ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

this is a mas [...] edrock below.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -this is a mas [...] edrock below.-, *this is a mas [...] edrock below.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the greenland ice to the bedrock below.นี่คือกระแสน้ำหลากขนาดมหึมา ของน้ำใหม่ที่ละลาย เจาะเป็นอุโมงค์ทะลุผืนน้ำแข็งของกรีนแลนด์ลงไป An Inconvenient Truth (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

This ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) a ( AH0) massive ( M AE1 S IH0 V) rushing ( R AH1 SH IH0 NG) torrent ( T AO1 R AH0 N T) of ( AH1 V) fresh ( F R EH1 SH) melt ( M EH1 L T) water ( W AO1 T ER0) tunneling ( T AH1 N AH0 L IH0 NG) straight ( S T R EY1 T) down ( D AW1 N) through ( TH R UW1) the ( DH AH0) greenland ( G R IY1 N L AH0 N D) ice ( AY1 S) to ( T UW1) the ( DH AH0) bedrock ( B EH1 D R AA2 K) below ( B IH0 L OW1).

 


  

 
This
  • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
  • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
  • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
  • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
  • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
  • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
  • /DH IH1 S/ [CMU]
  • /DH IH0 S/ [CMU]
  • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
  • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
  • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
  • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
  • /IH1 Z/ [CMU]
  • /IH0 Z/ [CMU]
  • (v) /ɪz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
a
  • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
  • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
  • ของ[Lex2]
  • บน[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
  • ออก[Lex2]
  • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
  • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
  • /AH0/ [CMU]
  • /EY1/ [CMU]
  • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
  • (dt) /ə/ [OALD]
massive
  • ใหญ่โต หนักและแข็งมาก: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง [Lex2]
  • (แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน ###SW. massively adv. massiveness,massivity n. [Hope]
  • (adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง [Nontri]
  • /M AE1 S IH0 V/ [CMU]
  • (j) /m'æsɪv/ [OALD]
rushing
  • /R AH1 SH IH0 NG/ [CMU]
  • (v) /r'ʌʃɪŋ/ [OALD]
    [rush]
  • วิ่ง: พรวดพราด [Lex2]
  • รีบเร่ง: เร่ง, ผลักไส [Lex2]
  • พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง[Lex2]
  • จู่โจม: โจมตี [Lex2]
  • การเร่งรีบ: ความเร่งรีบ [Lex2]
  • การวิ่งกรูกันไป[Lex2]
  • ชั่วโมงเร่งรีบ[Lex2]
  • การจู่โจมกะทันหัน[Lex2]
  • การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว[Lex2]
  • ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า[Lex2]
  • ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ[Lex2]
  • เร่งด่วน: เร่งรีบ [Lex2]
  • พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง[Lex2]
  • (รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ ###SW. rushingly adv. [Hope]
  • (n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก [Nontri]
  • (vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน [Nontri]
  • /R AH1 SH/ [CMU]
  • (v) /r'ʌʃ/ [OALD]
torrent
  • กระแสน้ำเชี่ยว[Lex2]
  • (ทอ'เรินทฺ) n. กระแสน้ำเชี่ยว,การไหลพุ่ง,ความเชี่ยวกราก,ฝนตกหนัก ###S. stream,outburst,gush [Hope]
  • (n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก [Nontri]
  • /T AO1 R AH0 N T/ [CMU]
  • (n) /t'ɒrənt/ [OALD]
of
  • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
  • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
  • /AH1 V/ [CMU]
  • /AH0 V/ [CMU]
  • (in) /ɒv/ [OALD]
fresh
  • สด: ใหม่ [Lex2]
  • สดชื่น: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา [Lex2]
  • ไม่มีประสบการณ์[Lex2]
  • จืด: ไม่ใส่เกลือ [Lex2]
  • (เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท ###SW. freshly adv. freshness n. ###S. recent,new [Hope]
  • (adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด [Nontri]
  • /F R EH1 SH/ [CMU]
  • (j) /fr'ɛʃ/ [OALD]
melt
  • ละลาย: หลอมละลาย [Lex2]
  • ้ละลาย: ทำให้ละลาย, หลอมละลาย [Lex2]
  • เลือนหาย: ค่อยๆ จางหายไป [Lex2]
  • ใจอ่อนลง[Lex2]
  • ทำให้ใจอ่อนลง[Lex2]
  • สิ่งที่หลอมละลาย: ปริมาณสิ่งที่ละลาย [Lex2]
  • (เมลทฺ) {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทำให้) ละลาย,หลอม,สูญไป,ผ่านไป,เปลี่ยนเป็น,ใจอ่อน. n. การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมเหลว ###S. fuse [Hope]
  • (vi,vt) หลอมเหลว,ละลาย,สูญไป [Nontri]
