ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weisel

W AY1 S AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weisel-, *weisel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weisel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weisel*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Weisel.- WeiselBig Brother (1980)
Frank says I've become a Civil Service mouthpiece. Yes.Frank Weisel hat vorhin gesagt, ich bin nur noch ein Beamtensprachrohr. Big Brother (1980)
Mr. Weisel, I said.Ja, Mr. Weisel, sagte ich. Jobs for the Boys (1980)
Frank Wiesel.Frank WeiselOpen Government (1980)
Wiesel.Weisel. - Ja, richtig. Open Government (1980)
Wiesel.Weisel. - Verzeihung. Open Government (1980)
- Wiesel!Aber er... - WeiselOpen Government (1980)
Weisel.- WeiselThe Economy Drive (1980)
Mr. Ferret erWeasel. Hey!Wiesel, äh WeiselThe Economy Drive (1980)
And Weisel might be able to mobilise the backbenchers.Und Frank Weisel müsste im Parlament die Hinterbänke für Sie mobilisieren. The Writing on the Wall (1980)
And the mome raths outgrabe.Und die gabben Schweisel frieben. The Pervert's Guide to Cinema (2006)
A dab of royal jelly.Ein Klecks Weiselfuttersaft. The Smurfs 2 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEISEL    W AY1 S AH0 L
WEISEL    W AY1 Z AH0 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top