ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walles

W AO1 L Z   
635 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walles-, *walles*, walle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา walles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *walles*)
English-Thai: Longdo Dictionary
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls
wall plug(n) พุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wall[N] ผนังห้อง
wall[N] กำแพง, See also: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว, Syn. barricade, barrier, block
wall[N] สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้
wall[VT] ตั้งกำแพงล้อมรอบ, See also: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ
wall[VT] แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง
wall[N] สิ่งที่เป็นอุปสรรค, Syn. barrier, bar, block, entanglement, resistance
wall[N] ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)
walla[N] ผู้รับผิดชอบ, Syn. wallah
wally[SL] คนโง่
wally[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนงี่เง่า
wallah[N] ผู้รับผิดชอบ, Syn. walla
wallah[N] ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ, See also: (คำไม่เป็นทางการ), Syn. walla
wallet[N] กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก, Syn. billfold, pocketbook
wallet[N] โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet[N] ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
wallop[VT] ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หวดอย่างแรง, Syn. beat, strike, thresh
wallop[VT] ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
wallop[N] การตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวดอย่างแรง, การเฆี่ยนอย่างแรง
wallop[N] ความสามารถในการตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)
wallow[VI] เกลือกกลิ้ง, See also: กลิ้งตัว, กลิ้งเกลือก
wallow[VI] หลงมัวเมา, Syn. indulge, luxuriate, revel
wallow[VI] มีจำนวนมาก
wallow[VI] เดินด้วยความยากลำบาก (เหมือนกับอยู่ในโคลนเลน)
wallow[N] การเกลือกกลิ้ง
wallow[N] บริเวณที่สัตว์มาเกลือกกลิ้ง (เช่น ปลัก), See also: บริเวณโคลนเลนสำหรับให้สัตว์มาเกลือกกลิ้ง
wallow[N] สภาพที่เสื่อมทรามลง
swallow[VT] กลืน, See also: กลืนเข้าไป, ขยอก, Syn. consume, eat, devour
swallow[VI] กล้ำกลืน, Syn. glip
swallow[VT] ท่วมท้น, See also: ดูดกลืน, Syn. absorb, engulf
swallow[VT] อดกลั้นความรู้สึก, See also: ข่มความรู้สึก, Syn. suppress, refrain, hold back
swallow[VT] ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงเชื่อ, Syn. believe, accept without question
swallow[VT] อดทน, See also: ฝืนทน, Syn. endure, bear, tolerate
swallow[VT] คืนคำพูด, See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด, Syn. retract, withdrawn
swallow[N] การกลืน, See also: การขยอก, การกลืนลงไป, Syn. taking down throat
swallow[N] ปริมาณที่กลืน, Syn. bolus, amount passed down throat
swallow[N] นกนางแอ่น
wall in[PHRV] กั้นรั้ว, See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง, Syn. fence in, hedge in, rail in
wall in[PHRV] ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก, See also: ไม่มีสติสัมปชัญญะ
wall up[PHRV] กั้นด้วยผนัง, See also: กั้นรั้ว, กั้นผนัง, ปิดล้อม
wall up[PHRV] ขัง, See also: กักขัง, คุมขัง
wallaby[N] จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae
walleye[N] ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ, See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum, Syn. pikeperch, walleyed pike
Walloon[N] ชาวเบลเยียมทางใต้ซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศส
sea wall[N] เขื่อนกั้นน้ำทะเล, See also: เขื่อนป้องกันชายฝั่ง, Syn. breakwater, groin, dam
wall for[PHRV] ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน), Syn. weep for
walleyed[ADJ] ตาถลน, See also: ตาโปน
walloper[N] ผู้ตีหรือเฆี่ยนอย่างแรง, Syn. walloper
wallower[N] ผู้กลิ้งตัว, See also: ผู้เกลือกกลิ้ง, ผู้เกลือกกลั้ว
stonewall[N] กำแพงหิน, Syn. barrier
stonewall[VI] สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, Syn. obstruct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
party walln. ผนังร่วม,กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)
stonewallvt.,vi. สกัด,ยับยั้ง,ระงับ,ต้าน. n. กำแพงหิน,อุปสรรค
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.
