Search result for

weil's

(54 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weil's-, *weil's*, weil'
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weil's มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weil's*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What on Earth was it that made the machine pick out Kurzweil's number?อะไรกันแน่ที่ทำให้เดอะแมชชีน เลือกหมายเลขของเคิร์ซไวล์ขึ้นมา Super (2012)
Making dreadful baby noise Having fun with all her toysMal quietscht sie ganz vergnügt, dann weint sie, weil's ihr nicht genügt. Gigi (1958)
Whole group turn right!Und weil's so schön war: The Bridge (1959)
I've become jittery lately. Can't get used to begging.Ich bin in letzter Zeit so unruhig, vielleicht weil's dieses Mal anders ist. Ivan's Childhood (1962)
For the fun of it.Weil's Spaß macht. My Fair Lady (1964)
However, you as prisoners must look upon this new weapon of the invincible Third Reich as another guarantee that soon the war will be over.Eine so schlagkräftige Waffe würde jeder Feind gerne in der Hand haben. Nur ist das nicht zu realisieren, weil's eben ein Tiger ist wie ich. Hold That Tiger (1965)
Obviously a traitor to the Third Reich.Wahrscheinlich flitzte er, weil's Essen schlecht war. Könnte sein. The Safecracker Suite (1966)
Because this is interesting.Weil's hier sehr interessant ist. Spur der Steine (1966)
- Never mind.- Weil's mir Spaß macht. El Dorado (1967)
"because you got it tough behind the bars.""weil's dir hinter Gittern schlecht geht." In Cold Blood (1967)
But that's the same one.Weil's ein und derselbe ist. Oscar (1967)
- Why? You're in love with him, aren't you?Zum Beispiel, weil's bei Ihnen brennt. The Troops get Married (1968)
- Because it's hot.- Na, weil's drunter heiß ist. Hot Millions (1968)
They stumble that run fast.drum eile nur mit Weil'Romeo and Juliet (1968)
It's hard to say because it's a very long word, you know?Ist schwer zu sagen, weil's ein langes Wort ist, weißt du? Easy Rider (1969)
Well, put your cap on, 'cause it's gonna be a hot 'un.Dann setz deine Mütze auf, weil's nämlich heiß wird. The Reivers (1969)
Since I live there, you know it's not too expensive.Ich wohne da, weil's wirklich nicht teuer ist. The Breach (1970)
Well, of course you couldn't, because it's untrue!- Weil's nicht wahr ist. A Ghost Story (1971)
Inhibitions are always nice because they're so nice to overcome.Weil's Spaß macht, sie zu überwinden. Klute (1971)
I called you in 'cause we've got trouble.Ich ließ euch rufen, weil's Ärger gibt. Lawman (1971)
And since the house is buying, I'll have one.Und weil's aufs Haus geht, nehme ich mir auch einen. Shaft (1971)
Because I like it there, man.Weil's mir dort gefällt, Mann. Rocker (1972)
Because you like it there!Weil's dir da gefällt! Rocker (1972)
They won't let them.- Weil's nicht erlaubt ist. Bitter Wine (1972)
Thanks, amigo. I'll take this one.Na, dann nehm ich mal das, weil's hier gerade parkt. My Name Is Nobody (1973)
Because they're supposed to be guys.- Weil's keine Typen sind! Mean Streets (1973)
Though last night something funny struck me.Mir ist etwas Komisches aufgefallen. Ich sprach nicht mit dem Arzt... - weil's mir erst gestern klar wurde. Scenes from a Marriage (1973)
You're telling me to shut up because it's dangerous?Soll ich ruhig zusehen, nur weil's gefährlich ist? The Way We Were (1973)
And no mass-murder tag is gonna make me cop out on this, you got that?Nur weil's jemand Massenmord nennt, höre ich nicht damit auf, verstanden? The Twenty-Four Karat Plague (1973)
Because it's fun.Weil's mir Spaß macht. Only the Wind Knows the Answer (1974)
I don't work for money, nor for success, but because I enjoy it.Ich arbeite weder für Geld, noch für Erfolg sondern weil's mir gefällt. Mere rosii (1975)
I just came out for the ride.Nur weil's mir Spaß macht. Night Moves (1975)
The kind that sets fire to themselves.- Dachte ich mir. - Weil's anders aussieht als bei uns. Flatfoot in Hong Kong (1975)
My libido hasn't been controlledWeil's im Triebhaus ziemlich leckt The Rocky Horror Picture Show (1975)
I don't really want an apprentice, but I'll teach you for some variety.Ich will eigentlich keinen Schüler, aber ich bilde dich aus, weil's 'ne Abwechslung ist. Shaolin Wooden Men (1976)
You come in to get out of the cold?Bist wohl reingekommen, weil's dir draußen zu kalt war. Rabid (1977)
For the money, for the glory and for the fun.Wegen des Geldes, des Ruhmes und weil's Spaß macht. Smokey and the Bandit (1977)
You can't give it back cos it's already broke down.Man kann's nicht zurückgeben, weil's bereits kaputt ist. Blue Collar (1978)
I can't fuck with them dago loan sharks because they fuck with your family.Zu den Kredithaien geh ich nicht, weil's dann meiner Familie an den Kragen geht. Blue Collar (1978)
They're gonna love it just cos it's your baby.Sie werden es lieben, nur weil's dein Baby ist. Elvis (1979)
Because there's no light in them.Weil's da drin kein Licht gibt. Escape from Alcatraz (1979)
But he's afraid. - May it be his last one.- Weil's sein letzter sein könnte. The Umbrella Coup (1980)
Because I enjoy it.Weil's mir Spaß macht! Mephisto (1981)
- Tattling is forbidden, because it provokes others.- Petzen ist aber verboten, weil's die anderen ärgert. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
It warms my cockles knowing you care.Mir wird ganz warm ums Herz, weil's dir so nahe geht. City Heat (1984)
Just because we hit one little snag and lost the body?Nur weil's Probleme gab... - weil wir die Leiche verloren? Big Trouble (1986)
'Cause it's not going to be like grammar school, that's why.Weil's nicht mehr so sein wird wie in der Grundschule. Stand by Me (1986)
Same kind of gun Sonny's kid had.- Weil's dort kalt ist. Child's Play (1987)
Because it's pork?Weil's vom Schwein ist? Au Revoir les Enfants (1987)
I said I can't.Weil's nicht geht. The Girlfriend (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIL'S    W AY1 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワイル病[ワイルびょう, wairu byou] (n) (See レプトスピラ症) Weil's disease; Weil's syndrome; severe leptospirosis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top