ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

They're not a [...] the world...

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -They're not a [...] the world...-, *They're not a [...] the world...*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

They ( DH EY1)'re ( R EY1) not ( N AA1 T) aware ( AH0 W EH1 R) that ( DH AE1 T) Romans ( R OW1 M AH0 N Z) are on ( AA1 R AA1 N) top ( T AA1 P) of ( AH1 V) the ( DH AH0) world ( W ER1 L D)...

 


  

 
They
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
re
 • หลัง: อีก [Lex2]
 • คำย่อของ regarding[Lex2]
 • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
 • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
 • /R EY1/ [CMU]
 • /R IY1/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
 • (in) /riː/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
aware
 • ตระหนักรู้[Lex2]
 • (อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ. [Hope]
 • (adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว [Nontri]
 • /AH0 W EH1 R/ [CMU]
 • (j) /'əw'ɛəʳr/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
Romans
  [roman]
 • เกี่ยวกับโรมัน[Lex2]
 • |der, pl. Romane| นิยาย [LongdoDE]
 • (โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม ###SW. roman n. อักษรโรมัน [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน [Nontri]
 • (n) ภาษาโรมัน,ชาวโรมัน [Nontri]
 • /R OW1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɒumən/ [OALD]
 • /R OW1 M AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɒumənz/ [OALD]
are on
  [be on]
 • ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า): เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน [Lex2]
 • เกิดขึ้น: จัดขึ้น [Lex2]
 • รับหน้าที่: รับภาระ, รับผิดชอบ [Lex2]
 • เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • อยู่กับที่: ถูกที่, เข้าที่ [Lex2]
 • อยู่ในเส้นทาง: อยู่ในทิศทาง [Lex2]
 • รับประทานยาเป็นประจำ: รับประทานยาสม่ำเสมอ [Lex2]
 • (พนัน) เข้าข้าง: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย [Lex2]
top
 • สุดยอด: เจ๋งเป้ง [Lex2]
 • จุดสูงสุด: ตำแหน่งสูงสุด [Lex2]
 • ด้านบน: พื้นผิวด้านบน [Lex2]
 • ฝา: ที่ปิด [Lex2]
 • เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)[Lex2]
 • ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด[Lex2]
 • ส่วนที่ดีที่สุด[Lex2]
 • ส่วนเริ่มต้น[Lex2]
 • ส่วนบนสุดของศีรษะ[Lex2]
 • หลังคารถ[Lex2]
 • สูงที่สุด: ที่ระดับสูงสุด [Lex2]
 • ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด: ที่มีคุณภาพดีที่สุด [Lex2]
 • เสริมยอด: เพิ่มข้างหน้า [Lex2]
 • เด็ดยอด: ขลิบ, เล็ม [Lex2]
 • อยู่ในระดับต้นๆ[Lex2]
 • ไปจนถึงยอด[Lex2]
 • ลูกข่าง: ไม้หมุน [Lex2]
 • (ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ [Hope]
 • (adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม [Nontri]
 • (adv) อยู่เหนือ,อยู่บนยอด,ต่อยอด,เด็ดยอด [Nontri]
 • (n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ [Nontri]
 • /T AA1 P/ [CMU]
 • /T AO1 P/ [CMU]
 • (v) /t'ɒp/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
world
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • ชาวโลก: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ [Lex2]
 • สังคมมนุษย์[Lex2]
 • ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง[Lex2]
 • ของโลก: แห่งโลก [Lex2]
 • (เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง) [Hope]
 • (n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง [Nontri]
 • /W ER1 L D/ [CMU]
 • (n) /w'ɜːʳld/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top