ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

um,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -um,-, *um,*
Possible hiragana form: うん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
um,He, um, said that it was contagious.
um,Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?
um,The rash is, um, also incredibly contagious.
um,Um, is the room quiet?

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
アキヘラザメ[akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イヌザメ[inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
キングヒメオオトカゲ[kinguhimeootokage] (n) King's goanna (Varanus kingorum, species of small carnivorous monitor lizard native to the Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
データ[でーた, de-ta] datum, data [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
合計[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Om \Om\, interj. & n. [Also {Aum}, {Um}.] [Skr. [=o]m.]
   A mystic syllable or ejaculation used by Hindus and Buddhists
   in religious rites, -- orig. among the Hindus an exclamation
   of assent, like Amen, then an invocation, and later a symbol
   of the trinity formed by Vishnu, Siva, and Brahma.
 
   {Om mani padme hun}, a sacred formula of buddhism (esp. of
    the Lamaists) translated "O, the Jewel in the Lotus,
    Amen," and referring to Amitabha, who is commonly
    represented as standing or sitting within a lotus.
    [Webster 1913 Suppl.]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 um
  1. some kind of
  2. one
  3. a; an

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 um /um/
  at

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 um... /um/
  about

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top