ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vamos.

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vamos.-, *vamos.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vamos. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vamos.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vamos.วามอส Bang and Burn (2007)
Soderquist, vamos.โซเดอร์ควิสต์, วามอส Go Your Own Way (2008)
We got Echo's. Vamos.เอาล่ะเจอหลายตัวเลย ใกล้ๆนี้เอง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Vamos. - Leave the gear behind.ผมต้องการตรวจสินค้าหน่อย G-Force (2009)
Vamos.ไปพวกเรา Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.- เร็วๆๆๆๆๆๆสิ Aloha Ke Kahi I Ke Kahi (2013)
Pablo, vamos. Please!พาโบล พอแล้ว/ ขอร้อง ! The Host (2015)
Vamos.Vamos. The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Too hot?- Vamos. A Bullet for the General (1967)
Achilos, stop the train!Halt den Zug an, vamos. A Bullet for the General (1967)
Vamos! To the train! !Schnappen wir uns den Zug, vamos. A Bullet for the General (1967)
Over there! The train's stopping! Let's go!Santo, der Zug hält von selber, vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
Quickly, muchachos!Los Muchachos, bewegt euch, vamos. A Bullet for the General (1967)
Come on. Let's go.Vamos, vamos, vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
Give it to me.Vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
Let's get out of here!Soldaten, vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
Move it!Vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
- Let's go.Vamos. A Bullet for the General (1967)
- Let's go.Vamos. A Bullet for the General (1967)
Adelita, guapa, let's go!Adelita, was ist mit dir? Vamos. - Ja. A Bullet for the General (1967)
Let's go, horse!Also, vamos. A Bullet for the General (1967)
What are you waiting for? Come on! Come on, damn it!Schieß endlich, knall sie ab, vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
! Vamos!(er ruft) Vamos. A Bullet for the General (1967)
Let's go!Vamos, vamos. A Bullet for the General (1967)
- V! r! ns,- Vamos. Death Rides a Horse (1967)
Vamos.Vamos. Roma (1972)
Come on.Está bien, vamos. Deathwatch (1973)
- Vamos.- Vamos. Under Fire (1983)
Vamos.Vamos. Under Fire (1983)
Vamos.Vamos. Under Fire (1983)
Vamos.Vamos. Predator (1987)
Please, vamos!Bitte, vamos. Obsessed (1991)
Uno, dos, y tres.Vamos a bailar, vamos. Los dos. Un, dos, y tres. Strictly Ballroom (1992)
(man) OK, vamos.(Mann) OK, vamos. El Mundo Gira (1997)
Vamos.Vamos. Evolution: Part 2 (2003)
Vamos con que ahorita vamos.Vamos con que ahorita vamos. Little Boats (2008)
Vamos.Vamos. The Greatest Adventure in the History of Basic Cable (2008)
Soderquist, vamos.Soderquist, Vamos. Go Your Own Way (2008)
Vamos.Vamos. The Stranger (2010)
Vamos.Vamos. Up All Night (2010)
Vamos.Vamos. Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Okay, okay.Vamos. - Okay, okay. Boomerang (2010)
Vamos.Vamos. Cornered (2011)
Vamos.Vamos. Booster (2011)
- We'd better vamoose... pronto.- Am besten vamos... aber pronto. Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012)
Vamos.Vamos. Young Bloods (2012)
- Vamos.- Vamos. Small World (2012)
Vamos.Vamos. App (2013)
Vamos.- Vamos. El Cucuy (2013)
Mano, andale, vamos.Mano, andale, vamos. A Mother's Work (2013)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vamoose \va*moose"\ (v[a^]*m[=oo]s"), v. i. & t. [Sp. vamos let
   us go.]
   To depart quickly; to depart from. [Written also {vamos}, and
   {vamose}.] [Slang, Eng. & U. S.]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vamose \va*mose"\ (v[.a]*m[=o]s"), v. i. & t. [Sp. vamos let us
   go.]
   To vamoose; -- an older spelling and pronunciation variant.
   [Written also {vamos}, and {vamoose}.] [Slang, Eng. & U. S.]
   [1913 Webster +PJC]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 vamos
  away we go; let's start

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top