ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Using a two-q [...] h human hair.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Using a two-q [...] h human hair.-, *Using a two-q [...] h human hair.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Using ( Y UW1 Z IH0 NG) a ( AH0) two ( T UW1)-quart ( K W AO1 R T) cast ( K AE1 S T)-iron ( AY1 ER0 N) cauldron ( K AA1 L D R AH0 N)... you ( Y UW1) add ( AE1 D) human ( HH Y UW1 M AH0 N) blood ( B L AH1 D), a ( AH0) teaspoon ( T IY1 S P UW2 N) of ( AH1 V) red ( R EH1 D) phosphorus ( F AA1 S F ER0 AH0 S), then ( DH EH1 N) garnish with ( G AA1 R N IH0 SH W IH1 DH) human ( HH Y UW1 M AH0 N) hair ( HH EH1 R).

 


  

 
Using
  [use]
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
 • /Y UW1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /j'uːzɪŋ/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
quart
 • ปริมาณ 1 ใน 4 แกลลอน: หน่วยที่ใช้ตวงมีค่าเท่ากับ 1ใน 4 ของแกลลอน [Lex2]
 • ปริมาณ 1 ใน 8 ของ 2 แกลลอน: หน่วยวัดปริมาตรแห้งเท่ากับ 1 ใน 8 ของ 2แกลลอน [Lex2]
 • ภาชนะที่สามารถบรรจุได้ 1 ควอร์ต[Lex2]
 • ไพ่ที่เรียงกันตามลำดับกัน[Lex2]
 • (ควอร์ท) n. 1/4 แกลลอน [Hope]
 • (n) ขนาดความจุเท่ากับหนึ่งควอต [Nontri]
 • /K W AO1 R T/ [CMU]
 • (n) /kw'ɔːt/ [OALD]
cast
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การทำนาย[Lex2]
 • การโยน: การขว้าง [Lex2]
 • คำนวณ[Lex2]
 • จับฉลาก[Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, แบบ [Lex2]
 • โชคชะตา[Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • ทิ้ง[Lex2]
 • มองตรงไปยัง[Lex2]
 • โยน: ขว้าง [Lex2]
 • เลือกตัวละคร[Lex2]
 • สิ่งที่ได้จากการหลอม[Lex2]
 • สิ่งภายนอก[Lex2]
 • หลอม[Lex2]
 • (คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ [Nontri]
 • (vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก [Nontri]
 • /K AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /k'aːst/ [OALD]
iron
 • เข้มแข็งเหมือนเหล็ก: บึกบึนเหมือนเหล็ก [Lex2]
 • เข้มงวด: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น [Lex2]
 • เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก[Lex2]
 • ซึ่งมีธาตุเหล็ก[Lex2]
 • ตรวน: โซ่ตรวน [Lex2]
 • เตารีด[Lex2]
 • ธาตุเหล็ก: เหล็ก [Lex2]
 • รีด (เสื้อผ้า): ทับให้เรียบ [Lex2]
 • โหดร้าย: อำมหิต, เหี้ยม [Lex2]
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ[Lex2]
 • (ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก ###SW. irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้ [Hope]
 • (n) เตารีด,เหล็ก [Nontri]
 • (vt) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ [Nontri]
 • /AY1 ER0 N/ [CMU]
 • (v) /'aɪən/ [OALD]
cauldron
 • หม้อต้มขนาดใหญ่[Lex2]
 • (คอล'ดรัน) n. หม้อต้มขนาดใหญ่ [Hope]
 • (n) กาน้ำใหญ่,หม้อน้ำ [Nontri]
 • /K AA1 L D R AH0 N/ [CMU]
 • /K AO1 L D R AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɔːldrən/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
add
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) /'æd/ [OALD]
human
 • เกี่ยวกับคน: เกี่ยวกับมนุษย์ [Lex2]
 • มนุษย์: คน, คนเรา [Lex2]
 • (ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์ ###S. manlike,mortal,person,man [Hope]
 • (adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์ [Nontri]
 • /HH Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
 • /Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /hj'uːmən/ [OALD]
blood
 • เลือด: โลหิต [Lex2]
 • การนองเลือด: การเสียเลือดเนื้อ [Lex2]
 • นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก[Lex2]
 • สายเลือด: สายโลหิต [Lex2]
 • ชายหนุ่ม[Lex2]
 • (บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in [Hope]
 • (n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ [Nontri]
 • /B L AH1 D/ [CMU]
 • (v) /bl'ʌd/ [OALD]
teaspoon
 • ช้อนชา[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งช้อนชา[Lex2]
 • n. ช้อนชา,ปริมาณหนึ่งช้อนชา [Hope]
 • (n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา [Nontri]
 • /T IY1 S P UW2 N/ [CMU]
 • (n) /t'iːspuːn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
red
 • สีแดง[Lex2]
 • (สี) แดง[Lex2]
 • ฝ่ายซ้าย: คอมมิวนิสต์ [Lex2]
 • (เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์ ###SW. redly adv. redness n. [Hope]
 • (adj) สีแดง,n [Nontri]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛd/ [OALD]
phosphorus
 • ฟอสฟอรัส: แร่ฟอสฟอรัส [Lex2]
 • (ฟอส'เฟอเริส) n. ธาตุฟอสฟอรัส [Hope]
 • (n) ธาตุฟอสฟอรัส [Nontri]
 • /F AA1 S F ER0 AH0 S/ [CMU]
 • (n) /f'ɒsfərəs/ [OALD]
then
 • ในขณะนั้น[Lex2]
 • หลังจากนั้น: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น [Lex2]
 • ดังนั้น: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น [Lex2]
 • นอกจากนี้: ยิ่งกว่านี้ [Lex2]
 • ในตอนนั้น: ในขณะนั้น [Lex2]
 • เวลานั้น: ช่วงนั้น, ตอนนั้น [Lex2]
 • (เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น [Hope]
 • (adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น [Nontri]
 • (adv) เวลานั้น,ถัดมา,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น [Nontri]
 • (con) นอกจากนั้น,ดังนั้น,ต่อมา [Nontri]
 • /DH EH1 N/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛn/ [OALD]
garnish with
 • ปรุงแต่งอาหารด้วย: ตกแต่งอาหารด้วย [Lex2]
 • เขียนเสริม: เขียนเติม, เติมแต่ง [Lex2]
hair
 • ผม: ขน [Lex2]
 • เส้นผม: เส้นขน [Lex2]
 • (แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ [Hope]
 • (n) ผม,ขน [Nontri]
 • /HH EH1 R/ [CMU]
 • (n) /h'ɛəʳr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top