wall(วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา,ตลาดการเงินของอเมริกา
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก
wallboard(-บอร์ด) n. แผ่นผนัง,แผ่นกำบัง
wallcovering(-คัพ'เวอริง) n. แผ่นที่ใช้ปิดฝาผนังเพดานหรืออื่น ๆ
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
wallpaper(วอล'เพเพอะ) n. กระดาษบุผนัง vt. บุผนังด้วยกระดาษดังกล่าว
wally(เว'ลี) adj. ดีงาม,ดีเลิศ,เยี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
CELL cell wall(n) ผนังเซลล์
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
wall(vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary cell wall; primary wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary wall; primary cell wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
party-wallฝาผนังร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngeal wallผนังคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharyngeal wallผนังคอหอย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
longwallเหมืองใต้ดินแบบผนังยาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
secondary wall; secondary cell wallผนังเซลล์ทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary cell wall; secondary wallผนังเซลล์ทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swalletช่องน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, swallowed bloodกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sidewallแก้มยางรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oesophagography; examination, barium swallowingการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal wallผนังท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial wallผนังตามแกน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bearing wallผนังรับน้ำหนัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
centre, deglutition; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cell wall; wallผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centre, swallowing; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curtain wallผนังม่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double glazing wallผนังกระจกสองชั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
deglutition centre; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foot wallหินพื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
firewallด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firewallด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
firewallผนังห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire wallกำแพงกั้นไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
enclosure wallผนังปิดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
esophagography; examination, barium swallowing; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nacre wall; nacreous wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nacreous wall; nacre wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wall; cell wallผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wallผนัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall mounted-ติดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall rockหินผนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wall sectionหน้าตัดผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wall, party-ฝาผนังร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Slurry Wall or Cat Off Wallการสร้างกำแพงทึบน้ำ
เป็นวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดิน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทึบน้ำทำจากดินเหนียวผสมเบนโทไนต์ หรือซีเมนต์ผสมเบนโทไนต์ หรือการอัดฉีดซีเมนต์ โดยจะก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในแนวดิ่ง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในแนวราบ สามารถก่อสร้างได้ทั้งด้านต้นน้ำและท้ายน้ำ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Berlin Wall, Berlin, Germany, 1961-1989กำแพงเบอร์ลิน [TU Subject Heading]
City wallsกำแพงเมือง [TU Subject Heading]
Exterior wallsผนังภายนอกอาคาร [TU Subject Heading]
Firewalls (Computer security)ไฟร์วอลส์ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Great Wall of China (China)กำแพงเมืองจีน [TU Subject Heading]
Retaining wallsกำแพงกันดิน [TU Subject Heading]
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
Wall Streetวอลล์สตรีท [TU Subject Heading]
Wallichianaระกำ [TU Subject Heading]
Wallpaperกระดาษปิดฝาผนัง [TU Subject Heading]
Wallsกำแพง [TU Subject Heading]
Wallsผนัง [TU Subject Heading]
Refractory Wall ผนังกั้นไฟ
ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบ ที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติ ในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนา ไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Abdominal Wallหน้าท้อง, ผนังท้อง, ผิวหนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Abdominal Wall Defect, Full Thicknessผนังหน้าท้องขาดหายไป [การแพทย์]
Abdominal Wall, Anteriorผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Arterial Wallผนังหลอดเลือด [การแพทย์]
Axial Wallผนังด้านแอกเซียล [การแพทย์]
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]
Bladder Wallผนังกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Body Wallผนังลำตัว,ผนังลำตัว [การแพทย์]
Bronchial Wallsผนังหลอดลม [การแพทย์]
Cavity Wallผนังของแผลโพรงฝี [การแพทย์]
Cell Wallผนังเซลล์,ผิวเซลล์,ผนังจุลชีพ [การแพทย์]
Cell Wall, Bacterialผนังเซลล์ของบักเตรี,ผิวพื้นของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Cell Wall, Damageผนังเซลล์ชำรุด [การแพทย์]
Cell Wall, Gram-Negativeผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมลบ [การแพทย์]
Cell Wall, Gram-Positiveผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมบวก [การแพทย์]
Chest Wallผนังของทรวงอก,ผนังอก [การแพทย์]
Cyst Wallผนังซีสต์ [การแพทย์]
Cysts, Fibrous Wallถุงที่มีผนัง [การแพทย์]
Esophageal Wallผนังหลอดอาหาร [การแพทย์]
Exercise, Wall Climbingการไต่ฝาผนัง [การแพทย์]
Dust wall or sand wallกำแพงฝุ่น หรือกำแพงทราย [อุตุนิยมวิทยา]
Fohn wall - Fohn bankกำแพงเมฆเฟิน - ปื้นเมฆเฟิน [อุตุนิยมวิทยา]
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
toe walltoe wall, กำแพงตีนลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
key wallkey wall, กำแพงใต้ร่องแกน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diaphragm walldiaphragm wall, กำแพงทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
guide wallguide wall, กำแพงนำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood wallflood wall, กำแพงป้องกันน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
