ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

To avoid wide [...] ion to a name

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -To avoid wide [...] ion to a name-, *To avoid wide [...] ion to a name*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

To ( T UW1) avoid ( AH0 V OY1 D) widespread ( W AY1 D S P R EH1 D) confusion ( K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N) Welsh ( W EH1 L CH) people ( P IY1 P AH0 L) often ( AO1 F T AH0 N) add ( AE1 D) an ( AE1 N) occupation ( AA2 K Y AH0 P EY1 SH AH0 N) to ( T UW1) a ( AH0) name ( N EY1 M)

 


  

 
To
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
avoid
 • หลีกเลี่ยง: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ [Lex2]
 • (อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ. [Hope]
 • (vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี [Nontri]
 • /AH0 V OY1 D/ [CMU]
 • (v) /'əv'ɔɪd/ [OALD]
widespread
 • แพร่หลาย: แพร่ไปทั่ว [Lex2]
 • (ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก [Hope]
 • (adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย [Nontri]
 • /W AY1 D S P R EH1 D/ [CMU]
 • (j) /w'aɪdsprɛd/ [OALD]
confusion
 • ความสับสน[Lex2]
 • (คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย ###S. puzzlement,disorder [Hope]
 • (n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง [Nontri]
 • /K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ənfj'uːʒn/ [OALD]
Welsh
 • ไม่ได้จ่ายหนี้ (คำไม่เป็นทางการ): ไม่ได้ใช้หนี้ [Lex2]
 • ไม่ทำตามที่พูดไว้ (คำไม่เป็นทางการ): ไม่ทำตามคำสัญญา [Lex2]
 • ชาวเวลส์[Lex2]
 • ภาษาเวลส์[Lex2]
 • เกี่ยวกับประชาชนและวัฒนธรรมเวลส์[Lex2]
 • เกี่ยวกับภาษาเวลส์[Lex2]
 • (เวลช,เวลชฺ) vi. โกงหนี้,ไม่ใช้หนี้,ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ###S. welch ###SW. welsher n. คนโกงหนี้,เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับชาติเวลส์ [Nontri]
 • (n) ชาวเวลส์,แคว้นเวลส์,ภาษาเวลส์ [Nontri]
 • /W EH1 L CH/ [CMU]
 • /W EH1 L SH/ [CMU]
 • (n) /w'ɛlʃ/ [OALD]
 • (v) /w'ɛlʃ/ [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'iːpl/ [OALD]
often
 • บ่อยๆ: บ่อยครั้ง [Lex2]
 • (ออฟ'เฟิน,ออ'เฟิน) adv. บ่อย ๆ ,เป็นประจำ [Hope]
 • (adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ [Nontri]
 • /AO1 F T AH0 N/ [CMU]
 • /AO1 F AH0 N/ [CMU]
 • (a) /'ɒfn/ [OALD]
add
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) /'æd/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
occupation
 • อาชีพ: งานอาชีพ, งานประจำ, งานหลัก [Lex2]
 • การยึดครอง[Lex2]
 • (ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง ###S. vocation,profession [Hope]
 • (n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง [Nontri]
 • /AA2 K Y AH0 P EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɒkjup'ɛɪʃən/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top