ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vanessa

V AH0 N EH1 S AH0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanessa-, *vanessa*
Possible hiragana form: う゛ぁねっさ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Phillip and Vanessa Mclntyre.- ฟิลลิปกับวาเนสซ่า แม็คอินไทร์ Mona Lisa Smile (2003)
Vanessa might have a case.วาเนสซ่าอาจชนะคดี The Key and the Clock (2006)
Vanessa Vanderbeck.ชั้นวาเนสซ่า วันเดอร์เบค The Lake House (2006)
I'm sorry, I can't. I'm taking Vanessa out for Valentine's Day.ผมมีนัดกับวาเนสซ่าในวันวาเลนไทน์แล้ว. The Lake House (2006)
They were Mark and Vanessa Loring,พวกเขาคือมาร์ค และวาเนสซ่า ลอร์ริ่ง Juno (2007)
Mark and Vanessa are willing to negotiate an open adoption.มาร์ค กับ วาเนสซ่าต้องการที่จะตกลง เรื่องการรับเด็กมาเลี้ยงอย่างเปิดเผย Juno (2007)
Vanessa has wanted a baby ever since we got married.วาเนสซ่าอยากจะมีลูก ตั้งแต่เราแต่งงานกัน Juno (2007)
I'm giving you and Vanessa the gift of life. Sweet, screaming, pooping life!ฉันกำลังจะให้ของจวัญแห่งชีวิตกับคุณ และวาเนสซ่า ชีวิตที่น่ารักโวยวายและน่าเหน็ดเหนื่อย Juno (2007)
Vanessa gave me my own room for all my stuff.วาเนสซ่าให้ฉันห้องนึงเพื่อเก็บของของฉัน Juno (2007)
I want Mark and Vanessa to be surprised, and if you told me, I'll just ruin everything.ฉันแค่อยากให้มาร์คกับวาเนสซ่าเซอร์ไพรส์น่ะ และ ถ้าคุณบอกฉัน ฉันจะทำให้มันเสียแผนน่ะิสิ Juno (2007)
Are Mark and Vanessa your friends at school?มาร์คกับวาเนสซ่า เป็นเืพื่อนที่โรงเรียนเธอหรอ? Juno (2007)
I have something really cool to show you guys. Is Vanessa here?ฉันมีอะไรสุดเจ๋งจะโชว์พวกคุณน่ะ วาเนซซ่าอยู่รึเปล่า? Juno (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
VANESSA V AH0 N EH1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vanessa (n) vˈənˈɛsə (v @1 n e1 s @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈美[Chén Měi, ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ, / ] Vanessa-Mae, #167,908 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vanessa \Van*es"sa\ (v[a^]n*[e^]s"s[.a]), n. [Probably from
   Swift's poem of Cadenus and Vanessa. See {Vanessa}, in the
   Dictionary of Noted Names in Fiction.] (Zool.)
   Any one of numerous species of handsomely colored butterflies
   belonging to {Vanessa} and allied genera. Many of these
   species have the edges of the wings irregularly scalloped.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vanessa
   n 1: painted beauty and red admiral [syn: {Vanessa}, {genus
      Vanessa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top