wing wallwing wall, กำแพงปีก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cutoff wallcutoff wall, กำแพงล่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slurry wallslurry wall, กำแพงสารละลายทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
wall frictionwall friction, ความฝืดกำแพง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cell wallผนังเซลล์, ส่วนนอกสุดของเซลล์พืช และโพรทิสต์บางชนิด ประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน หรือเพกทิน ช่วยทำให้เซลล์แข็งแรงมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastrointestinal Tract, Wall of theผนังทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Incubators, Double Wall Isoletteตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบผนัง 2 ชั้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drywall[ดรายวอลล์] (n ) แผ่นฝ้าบุผนัง หรือใช้กั้น
stonewall (vi ) บ่ายเบี่ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wallace.วอลเลซ The Inspired (2013)
Wallace?Wallace? Tusk (2014)
Wally...- Wally... Invincible (2016)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So I'm putting in glass walls.เพราะฉนั้นผมจึงติดกระจกบนผนัง The Great Dictator (1940)
Also with glass walls.ยังไม่พอ ยังมีผนังกระจกอีกด้วย The Great Dictator (1940)
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง The Great Dictator (1940)
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวาฬ Pinocchio (1940)
- Swallowed by a whale?กลืนกินโดยปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้ Rebecca (1940)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
It rather reminds me of our coastline at home. Do you know Cornwall at all?มันทําให้นึกถึงชายฝั่งทะเลแถวบ้าน คุณรู้จักคอร์นวอลมั้ย Rebecca (1940)
its walls protected against ricocheting bullets.ผนังเหล่านี้กันกระสุน ไม่ให้ทะลุออกไป Night and Fog (1956)
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again.ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง 12 Angry Men (1957)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง The Old Man and the Sea (1958)
# Turn my face to the wallเปิดใบหน้าของฉันกับผนัง Help! (1965)
Backward Britain they call us on Wall Street.อังกฤษ อนหลังที่พวกเขาเรียกเราใน โวล ซทรีท ด้วยแหวนเช่นนั้น Help! (1965)
Wallace that's enough.วอลเลซ... ...พอแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll keep this. You go. Wallace will let you know.ฉันจะเก็บไว้เอง ไปได้ แล้ววอลเลซจะติดต่อแก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Otherwise the key'll get rusty and Just be a spot on the wall.ไม่อย่างนั้นกุญแจที่ว่าก็จะขึ้นสนิม และเป็นแค่จดบนผนัง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The writing on the wall.เขียนบนผนัง How I Won the War (1967)
Slit trench eight yards from this wall.ย้ายตัวเอง How I Won the War (1967)
We're being swallowed.เรากำลังถูกกลืนกิน สิ่งที่เราจะทำ อย่างไรดี Yellow Submarine (1968)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes.ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว The Little Prince (1974)
This shark, swallow you whole.ปลาฉลามมันกลืนทั้งตัว Jaws (1975)
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ Jaws (1975)
If you see a shark, Hooper, swallow!ถ้าเห็นฉลาม ก็กลืนเลยนะฮูเปอร์ Jaws (1975)
Everything was so arranged that he swallowed every drop of my pissทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He swallowed everything, imitating the cries of a baby and ejaculated into his nappyเขากลืนทุกสิ่ง, การ imitate the ร้องให้ของทารก... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆเข้าไปในเป็นฟองของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He stirred it with his fingers, and swallowed itเขากวนมันมีนิ้วมือของเขา . ,\ Nand ที่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Looked as if he'd just swallowed a brick.ดูราวกับว่าเขาต้องการเพียงแค่ กลืนกินอิฐ Mad Max (1979)
- Through that wall.- ทะลุกำแพงไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I smashed his head against a wall.ผมจับหัวเขากระแทกกำแพง Gandhi (1982)
Swallow your tears, sing.กลืนน้ำตาของคุณร้องเพลง Idemo dalje (1982)
Chin up and swallow your tears.ชินและกลืนน้ำตาของคุณ Idemo dalje (1982)
Writing's on the wall# Writing's on the wallThe Thing (1982)
Quick, take a bucket of water and wash away all these bloody palm prints on the wall!เร็วเข้า, เอาถังน้ำมา แล้วลบรอยฝ่ามือเลือดบนกำแพงนี่ออกไปให้หมดซะ! Return of the Condor Heroes (1983)
She will leave her palm prints on her enemy's walls.นางจะทิ้งรอยฝ่ามือไว้ที่กำแพงบ้านคนนั้น. Return of the Condor Heroes (1983)
Come on, now, and have a look at the wall.มาสิ, ในขณะนี้และมีลักษณะที่ผนัง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The crops were swallowed by the earth, and the animals laid down and turned to dust.พืชถูกกลืนแผ่นดินโลก และสัตว์ที่วางไว้และหันไปปัดฝุ่น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Look, just stand up against the wall, will you?ดูเพียงแค่ยืนขึ้นกับผนัง คุณจะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallDon't beat your head against a stone wall.
wallSoon swallows will come from the south.
wallWhere did you find this wallet?
wallWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
wallWe could not swallow his story.
wallThe color of the carpet is in harmony with the wall.
wallThe picture is on the wall now.
wallHurdling the wall will make him stronger.
wallI wall go and see what the children are doing.
wallShe decorated the wall with pictures.
wallI had my wallet stolen.
wallDon't swallow that slick propaganda.
wallHe suddenly noticed his wallet was missing.
wallHe stood against the wall.
wallDon't throw a ball against the wall.
wallDrain it in a swallow.
wallHang that picture on the wall.
wallI noticed him sitting with his back against the wall.
wallHe hung a picture on the wall.
wallThe boy can't tell a swallow from a sparrow.
wallShe hung a little Picasso on the wall of the drawing room.
wallHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
wallHe named the ship the Swallow.
wallHis eye fell on the picture on the wall.
wallOn the wall of time, over pain in my heart.
wallSwallows migrate to a warm climate.
wallThe swallow is swift in flight.
wallI know a hole in the wall that's really cheap.
wallShe painted the wall red.
wall(You're right when) you say how high the wall is; I was nervous at first, too.
wallWhen Tom lost his wallet, he was out of luck.
wallHe is fighting with his back against the wall.
wallHe swallowed his anger and went on working.
