ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unisons

Y UW1 N AH0 S AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unisons-, *unisons*, unison
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNISONS Y UW1 N AH0 S AH0 N Z
UNISONS Y UW1 N IH0 S AH0 N Z
UNISON Y UW1 N AH0 S AH0 N
UNISON Y UW1 N IH0 S AH0 N
TUNISON T AH1 N IH0 S AH0 N
TUNISON T UW1 N IH0 S AH0 N

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unison(n) ความพร้อมเพรียงกัน, See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้, Syn. unity, Ant. oppisite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unison(ยู'นิเซิน) n. ความสอดคล้องกัน, ความพร้อมเพรียงกัน, ความเข้ากันได้, เสียงเดียวกัน, เสียงเข้ากัน., Syn. accord, harmony
unisonant(ยูนิโซ'นันท, -นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน, มีระดับเสียงเดียวกัน, สอดคล้องกัน.
unisonous(ยูนิโซ'นันท, -นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน, มีระดับเสียงเดียวกัน, สอดคล้องกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unison(n) ความสอดคล้องกัน, ความพร้อมเพรียงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก The Lawnmower Man (1992)
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก Cool Runnings (1993)
Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one. Yankee White (2003)
"There could have been no two hearts so open no tastes so similar no feelings so in unison."ไม่มีหัวใจสองดวงไหน ที่จริงใจต่อกันเท่า... ...ไม่มีรสอะไรเหมือน... ...ไม่มีความรู้สึกใดที่สัมพันธ์กันเท่า The Lake House (2006)
[ HEARTS BEATING IN UNISON ][ HEARTS BEATING IN UNISON ] Ninja Assassin (2009)
They flew in what appeared to be unison, approximately 90 miles apartพวกมันบินอย่างเป็นกลุ่มก้อน โดยห่างกันประมาณ 90 ไมล์ The Fourth Kind (2009)
ELENA AND STEFAN [ IN UNISON ]: Because I know... STEFAN:เป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว The Night of the Comet (2009)
Will stand in unison.จะยืนอยู่บนความคิดเห็นเดียวกัน Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
[ In unison ] It's parenting.- พ่อ-แม่ เลี้ยงดู Help Us Help You (2011)
In unison.เต้นให้พร้อมกัน I Am Unicorn (2011)
♪ singing and dancing in unison... ♪♪ singing and dancing in unison... ♪ Regional Holiday Music (2011)
[ SINGING IN UNISON ] Ooh, baby, baby[ SINGING IN UNISON ] Ooh, baby, baby Something Borrowed (2011)
A collective request, sent up in unison.การร่วมกันร้องขอ, อย่างพร้อมเพรียงกัน. Noosphere Rising (2012)
A collective request sent up in unison, a shared hope, fear relieved, a life spared.รวมความต้องการ ส่งขึ้นไปพร้อมกัน แชร์ความหวัง Noosphere Rising (2012)
So now our phones track each other working in unison.ดังนั้นตอนนี้โทรศัพท์ของเราติดตามแต่ละอื่น ๆ ทำงานในพร้อมเพรียงกัน. Paranoia (2013)
Any idea of God comes from many different areas of the mind working together in unison.ไอเดียต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานมา มันมาจากหลายๆตำเเหน่งของจิตใจ ที่ทำงานสอดประสานกัน Coquilles (2013)
Imagine a thousand children all dying in unison.เเกลองนึกภาพเด็กๆนับพันตายพร้อมๆกัน Remember the Titans (2013)
If you don't fight in unison, Your numbers become my advantage. You both have a long way to go.จำนวนคนของคุณ จะกลายมาเป็นข้อได้เปรียบของฉัน คุณทั้งสองคน ยังมีหนทางอีกยาวไกล Nanda Parbat (2015)
"where all parts are brought into perfect unison.""ทุกภาคส่วนสามัคคีกันอย่างดียิ่ง" I, Witness (2015)
(men marching in unison)- Dead Men Tell No Tales (2015)
Max Schmeling and Anny Ondra.(beide unisono) Der Maxe Schmeling und die Anni Ondra. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
GUYS [ TOGETHER ]: Spin the bottle?(Männer unisono) Die Flasche drehen? 13 Candles (1990)
(Crowd) Ten! Nine! Eight!(Alle Menschen unisono) Zehn, neun, acht, sieben sechs, fünf, vier, drei zwei, eins! Strange Days (1995)
I will blow my whistle as such... We will then shout her name in unison from all areas of the tunnels.Ich blase in meine Pfeife und dann rufen wir unisono ihren Namen. The Raven (2012)
Critics have unanimously declared "Metamorphosis" a masterpiece.Weltweit haben die Kritiker "Metamorphose" unisono als Meisterwerk bezeichnet. Kokowääh 2 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unisonWe said in unison that we didn't agree to the suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(adv) in unison, See also: be of one mind, unanimously, Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าพวกเรารวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้, Thai Definition: อย่างพร้อมเพรียงกัน, อย่างเป็นไปในทางเดียวกัน
พร้อมเพรียง(adv) all together, See also: completely, in unison, in harmony, Syn. ครบถ้วน, Example: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียงซึ่งคงได้ข้อสรุปว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้
สังคายนา(n) chanting in unison, Thai Definition: การสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน
ซ้อง(v) sing in unison, See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim, Syn. แซ่ซ้อง, สรรเสริญ, Example: ประชาชนพากันซ้องสรรเสริญเขา
ความพร้อมเพรียง(n) unanimity, See also: accord, concord, unison, unity, harmony, Syn. ความพร้อมเพรียงกัน, Example: ทหารมาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unison (n) jˈuːnɪsn (y uu1 n i s n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异口同声[yì kǒu tóng shēng, ㄧˋ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ,     /    ] lit. different mouths, same voice (成语 saw); to speak in unison; unanimous #25,114 [Add to Longdo]
同音[tóng yīn, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄣ,  ] unison; homonym (exactly the same sound) #45,560 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einklang { m } | Einklänge { pl }unison | unisons [Add to Longdo]
einmütig; unisono { adv }unanimously [Add to Longdo]
übereinstimmendunisonous [Add to Longdo]
unisono { adv }in unison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger [Add to Longdo]
ユニゾン[yunizon] (n, adj-no) unison [Add to Longdo]
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
協心[きょうしん, kyoushin] (n, vs) unison; accord [Add to Longdo]
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament [Add to Longdo]
斉唱[せいしょう, seishou] (n, vs, adj-no) singing or chanting in unison; (P) [Add to Longdo]
叢立ち;総立ち;群立ち[そうだち(総立ち);むらだち(叢立ち;群立ち), soudachi ( soudachi ); muradachi ( sou tachi ; gun tachi )] (n) standing in a group; standing up in unison [Add to Longdo]
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.) [Add to Longdo]
統一行動[とういつこうどう, touitsukoudou] (n) joint action; acting in unison [Add to Longdo]
袂を連ねる[たもとをつらねる, tamotowotsuraneru] (exp, v5r) to do in unison; to do en masse [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top