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.ผมจะค้นหาสูตรใหม่ ที่โลกนี้ยังไม่เคยเห็น Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wo1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
wo4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
wo67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
wo80% of all English words come from other languages.
wo80% of all information in the world's computers is in English.
woA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
wo... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
woA bad workman always blames his tools.
woA bad workman blames his tools.
woA bad workman complains of his tools.
woA bad workman quarrels with his tools.
woA bare word of criticism makes her nervous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
ทีมงาน[N] work team, See also: working team, Syn. คณะทำงาน, Example: ความสำเร็จของงานต้องยกให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของงาน
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
ภาพพจน์[N] image, See also: word-picture, Thai definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ
ระดับโลก[ADJ] world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
ร่วมงาน[V] work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai definition: ทำงานด้วยกัน
วงงาน[N] work cycle, Example: การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง, Thai definition: การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น
ว่ะ[END] word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
เก๊กซิม[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว, Ant. ดีใจ, สบายใจ, Example: เมื่อเตี่ยทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เตี่ยรู้สึกเก๊กซิมมากที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดี
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   

CMU English Pronouncing Dictionary
WO    W OW1
WO    HH W OW1
WOO    W UW1
WOE    W OW1
WOK    W AA1 K
WON    W AA1 N
WOP    W AA1 P
WOR    D AH1 B EH0 L Y UW1 OW1 AA1 R
WOR    W AO1 R
WON    W AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wo    (uh) wˈou (w ou1)
woe    (n) wˈou (w ou1)
won    (v) wˈʌn (w uh1 n)
woo    (v) wˈuː (w uu1)
wot    (v) wˈɒt (w o1 t)
wow    (n) wˈau (w au1)
woad    (n) wˈoud (w ou1 d)
woes    (n) wˈouz (w ou1 z)
woke    (v) wˈouk (w ou1 k)
wold    (n) wˈould (w ou1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǒ, ㄨㄛˇ, ] I; me; my, #6 [Add to Longdo]
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our, #31 [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] woolen material, #135 [Add to Longdo]
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] world, #176 [Add to Longdo]
我国[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China, #311 [Add to Longdo]
女人[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman, #511 [Add to Longdo]
劳动[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] work; toil; physical labor, #1,044 [Add to Longdo]
作品[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art), #1,062 [Add to Longdo]
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
工人[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker, #1,359 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
woที่, ที่ซึ่ง
wo(pron.) ที่ไหน
Woche(n) |die, pl. Wochen| สัปดาห์
Wochen(n) |pl.|, See also: Woche
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
wöchenlich(adj) (โดย) ทุกอาทิตย์, See also: jede Woche
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
wöchentlich(adj adv) (โดย)ทุกอาทิตย์ เช่น Er ruft sie wöchentlich an. เขาโทรหาเธอทุกอาทิตย์, See also: in jeder Woche
wohlคงจะเช่นนั้น
wohlดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohnbereich {m}living area [Add to Longdo]
Woche {f} | Wochen {pl} | zweimal die Woche | in der Woche; unter der Wocheweek | weeks | twice a week | during the week [Add to Longdo]
Wochenblatt {n} | Wochenblätter {pl}weekly paper | weekly papers [Add to Longdo]
Wochenendausflügler {m} | Wochenendausflügler {pl}weekender | weekenders [Add to Longdo]
Wochenende {n} | Wochenenden {pl} | Schönes Wochenende!weekend | weekends | Have a nice weekend! [Add to Longdo]
Wochenendausgabe {f}weekend edition [Add to Longdo]
Wochenendbeilage {f}weekend supplement [Add to Longdo]
Wochenendhaus {n}weekend house [Add to Longdo]
Wochenfieber {n}puerperal fever [Add to Longdo]
Wochenkarte {f}weekly season ticket [Add to Longdo]
Wochenlohn {m} | Wochenlöhne {pl}weekly pay; weekly wages {pl} | weekly pays [Add to Longdo]
Wochenmarkt {m}weekly market [Add to Longdo]
Wochenmitte {f}midweek [Add to Longdo]
Wochenschau {f}weekly newsreel [Add to Longdo]
Wochenschrift {f}weekly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一語一語[いちごいちご, ichigoichigo] Wort_fuer_Wort, woertlich [Add to Longdo]
[じん, jin] WOHLTAETIGKEIT, GUETE, MENSCHENLIEBE [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] Wohltaetigkeit, Menschenliebe [Add to Longdo]
住まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
住まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
住み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
住宅[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
住居[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
住所[じゅうしょ, juusho] Wohnort, Adresse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wo \Wo\, n. & a.
   See {Woe}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woe \Woe\, n. [OE. wo, wa, woo, AS. w[=a], interj.; akin to D.
   wee, OS. & OHG. w[=e], G. weh, Icel. vei, Dan. vee, Sw. ve,
   Goth. wai; cf. L. vae, Gr. ?. [root]128. Cf. {Wail}.]
   [Formerly written also {wo}.]
   [1913 Webster]
   1. Grief; sorrow; misery; heavy calamity.
    [1913 Webster]
 
       Thus saying, from her side the fatal key,
       Sad instrument of all our woe, she took. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [They] weep each other's woe.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A curse; a malediction.
    [1913 Webster]
 
       Can there be a woe or curse in all the stores of
       vengeance equal to the malignity of such a practice?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   Note: Woe is used in denunciation, and in exclamations of
      sorrow. " Woe is me! for I am undone." --Isa. vi. 5.
      [1913 Webster]
 
         O! woe were us alive [i.e., in life]. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Woe unto him that striveth with his Maker! --Isa.
                          xlv. 9.
      [1913 Webster]
 
   {Woe worth}, Woe be to. See {Worth}, v. i.
    [1913 Webster]
 
       Woe worth the chase, woe worth the day,
       That costs thy life, my gallant gray! --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wo /voː/
  where

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wo? /voː/
  where

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top