wallTurning away from the wall nothing I can see.
wallAs soon as you get the wall painted, you can go home.
wallThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
wallShe painted the wall pink.
wallThere is a map on the wall.
wallThe walls close in on me.
wallI used a photo of my dog for my desktop wallpaper.
wallMr Wall put off going to the dentist's.
wallHe stole money from her wallet.
wallI got my wallet stolen in the train yesterday.
wallThe thing blocking my path was a stone wall of less than 1 meter's height.
wallYou never listen - I might as well talk to a wall.
wallWe're going to paint the wall.
wallThere is a clock on the wall.
wallThe portrait was taken from the wall.
wallThe paint is peeling off the weather-beaten wall.
wallA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ[N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โคมไฟติดผนัง[N] wall lamp
นาฬิกาแขวน[N] wall clock, See also: clock
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
เต็มกลืน[V] be unbearable, See also: be hard to swallow, be unacceptable, Syn. เหลือทน, สุดจะทน, Example: แค่ให้เขามาอยู่ด้วยฉันก็เต็มกลืนแล้ว ยังจะเอาญาติมาอยู่อีก
อับจน[V] be at the end of one's rope, See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse, Syn. จนหนทาง, หมดหนทาง, Ant. มีทางไป, มีหนทาง, Example: การขาดความเชื่อมั่นดังกล่าวกำลังนำมนุษยชาติไปสู่ความสิ้นหวัง และอับจนต่อการเผชิญวิกฤติการณ์ในปัจจุบัน
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
สละ[N] Zalacca, See also: Zalacca wallichiana, sweet variety, Example: สละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดระยอง, Count unit: ผล, พะวง, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Zalacca edulis Reinw. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ คล้ายระกำ ผลสีคล้ำ ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อน รสหวาน
หมดทางไป[V] have no way out, See also: be driven to the wall, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทาง, Example: เขาหมดทางไปจริงๆ จึงต้องกลับมาตายรังที่เดิม, Thai definition: ไม่มีทางไป, ไม่มีทางสู้
หลงระเริง[V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
โกรธจัด[V] rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
ฝาเรือน[N] wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
เกลือก[V] roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เขมือบ[V] swallow, See also: gulp down, devour, engulf, Syn. กิน, ยัด, สวาปาม, Example: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน, Thai definition: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
เคล้า[V] wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
ปลัก[N] muddy place, See also: mud puddle, mire, wallow, Syn. หล่ม, Example: เด็กๆ กำลังใช้ไม้ตีก้นควายที่นอนอยู่ในปลักพยายามไล่ให้มันลุกขึ้น, Count unit: ปลัก, Thai definition: แอ่งที่เป็นโคลน เลน
ฝา[N] partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝากระดาน[N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
ฝาขัดแตะ[N] wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
ฝาผนัง[N] wall, See also: partition, Syn. ผนัง, ฝา, Example: ฝาผนังโบสถ์ได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงาม, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาอันก่อด้วยอิฐหรือปูน
ฝาห้อง[N] wall, Example: ฝาห้องดูโล่งๆ ชอบกล น่าจะหาอะไรมาติดให้สวยงาม, Count unit: ด้าน, ฝา, Thai definition: ผนังที่แบ่งกั้นห้อง
ผนัง[N] wall, See also: partition, screen, enclosure, Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง, ฉาก, Example: บ้านตั้งอยู่ในบริเวณสวนมีช่องไม้ให้ลอดแลเห็นผนังของบ้านเป็นสีเขียว, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน
ผนังห้อง[N] room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
เลียบเมือง[V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
เวียง[N] walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม
แอ่นลม[N] swallow, Syn. นางแอ่น, อีแอ่น, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae และ Artamidae ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ตีแตะ[V] ?น่าจะใช้คำใน Teng ได้, See also: to make a wall or fence by wearing strips of split bamboo, Syn. ขัดแตะ, Thai definition: ขัดแตะโดยเอาไม้ไผ่ผ่าให้เป็นซีกๆ แล้วขัดและตีให้แน่น ในการทำรั้วบ้านและฝาเรือน
ตีแปลง[V] wallow (in mud), See also: move, roll, or lie happily, Example: หมูป่าคงจะมากินมาอาบมานอนตีแปลงในแอ่งนี้, Thai definition: ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู)
ท้องอัสดงคต[N] lotus-figure at the base of temple's wall, Example: ท้องอัสดงคตของโบสถ์แห่งนี้อ่อนช้อยงดงามมาก, Thai definition: รูปบัวประกอบฐานผนังโบสถ์ หัวท้ายงอนขึ้น
บากหน้า[V] apply, See also: ask for help, swallow one's pride and turn to someone for help, Syn. ตากหน้า, Example: หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร, Thai definition: ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น
