ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

veggie

V EH1 JH IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veggie-, *veggie*
Possible hiragana form: う゛ぇっぎえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veggie[SL] คนกินเจ, See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggie[SL] คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggie[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก, Syn. vegie, vegetarian
veggie[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. plant, vegetable
veggie[N] นักมังสวิรัติ, See also: คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ, Syn. vegetarian
veggie[ADJ] เกี่ยวกับผัก, See also: เกี่ยวกับมังสวิรัติ, Syn. vegie

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Veggie pudding at 1900 hours.วิคกี้ พุดดิ้งเวลา 19.00. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
Here's your veggie plate, Stephenie. Hey, sorry I'm late.นี่ของลูก Twilight (2008)
That is veggie bacon.นั่นคือเบคอนเจค่ะ Pilot (2008)
- It's veggie bacon.- มันคือเบคอนเจ Pilot (2008)
Eat your veggie bacon.ทานเบคอนเจของแกซะ Pilot (2008)
I'll have the... veggie tofu burger.ผมขอ... เบอร์เกอร์ผักกับเต้าหู้ The Monster at the End of This Book (2009)
Ane tofu veggie burger for you.แล้วก็เบอร์เกอร์ผักกับเต้าหู้ค่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
And lieutenant,you are familiar with the veggie libel laws?ผู้หมวดครับ คุณคงรู้ดี เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท Bad Seed (2009)
According to this receipt,he had a veggie burger and a corn on the cob.จากใบเสร็จ เขาสั่งเบอร์เกอร์ผัก และข้าวโพด Bad Seed (2009)
I was just gonna grab a veggie dogมันดูจะแคระแกร็น เหมือนหมากินเจเลย Black Swan (2009)
I wanted to meet the sick fuck who ordered the veggie burger with bacon.ใครสั่ง veggie burger กับเบคอน ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะทำมันจริงๆ Everything Is Broken (2010)
Are organic fruits and veggies worth the high cost?พืชผักออร์กานิกดีสมกับ ราคาที่แพงลิ่วมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGGIE V EH1 JH IY0
VEGGIES V EH1 JH IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 veggie
   n 1: edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers
      or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant
      [syn: {vegetable}, {veggie}, {veg}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top