ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Violent tende [...] of grandeur.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Violent tende [...] of grandeur.-, *Violent tende [...] of grandeur.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Violent ( V AY1 AH0 L AH0 N T) tendencies ( T EH1 N D AH0 N S IY0 Z) since ( S IH1 N S) childhood ( CH AY1 L D HH UH2 D), a ( AH0) lack ( L AE1 K) of ( AH1 V) empathy ( EH1 M P AH0 TH IY0), master ( M AE1 S T ER0) manipulator ( M AH0 N IH1 P Y AH0 L EY2 T ER0), delusions ( D IH0 L UW1 ZH AH0 N Z) of ( AH1 V) grandeur ( G R AE0 N D UW1 R).

 


  

 
Violent
 • รุนแรง: ี่ร้ายแรง, สาหัส [Lex2]
 • ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง[Lex2]
 • ที่มีอารมณ์ดุเดือด[Lex2]
 • (ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ. ###SW. violently adv. [Hope]
 • (adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด [Nontri]
 • /V AY1 AH0 L AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /v'aɪələnt/ [OALD]
tendencies
 • /T EH1 N D AH0 N S IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /t'ɛndənsɪz/ [OALD]
  [tendency]
 • แนวโน้ม: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง [Lex2]
 • จุดประสงค์เฉพาะ[Lex2]
 • (เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ. ###SW. tendentious adj. [Hope]
 • (n) ความโน้มเอียง,การบริการ,นิสัย,จุดประสงค์พิเศษ [Nontri]
 • /T EH1 N D AH0 N S IY0/ [CMU]
 • (n) /t'ɛndənsiː/ [OALD]
since
 • ตั้งแต่[Lex2]
 • เนื่องจาก[Lex2]
 • เมื่อหลายปีมาแล้ว: เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา [Lex2]
 • (ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว. ###SW. since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว ###S. from then till now,ago [Hope]
 • (adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่ [Nontri]
 • (con) เพราะว่า,นับตั้งแต่,เนื่องจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • (pre) หลังจาก,ตั้งแต่,จาก [Nontri]
 • /S IH1 N S/ [CMU]
 • (a) /sɪns/ [OALD]
childhood
 • ช่วงต้น: ระยะต้นๆ [Lex2]
 • วัยเด็ก: ปฐมวัย, วัยต้น [Lex2]
 • n. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม [Hope]
 • (n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก [Nontri]
 • /CH AY1 L D HH UH2 D/ [CMU]
 • (n) /tʃ'aɪldhud/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
lack
 • ขาด: ไร้, ปราศจาก, ไม่มี, มีไม่พอ [Lex2]
 • ความขาดแคลน: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ [Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • (แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย [Hope]
 • (n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง [Nontri]
 • (vt) ไม่มี,ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ [Nontri]
 • /L AE1 K/ [CMU]
 • (v) /l'æk/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
empathy
 • ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น: ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น [Lex2]
 • (เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์. ###SW. empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy [Hope]
 • /EH1 M P AH0 TH IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛmpəthiː/ [OALD]
master
 • เจ้านาย: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง [Lex2]
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ [Lex2]
 • ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต [Lex2]
 • หัวหน้าครอบครัว: เจ้าบ้าน [Lex2]
 • ครูผู้ชาย: ครู [Lex2]
 • ต้นฉบับ[Lex2]
 • กัปตันเรือสินค้า: กัปตัน, นายเรือสินค้า [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: ใหญ่ที่สุด [Lex2]
 • ชำนาญ: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ [Lex2]
 • เข้าใจถ่องแท้: รู้อย่างละเอียด, รอบรู้ [Lex2]
 • ควบคุม: ปกครอง, บังคับ [Lex2]
 • (มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ [Hope]
 • (n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต [Nontri]
 • (vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม [Nontri]
 • /M AE1 S T ER0/ [CMU]
 • (v) /m'aːstər/ [OALD]
manipulator
 • ผู้จัดการ: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • (n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ [Nontri]
 • /M AH0 N IH1 P Y AH0 L EY2 T ER0/ [CMU]
delusions
 • /D IH0 L UW1 ZH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɪl'uːʒnz/ [OALD]
  [delusion]
 • การเข้าใจผิด: ความผิดพลาด, ความเชื่อที่ผิด [Lex2]
 • อาการหลงผิด (ทางจิตวิทยา): อาการหลอน [Lex2]
 • (ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์ [Hope]
 • (n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด [Nontri]
 • /D IH0 L UW1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ɪl'uːʒn/ [OALD]
grandeur
 • ความสง่างาม: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง [Lex2]
 • (แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์ ###S. magnificence,glory,pomp [Hope]
 • (n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม [Nontri]
 • /G R AE0 N D UW1 R/ [CMU]
 • (n) /gr'ænʤər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top