รังนก[N] swallow's nest, Syn. รังนกนางแอ่น, Example: ในปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทช่วยบำรุงกำลัง เช่น รังนก เป็นที่นิยมกันมากขึ้น, Count unit: รัง, Thai definition: รังนกอีแอ่นชนิดหนึ่ง เมื่อแช่น้ำมีลักษณะคล้ายวุ้น กินได้
ราชาวดี[N] Buddleja paniculata Wall, Thai definition: ไม้พุ่มชนิด Buddleja paniculata Wall. ในวงศ์ Buddlejaceae ดอกสีขาวออกเป็นช่อยาว กลิ่นหอม
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
กระเดือก[V] swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai definition: กลืนอย่างลำบาก
กระเป๋าธนบัตร[N] wallet, See also: purse, case, Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน, Example: ผมล้วงเงินในกระเป๋าธนบัตรส่งให้เขาแต่เขายังไม่กล้ารับและแสดงความขัดเขิน, Count unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าสตางค์[N] purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ
กำแพง[N] wall, See also: barrier, partition, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น, Example: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ, Thai definition: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
กำแพงแก้ว[N] low wall surrounding a pagoda, See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument, Example: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก, Thai definition: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
กำแพงภาษี[N] tariff wall, See also: protective tariff, tariff barrier, Example: การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง
กำแพงเมือง[N] city wall, See also: wall surrounding a city, Example: กำแพงเมืองโบราณบางแห่งสร้างด้วยศิลาแลง, Count unit: ด้าน
กำแพงเมืองจีน[N] Chinese Wall, See also: the Great Wall, Example: มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็เห็นจะเป็นกำแพงเมืองจีน
กลิ้งเกลือก[V] wallow, Syn. เกลือกกลิ้ง, Thai definition: พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได้
กลืนน้ำลาย[V] swallow, See also: gulp down one's saliva, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง
การกลืน[N] swallowing, See also: gulping down, devouring, gobbling up, Example: ช่างเป็นการกลืนที่แสนลำบากเมื่อเขาต้องกินข้าวด้วยตัวเองแทนการให้อาหารทางสาย
ช่องกุด[N] topless door of a wall, Thai definition: ประตูกำแพงเมืองหรือกำแพงวังชั้นนอกที่เจาะเป็นช่องเข้า
ดื่ม[V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
เทียง[N] wall, Syn. กำแพง, Example: เขาพาฉันไปดูเทียงผานอกเมือง, Count unit: แห่ง, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition   FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall   FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting   
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]
หัวชนกำแพง[n. exp.] (hūa chon kamphaēng) EN: with one's back to the wall   FR: le dos au mur
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
อีกด้วย[adv.] (īk dūay) EN: also ; as wall   FR: aussi ; également
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition   FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
กำแพงเมืองจีน[n. prop.] (Kamphaēng Meūang Jīn ) EN: Chinese Wall ; the Great Wall   FR: Grande muraille (la)
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng phāsī) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier   FR: barrières douanières [fpl]
กำแพงศิลาแลง[n. exp.] (kamphaēng silālaēng) EN: laterite wall   
กำแพงตา[n. exp.] (kamphaēng tā) EN: eye wall = eyewall   
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
เขตวัลลูน[n. prop.] (Khēt Wallūn) EN: Wallonia   FR: Région wallonne [f] ; Wallonie [f]
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
โคมไฟติดผนัง[n. exp.] (khōmfai tit phanang) EN: wall lamp   FR: lampe murale [f]
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble   FR: se rouler ; se vautrer
กระเบื้องติดผนัง[n. exp.] (krabeūang tit phanang) EN: wall tile   
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
กระเป๋าหนัง[n. exp.] (krapao nang) EN: leather wallet   
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet   
กระเป๋าสตางค์[n.] (krapao satāng) EN: wallet ; purse   FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao thanabat) EN: wallet ; purse ; case   FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall   
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus   
มิลล์วอลล์[TM] (Milwøl) EN: Milwall   FR: Milwall
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaēng) EN: corner of a wall   
นาฬิกาแขวน[n. exp.] (nālikā khwaēn) EN: wall clock ; clock   FR: horloge murale [f] ; pendule [f]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: wood-swallow   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALL    W AO1 L
WALLS    W AO1 L Z
WALLY    W AO1 L IY0
WALLE    W AO1 L
