ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walle

W AO1 L   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walle-, *walle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallet[N] กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก, Syn. billfold, pocketbook
wallet[N] โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet[N] ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
walleye[N] ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ, See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum, Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed[ADJ] ตาถลน, See also: ตาโปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

English-Thai: Nontri Dictionary
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walleA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
walleAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
walleAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
walleDid you see a brown wallet around here?
walleDon't put the wallet on the top of the heater.
walleFather had his wallet picked in the bus.
walleGet out your wallet.
walleHe clutched his wallet in his hand.
walleHe felt in his pocket for his wallet.
walleHe had his wallet stolen.
walleHe recovered his stolen wallet.
walleHere's my wallet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เวียง[N] walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
กระเป๋าธนบัตร[N] wallet, See also: purse, case, Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน, Example: ผมล้วงเงินในกระเป๋าธนบัตรส่งให้เขาแต่เขายังไม่กล้ารับและแสดงความขัดเขิน, Count unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าสตางค์[N] purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
กระเป๋าหนัง[n. exp.] (krapao nang) EN: leather wallet   
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet   
กระเป๋าสตางค์[n.] (krapao satāng) EN: wallet ; purse   FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao thanabat) EN: wallet ; purse ; case   FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
ซองใส่ธนบัตร[n. exp.] (søng sai thanabat) EN: wallet   
เวียง[n.] (wīeng) EN: walled city ; city ; town   FR: ville fortifiée [f]
ย่าม[n.] (yām) EN: kitbag ; shoulder bag ; stachel ; wallet   FR: sac [m] ; cartable [m] ; besace [f] ; sac à dos [m] ; malette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLE W AO1 L
WALLEY W AO1 L IY0
WALLER W AO1 L ER0
WALLES W AO1 L Z
WALLET W AO1 L AH0 T
WALLEN W AO1 L AH0 N
WALLED W AO1 L D
WALLETS W AO1 L AH0 T S
WALLEYE W AO1 L AY2
WALLENBERG W AO1 L AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walled (v) wˈɔːld (w oo1 l d)
wallet (n) wˈɒlɪt (w o1 l i t)
wallets (n) wˈɒlɪts (w o1 l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wallerstar {m} [ornith.]Waller's Red-winged Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ウォレット[, uoretto] (n) wallet [Add to Longdo]
バーチャルウォレット[, ba-charuuoretto] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
ワーレット[, wa-retto] (n) wallet [Add to Longdo]
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town [Add to Longdo]
仮想財布[かそうさいふ, kasousaifu] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
介党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma) [Add to Longdo]
金入れ[かねいれ, kaneire] (n) purse; handbag; wallet; till [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top