ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throughout th [...] ff upper lip.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throughout th [...] ff upper lip.-, *throughout th [...] ff upper lip.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Throughout ( TH R UW0 AW1 T) the ( DH AH0) five ( F AY1 V) years ( Y IH1 R Z) of ( AH1 V) painful ( P EY1 N F AH0 L) cancer ( K AE1 N S ER0) treatments ( T R IY1 T M AH0 N T S), he ( HH IY1) managed ( M AE1 N AH0 JH D) to ( T UW1) keep ( K IY1 P) a ( AH0) stiff ( S T IH1 F) upper ( AH1 P ER0) lip ( L IH1 P).

 


  

 
Throughout
 • โดยตลอด: ทุกหนทุกแห่ง [Lex2]
 • ตั้งแต่ต้นจนจบ[Lex2]
 • โดยตลอด: ทั้งหมด, ทุกแห่ง [Lex2]
 • ทุกขณะ[Lex2]
 • (ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ [Hope]
 • (adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ [Nontri]
 • (pre) โดยตลอด,ถ้วนทั่ว,โดยทั่ว [Nontri]
 • /TH R UW0 AW1 T/ [CMU]
 • (a) /thr'uː'aut/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
five
 • ห้า: จำนวนห้า, เลขห้า [Lex2]
 • เกี่ยวกับจำนวนห้า[Lex2]
 • กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน[Lex2]
 • (ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) . [Hope]
 • (adj) ห้า [Nontri]
 • (n) ห้า,เลขห้า,จำนวนห้า [Nontri]
 • /F AY1 V/ [CMU]
 • (n) /f'aɪv/ [OALD]
years
 • นาน: นานมาก [Lex2]
 • อายุ: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต[Lex2]
 • ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต[Lex2]
 • /Y IH1 R Z/ [CMU]
 • (n) /j'ɜːʳz/ [OALD]
  [year]
 • เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน[Lex2]
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม[Lex2]
 • ระยะเวลาหนึ่งปี: รอบปี [Lex2]
 • ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ[Lex2]
 • อายุ: ขวบ, ปี [Lex2]
 • (เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี) [Hope]
 • (n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา [Nontri]
 • /Y IH1 R/ [CMU]
 • (n) /j'ɜːʳr/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
painful
 • เจ็บปวด: เจ็บแสบ, ระบม [Lex2]
 • ทุกข์ทรมาน: ปวดร้าว [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก [Lex2]
 • (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก [Hope]
 • (adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน [Nontri]
 • /P EY1 N F AH0 L/ [CMU]
 • (j) /p'ɛɪnfəl/ [OALD]
cancer
 • มะเร็ง[Lex2]
 • โรคมะเร็ง[Lex2]
 • (แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร ###SW. cancerous adj. ###S. blight [Hope]
 • (n) มะเร็ง,เนื้อร้าย [Nontri]
 • /K AE1 N S ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ænsər/ [OALD]
treatments
 • /T R IY1 T M AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /tr'iːtmənts/ [OALD]
  [treatment]
 • การทำให้คืนสภาพ: การบำบัด, การรักษา [Lex2]
 • การดูแล: การรักษา [Lex2]
 • การปฏิบัติ[Lex2]
 • การเจรจา[Lex2]
 • วิธีแสดง: วิธี [Lex2]
 • (ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น) [Hope]
 • (n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง [Nontri]
 • /T R IY1 T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /tr'iːtmənt/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
managed
 • ซึ่งควบคุม: ซึ่งต้องจัดการ [Lex2]
 • /M AE1 N AH0 JH D/ [CMU]
 • /M AE1 N IH0 JH D/ [CMU]
 • (v) /m'ænɪʤd/ [OALD]
  [manage]
 • สำเร็จ: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ [Lex2]
 • ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้): จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ [Lex2]
 • จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)[Lex2]
 • บริหาร: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล [Lex2]
 • (แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) , ###S. direct [Hope]
 • (vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง [Nontri]
 • /M AE1 N AH0 JH/ [CMU]
 • /M AE1 N IH0 JH/ [CMU]
 • (v) /m'ænɪʤ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
keep
 • เก็บ: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง [Lex2]
 • ควบคุม: คุม [Lex2]
 • ทำเรื่อยไป: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • เลี้ยงดู: เลี้ยง, ดูแล [Lex2]
 • อาหารและที่พัก: ปัจจัยสี่ [Lex2]
 • (คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา [Hope]
 • (vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง [Nontri]
 • /K IY1 P/ [CMU]
 • (v) /k'iːp/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
stiff
 • ศพ (ใช้เกี่ยวกับอาชญากรรม)[Lex2]
 • (สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด [Hope]
 • (adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด [Nontri]
 • /S T IH1 F/ [CMU]
 • (n) /st'ɪf/ [OALD]
upper
 • สูงกว่า: เหนือกว่า [Lex2]
 • ส่วนบน: ด้านบน [Lex2]
 • ระดับสูง[Lex2]
 • ส่วนของรองเท้าที่อยู่เหนือส้นเท้าขึ้นไป[Lex2]
 • ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ[Lex2]
 • ยากระตุ้น: ยาม้า [Lex2]
 • เหตุการณ์ที่น่าจดจำ[Lex2]
 • (อัพ'เพอะ) adj. เหนือกว่า,สูงกว่า,ยุคหลังเก่า. n. ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป,ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ,สภาสูง,ผ้ารัดขา,ฟันบน,สิ่งกระตุ้น,สายคาดเอว,เข็มขัด [Hope]
 • (adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า [Nontri]
 • /AH1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /'ʌpər/ [OALD]
lip
 • ขอบ: ริม [Lex2]
 • คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง)[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับริมฝีปาก[Lex2]
 • เปล่งเสียงอย่างนุ่มนวล[Lex2]
 • เป่า (ใช้กับเครื่องดนตรี)[Lex2]
 • ริมฝีปาก[Lex2]
 • เอาริมฝีปากแตะ: แตะ [Lex2]
 • พฤติกรรมหยาบคาย[Lex2]
 • (ลิพ) n. ฝีปาก,สิ่งหรือส่วนที่คล้ายริมฝีปาก,ขอบภาชนะ,ริม,การพูดทะลึ่งหรืออวดดี [Hope]
 • (n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย [Nontri]
 • /L IH1 P/ [CMU]
 • (n) /l'ɪp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top