WALLA    W AO1 L AH0
WALLY    W EY1 L IY0
WALLO    W AA1 L OW0
SEWALL    S UW1 AH0 L
WALLIN    W AO1 L IH0 N
WALLOP    W AA1 L AH0 P
KOWALL    K AW1 AH0 L
WALLIS    W AO1 L IH0 S
WALLES    W AO1 L Z
WALLIE    W AO1 L IY0
WALLEY    W AO1 L IY0
SAWALL    S AO1 W AO0 L
NEWALL    N UW1 AO2 L
WALL'S    W AO1 L Z
DEWALL    D UW1 AH0 L
WALLED    W AO1 L D
WALLOW    W AA1 L OW0
WALLET    W AO1 L AH0 T
LAWALL    L AW1 AH0 L
WALLAR    W AO1 L ER0
WALLER    W AO1 L ER0
WALLEN    W AO1 L AH0 N
WALLOPS    W AA1 L AH0 P S
WALLACK    W AO1 L AH0 K
WALLABY    W AA1 L AH0 B IY0
WALLACE    W AO1 L AH0 S
WALLACE    W AO1 L IH0 S
WALLING    W AO1 L IH0 NG
WALLACH    W AO1 L AH0 K
WALLMAN    W AO1 L M AH0 N
WALLY'S    W AO1 L IY0 Z
WALLICK    W AO1 L IH0 K
WALLETS    W AO1 L AH0 T S
DRYWALL    D R AY1 W AA2 L
ENGWALL    IH0 NG G W AO1 L
WALLOCH    W AO1 L AH0 K
ODWALLA    AA0 D W AA1 L AH0
WALLNER    W AO1 L N ER0
SCHWALL    SH W AO1 L
SWALLEY    S W AO1 L IY0
SWALLOW    S W AA1 L OW0
SWALLOW    S W AO1 L OW0
WALLICH    W AO1 L IH0 K
WALLEYE    W AO1 L AY2
LEWALLEN    L UW0 AO1 L AH0 N
DINGWALL    D IH1 NG G W AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wall    (v) wˈɔːl (w oo1 l)
Wally    (n) wˈɒliː (w o1 l ii)
walls    (v) wˈɔːlz (w oo1 l z)
wallah    (n) wˈɒlə (w o1 l @)
walled    (v) wˈɔːld (w oo1 l d)
wallet    (n) wˈɒlɪt (w o1 l i t)
wallop    (v) wˈɒləp (w o1 l @ p)
wallow    (v) wˈɒlou (w o1 l ou)
Wallach    (n) wˈɔːlək (w oo1 l @ k)
Wallace    (n) wˈɒləs (w o1 l @ s)
swallow    (v) swˈɒlou (s w o1 l ou)
wallaby    (n) wˈɒləbiː (w o1 l @ b ii)
wallahs    (n) wˈɒləz (w o1 l @ z)
wallets    (n) wˈɒlɪts (w o1 l i t s)
walling    (v) wˈɔːlɪŋ (w oo1 l i ng)
wallops    (v) wˈɒləps (w o1 l @ p s)
wallows    (v) wˈɒlouz (w o1 l ou z)
Cornwall    (n) kˈɔːnwɔːl (k oo1 n w oo l)
Kirkwall    (n) kˈɜːʳkwɔːl (k @@1 k w oo l)
Wallasey    (n) wˈɒləsiː (w o1 l @ s ii)
Wallsend    (n) wˈɔːlzɛnd (w oo1 l z e n d)
sea-wall    (n) sˈiː-wˈɔːl (s ii1 - w oo1 l)
swallows    (v) swˈɒlouz (s w o1 l ou z)
walloped    (v) wˈɒləpt (w o1 l @ p t)
wallowed    (v) wˈɒloud (w o1 l ou d)
sea-walls    (n) sˈiː-wˈɔːlz (s ii1 - w oo1 l z)
stonewall    (v) stˈounwˈaːl (s t ou1 n w aa1 l)
swallowed    (v) swˈɒloud (s w o1 l ou d)
wall-eyed    (j) wˌɔːl-ˈaɪd (w oo2 l - ai1 d)
wallabies    (n) wˈɒləbɪz (w o1 l @ b i z)
walloping    (v) wˈɒləpɪŋ (w o1 l @ p i ng)
wallowing    (v) wˈɒlouɪŋ (w o1 l ou i ng)
wallpaper    (n) wˈɔːlpɛɪpər (w oo1 l p ei p @ r)
party-wall    (n) pˌaːtɪ-wˈɔːl (p aa2 t i - w oo1 l)
stonewalls    (v) stˈounwˈaːlz (s t ou1 n w aa1 l z)
swallowing    (v) swˈɒlouɪŋ (s w o1 l ou i ng)
wallflower    (n) wˈɔːlflauər (w oo1 l f l au @ r)
Wall Street    (n) wˈɔːl-striːt (w oo1 l - s t r ii t)
Wallingford    (n) wˈɒlɪŋfəd (w o1 l i ng f @ d)
dry-walling    (n) drˈaɪ-wˈɔːlɪŋ (d r ai1 - w oo1 l i ng)
party-walls    (n) pˌaːtɪ-wˈɔːlz (p aa2 t i - w oo1 l z)
stonewalled    (v) stˈounwˈaːld (s t ou1 n w aa1 l d)
stonewaller    (n) stˈounwˈaːlər (s t ou1 n w aa1 l @ r)
wallflowers    (n) wˈɔːlflauəz (w oo1 l f l au @ z)
stonewallers    (n) stˈounwˈaːləz (s t ou1 n w aa1 l @ z)
stonewalling    (v) stˈounwˈaːlɪŋ (s t ou1 n w aa1 l i ng)
wall-painting    (n) wˈɔːl-pɛɪntɪŋ (w oo1 l - p ei n t i ng)
swallow-tailed    (j) swˈɒlou-tɛɪld (s w o1 l ou - t ei l d)
wall-paintings    (n) wˈɔːl-pɛɪntɪŋz (w oo1 l - p ei n t i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] city walls; city; town, #590 [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wall, #1,865 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] stop up; classifier for walls, #3,459 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] wall; rampart, #4,077 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] swallow (a type of bird), #4,554 [Add to Longdo]
长城[Cháng chéng, ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Wall, #4,814 [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, ] surname Guo; outer city wall, #6,085 [Add to Longdo]
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] to swallow; to take, #7,299 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow, #8,448 [Add to Longdo]
墙壁[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] city wall, #10,398 [Add to Longdo]
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, ] to swallow; to engulf; to gobble up, #12,497 [Add to Longdo]
沉迷[chén mí, ㄔㄣˊ ㄇㄧˊ, ] to indulge; to wallow, #13,787 [Add to Longdo]
燕子[yàn zi, ㄧㄢˋ ㄗ˙, ] swallow, #14,443 [Add to Longdo]
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, / ] Wall Street, #14,821 [Add to Longdo]
蠕动[rú dòng, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to wiggle; to squirm; peristalsis (wave movement of gut wall), #15,002 [Add to Longdo]
