ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vito

V IY1 T OW0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vito-, *vito*
Possible hiragana form: う゛ぃと
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declivitous(ดิคลิฟ'วิเทิส) adj. ซึ่งเอียงลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
servitor(n) คนรับใช้,ผู้บริการ,ผู้ปรนนิบัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vito!ฟิโท Hacksaw Ridge (2016)
I'm the Corleones' attorney. These men are hired to protect Vito Corleone.ฉันทนายความ Corleones ' คนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องวีโต้คอร์เลโอเน The Godfather (1972)
I'm calling for Vito Corleone, at his request.I'm calling for Vito Corleone, at his request. The Godfather (1972)
Nobody opens with a joke. I miss Danny De Vito.ไม่เห็นมีเรื่องขำขำเลย\ ชั้นคิดถึง แดนนี่ เดอ วิโต้จัง The Simpsons Movie (2007)
You said it takes a special kind of taste to enjoy Vito's Log Cabin.คุณบอกว่ามันต้องใช้ชนิดพิเศษของรสชาติที่จะสนุกกับวีโต้ของกระท่อมไม้ซุง Revolutionary Road (2008)
What did Tom Hagen do for Vito Corleone?ทอม ฮาเก้นทำอะไรเพื่อ เจ้าพ่อดอน วิโต้ คอร์ลีโอเน่ Better Call Saul (2009)
I'm no Vito Corleone.ฉันไม่ใช่เจ้าพ่อดอน วิโต้ คอร์ลีโอเน่ Better Call Saul (2009)
The last one was Vito "the Butcher" Emmanuel.The last one was Vito "the Butcher" Emmanuel. Did You Hear About the Morgans? (2009)
These two are worse than Vito the Butcher.These two are worse than Vito the Butcher. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Vitor Boriero.วิโต้ โบเรโร่ Ka Hakaka Maika'i (2011)
Then in the wise words of Don Vito Corleone...ดังคำกล่าวของ Don Vito Corleone... A Dance with Death (2012)
In 1931, my grandfather drove one of the 200 Cadillacs hired by the legendary Vito Genovese for his wife's funeral cortège.ในปี 1931 คุณปู่ของฉัน ขับรถหนึ่งใน 200 Cadillacs รับการว่าจ้างจากตำนานเสวิโต ภรรยาของเขาขบวนแห่ศพ. The Family (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
VITO    V IY1 T OW0
VITOLO    V IY0 T OW1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vitoria    (n) vˈɪtˈɔːrɪəʴ (v i1 t oo1 r i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラビトン[, gurabiton] (n) graviton [Add to Longdo]
重力子[じゅうりょくし, juuryokushi] (n) graviton (hypothetical gravity particle) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top