  • /M EH1 L T/ [CMU]
  • (v) /m'ɛlt/ [OALD]
water
  • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
  • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
  • ธาตุน้ำ[Lex2]
  • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
  • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
  • น้ำคร่ำ[Lex2]
  • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
  • ทำให้เปียก[Lex2]
  • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
  • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
  • (วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
  • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
  • (vi) [Nontri]
  • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
  • /W AO1 T ER0/ [CMU]
  • (v) /w'ɔːtər/ [OALD]
tunneling
  • /T AH1 N AH0 L IH0 NG/ [CMU]
straight
  • ตรง: ไม่โค้ง, ไม่เบี้ยว [Lex2]
  • ถูกต้อง: แม่นยำ [Lex2]
  • ตรงไปตรงมา: ซื่อตรง, เปิดเผย [Lex2]
  • ต่อเนื่อง: ไม่ขาดตอน [Lex2]
  • ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม): ไม่ผสม [Lex2]
  • เรียบร้อย: มีระเบียบ [Lex2]
  • สม่ำเสมอ: คงเส้นคงวา [Lex2]
  • โดยตรง: เป็นแนวตรง [Lex2]
  • ทันทีทันใด: โดยฉับพลัน [Lex2]
  • ซื่อสัตย์: ตรงไปตรงมา [Lex2]
  • (สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง) [Hope]
  • (adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน [Nontri]
  • /S T R EY1 T/ [CMU]
  • (n) /str'ɛɪt/ [OALD]
down
  • การลดต่ำลง[Lex2]
  • ดื่มรวดเดียว: รีบดื่ม [Lex2]
  • ทำให้ตกลงมา[Lex2]
  • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
  • ไปทางใต้: ลงใต้ [Lex2]
  • ลงข้างล่าง: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง [Lex2]
  • ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
  • หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ): ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า [Lex2]
  • ขนอ่อน: ขนละเอียด [Lex2]
  • ทุ่งหญ้าบนเนิน[Lex2]
  • (ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
  • (adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง [Nontri]
  • (n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน [Nontri]
  • (vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ [Nontri]
  • /D AW1 N/ [CMU]
  • (n) /d'aun/ [OALD]
  • (v) /daun/ [OALD]
through
  • ผ่านไป: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด [Lex2]
  • ท่ามกลาง[Lex2]
  • ด้วยวิธี[Lex2]
  • ตลอดทุกจำนวน: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด [Lex2]
  • ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง[Lex2]
  • ปราศจากการหยุด: ไปตรงตลอด [Lex2]
  • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
  • ผ่านไปตาม[Lex2]
  • โดยตลอด: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ [Lex2]
  • ไปจนเสร็จสิ้น: จนกระทั่งเรียบร้อย [Lex2]
  • ซึ่งเดินทางรวดเดียว: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว [Lex2]
  • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
  • (ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด [Hope]
  • (adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ [Nontri]
  • (adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด [Nontri]
  • (pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง [Nontri]
  • /TH R UW1/ [CMU]
  • (a) /thruː/ [OALD]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
greenland
  • /G R IY1 N L AH0 N D/ [CMU]
  • /G R IY1 N L AE2 N D/ [CMU]
ice
  • ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม[Lex2]
  • น้ำแข็ง[Lex2]
  • โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง[Lex2]
  • ลานน้ำแข็ง: ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง [Lex2]
  • ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม[Lex2]
  • ไอศรีม: ไอติม [Lex2]
  • (ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง ###S. frozen water [Hope]
  • (n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน [Nontri]
  • /AY1 S/ [CMU]
  • (v) /'aɪs/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
bedrock
  • หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย[Lex2]
  • ข้อเท็จจริง: ความจริง [Lex2]
  • n. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น ###S. foundation [Hope]
  • (n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม [Nontri]
  • /B EH1 D R AA2 K/ [CMU]
  • (n) /b'ɛdrɒk/ [OALD]
below
  • อยู่ตอนใต้[Lex2]
  • อยู่ข้างล่าง: อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ [Lex2]
  • (บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก ###S. lower,underneath [Hope]
  • (adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้ [Nontri]
  • (pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้ [Nontri]
  • /B IH0 L OW1/ [CMU]
  • /B IY0 L OW1/ [CMU]
  • (a) /b'ɪl'ɒu/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top