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
防火墙[fáng huǒ qiáng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #17,089 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] dock; low wall, #18,040 [Add to Longdo]
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, ] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang, #19,755 [Add to Longdo]
环城[huán chéng, ㄏㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] encircling the city (of walls, ring road etc); around the city, #20,924 [Add to Longdo]
沉溺[chén nì, ㄔㄣˊ ㄋㄧˋ, ] to indulge in; to wallow, #21,499 [Add to Longdo]
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, ] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208, #22,130 [Add to Longdo]
[xiā, ㄒㄧㄚ, ] suck, swallow, drink, #23,148 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] wall, #25,149 [Add to Longdo]
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Wall Street Journal, #26,005 [Add to Longdo]
侵吞[qīn tūn, ㄑㄧㄣ ㄊㄨㄣ, ] to annex; to swallow (up); to embezzle, #26,077 [Add to Longdo]
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, ] board (attached to a wall), #27,195 [Add to Longdo]
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] partition; to stand between; wall or fence serving as partition, #28,013 [Add to Longdo]
挂历[guà lì, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] wall calendar, #28,593 [Add to Longdo]
条幅[tiáo fú, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, / ] a wall scroll (for painting or calligraphy); a banner, #28,764 [Add to Longdo]
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, / ] to embezzle; to swallow up; to engulf, #31,699 [Add to Longdo]
碰壁[pèng bì, ㄆㄥˋ ㄅㄧˋ, ] to hit a wall; fig. to run up against a snag, #31,995 [Add to Longdo]
山海关[Shān hǎi guān, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] Shanhai pass, the Eastern pass of the Great Wall, #34,871 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] hole in a wall, #35,262 [Add to Longdo]
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it, #35,539 [Add to Longdo]
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, ] beyond the Great Wall, #36,659 [Add to Longdo]
钱袋[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] purse; wallet, #39,343 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] fortified wall, #40,335 [Add to Longdo]
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, / ] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs, #40,406 [Add to Longdo]
万里长城[Wàn lǐ Cháng chéng, ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Wall, #40,547 [Add to Longdo]
爬墙[pá qiáng, ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] wall climbing, #43,883 [Add to Longdo]
墙根[qiáng gēn, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄣ, / ] foot of a wall, #47,433 [Add to Longdo]
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] wall hanging, #47,930 [Add to Longdo]
挂钟[guà zhōng, ㄍㄨㄚˋ ㄓㄨㄥ, / ] wall clock, #48,409 [Add to Longdo]
细胞壁[xì bāo bì, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄧˋ, / ] cell wall, #49,042 [Add to Longdo]
壁灯[bì dēng, ㄅㄧˋ ㄉㄥ, / ] wall lamp; bracket light, #50,242 [Add to Longdo]
同流合污[tóng liú hé wū, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄨ, ] to wallow in the mire with sb (成语 saw); to follow the bad example of others, #50,594 [Add to Longdo]
墙报[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] wall newspaper, #50,711 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschottung {f} des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]
Aufputzmontage {f}installation on wall [Add to Longdo]
Aufwallung {f} | Aufwallungen {pl}upsurge | upsurges [Add to Longdo]
Außenmauer {f}outer wall [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Bauchdecke {f}abdominal wall [Add to Longdo]
Bauöffnungsmaß {n}wall opening dimensions [Add to Longdo]
Brandmauer {f} | Brandmauern {pl}fire wall | fire walls [Add to Longdo]
Brandwand {f}; Feuerwand {f}firewall [Add to Longdo]
Breitwandbauweise {f}wide wall design [Add to Longdo]
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}wallet | wallets [Add to Longdo]
Dübel {m} | Dübel {pl}dowel; wall plug | dowels [Add to Longdo]
Eckwandständer {m}angular wall base [Add to Longdo]
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall [Add to Longdo]
Erdwall {m}; Erdhügel {m}; Hügel {m}; Aufschüttung {f}mound [Add to Longdo]
Erdwall {m} | Erdwälle {pl}earth wall | earth walls [Add to Longdo]
Erdwerk {n}; Erdwall {m}earthwork [Add to Longdo]
Feuerschutzmauer {f}fire wall [Add to Longdo]
Fieberanfall {m}; Wallung {f}flush [Add to Longdo]
Firewall {n} [comp.]firewall [Add to Longdo]
Flanke {f}sidewall [Add to Longdo]
Gefäßwandung {f}vessel wall [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]
Glasauge {n} | Glasaugen {pl}walleye | walleyes [Add to Longdo]
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall [Add to Longdo]
Grundmauer {f} | Grundmauern {pl}foundation wall | foundation walls [Add to Longdo]
Hadrianswall {m} [hist.]Hadrian's wall [Add to Longdo]
aus der Haut fahren [übtr.]to go up the wall; to fly off the handle [Add to Longdo]
Hochwassermauer {f}floodwall [Add to Longdo]
Innenwand {f} | Innenwände {pl}interior wall | interior walls [Add to Longdo]
Innenwandputz {m}interior wall plaster [Add to Longdo]
Kanalwand {f}duct wall [Add to Longdo]
Krach {m}; Lärm {m}; Krawall {m} | Krach machenracket | to make a racket [Add to Longdo]
Krawall {m}riot; rumpus [Add to Longdo]
Längsseite {f}side wall [Add to Longdo]
Leitmauer {f}; Leitwand {f}guide wall [Add to Longdo]
Mauerblümchen {n}wallflower [Add to Longdo]
Mauerfundament {n}wall footing [Add to Longdo]
Mauerkasten {m}wall sleeve [Add to Longdo]
Mauerkrone {f} [arch.]coping; wall coping [Add to Longdo]
Mauervorsprung {m}projection on a wall [Add to Longdo]
Mauerwerk {n}brickwork; walling; stonework [Add to Longdo]
Mauerwerkswand {f}walling [Add to Longdo]
Metallständerwände {pl}reinforced steel wall system [Add to Longdo]
Normwand {f}standard wall [Add to Longdo]
Ölabweisblech {n}; Schwallblech {n} [techn.]windage tray [Add to Longdo]
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist [Add to Longdo]
Pilger {m}; Wallfahrer {m} | Pilger {pl}; Wallfahrer {pl}pilgrim | pilgrims [Add to Longdo]
Plattenwand {f}slab wall [Add to Longdo]
Prallmauer {f} im Brennofenbagwall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
ウォール;ウオール[, uo-ru ; uo-ru] (n) wall [Add to Longdo]
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker [Add to Longdo]
ウォールフラワー[, uo-rufurawa-] (n) wallflower [Add to Longdo]
ウォールペーパー[, uo-rupe-pa-] (n) {comp} wall paper [Add to Longdo]
ウォール街[ウォールがい, uo-ru gai] (n) Wall Street; (P) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
ウォレット[, uoretto] (n) wallet [Add to Longdo]
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
カーテンウォール[, ka-ten'uo-ru] (n) curtain wall [Add to Longdo]
カーテンウオール[, ka-ten'uo-ru] (n) curtain wall [Add to Longdo]
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball) [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
バーチャルウォレット[, ba-charuuoretto] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
ファイアウォール(P);ファイヤーウォール;ファイアーウォール;ファイヤウォール;ファイアウオール;ファイアーウオール;ファイヤーウオール;ファイヤウオール[, faiauo-ru (P); faiya-uo-ru ; faia-uo-ru ; faiyauo-ru ; faiauo-ru ; faia-uo-ru ; fai] (n) {comp} firewall; (P) [Add to Longdo]
フリーウエイト[, furi-ueito] (n) free weights (i.e. weights lined up on the side wall of a gym) [Add to Longdo]
ブロック塀[ブロックべい, burokku bei] (n) concrete-block wall [Add to Longdo]
ベルリンの壁[ベルリンのかべ, berurin nokabe] (n) the Berlin Wall [Add to Longdo]
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (n) {comp} (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
ワーレット[, wa-retto] (n) wallet [Add to Longdo]
ワラビー[, warabi-] (n) wallaby; (P) [Add to Longdo]
ワラルー[, wararu-] (n) wallaroo [Add to Longdo]
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town [Add to Longdo]
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall [Add to Longdo]
胃壁[いへき, iheki] (n) stomach lining; gastric wall [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
鵜呑み[うのみ, unomi] (n) swallowing (food, story) [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
燕子[えんし, enshi] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow [Add to Longdo]
燕児;燕子[えんじ, enji] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow chick [Add to Longdo]
押し詰める;押しつめる;押詰める[おしつめる, oshitsumeru] (v1) to pack (in box); to drive to wall [Add to Longdo]
横雲[よこぐも, yokogumo] (n) wall or bank of clouds [Add to Longdo]
下盤[したばん, shitaban] (n) (See 上盤) footwall [Add to Longdo]
仮想財布[かそうさいふ, kasousaifu] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind [Add to Longdo]
火口壁[かこうへき, kakouheki] (n) crater wall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
ウォールペーパー[うおーるぺーぱー, uo-rupe-pa-] wall paper [Add to Longdo]
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡礼[じゅんれい, junrei] Pilgerfahrt, Wallfahrt, Pilger [Add to Longdo]
沸き立つ[わきたつ, wakitatsu] -sieden, aufwallen [Add to Longdo]
石垣[いしがき, ishigaki] Steinmauer, Steinwall [Add to Longdo]
遍歴[へんれき, henreki] Pilgerfahrt, Wallfahrt [Add to Longdo]
防壁[ぼうへき, bouheki] Schutzwand, Schutzwall [Add to Longdo]
障壁[しょうへき, shouheki] -Mauer, -Wall, Hindernis, Schranke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top