ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

These heated [...] ve experience

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -These heated [...] ve experience-, *These heated [...] ve experience*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

These ( DH IY1 Z) heated ( HH IY1 T AH0 D) comments ( K AA1 M EH0 N T S) aside ( AH0 S AY1 D), it's ( IH1 T S) been ( B IH1 N) a ( AH0) very ( V EH1 R IY0) positive ( P AA1 Z AH0 T IH0 V) experience ( IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S)

 


  

 
These
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
heated
 • โกรธ: ฉุนเฉียว, โมโห [Lex2]
 • ซึ่งร้อน: ซึ่งทำให้ร้อน [Lex2]
 • (ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด. ###SW. heatedly adv. heatedness n. ###S. vehement [Hope]
 • /HH IY1 T AH0 D/ [CMU]
 • /HH IY1 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /h'iːtɪd/ [OALD]
  [heat]
 • ความฉุนเฉียว: ความโกรธ, ความตื่นเต้น [Lex2]
 • ความร้อน[Lex2]
 • อุณหภูมิความร้อน[Lex2]
 • รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้ [LongdoEN]
 • (ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น [Hope]
 • (n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น [Nontri]
 • /HH IY1 T/ [CMU]
 • (v) /h'iːt/ [OALD]
comments
 • /K AA1 M EH0 N T S/ [CMU]
 • (v) /k'ɒmɛnts/ [OALD]
  [comment]
 • ข้อคิดเห็น[Lex2]
 • แสดงความคิดเห็น[Lex2]
 • อย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร [LongdoFR]
 • (คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์ ###SW. commenter n. [Hope]
 • (n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต [Nontri]
 • (vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น [Nontri]
 • /K AA1 M EH0 N T/ [CMU]
 • (v) /k'ɒmɛnt/ [OALD]
aside
 • ข้างๆ: ไปด้านข้าง [Lex2]
 • สำรอง: เก็บเอาไว้ใช้ [Lex2]
 • ออกไปจาก: ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคิด [Lex2]
 • (อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก. [Hope]
 • (adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป [Nontri]
 • (n) การพูดป้องปาก [Nontri]
 • /AH0 S AY1 D/ [CMU]
 • (n) /'əs'aɪd/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
very
 • อย่างมากมาย: อย่างมาก, มาก [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • แท้จริง[Lex2]
 • เฉพาะ: เท่านั้น [Lex2]
 • (เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น ###S. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
 • (adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น [Nontri]
 • (adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /V EH1 R IY0/ [CMU]
 • (j) /v'ɛriː/ [OALD]
positive
 • ทางบวก: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี [Lex2]
 • แน่ใจ: มั่นใจ, ยืนยัน [Lex2]
 • (พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน [Hope]
 • (adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์ [Nontri]
 • /P AA1 Z AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /p'ɒzətɪv/ [OALD]
experience
 • ประสบการณ์: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์ [Lex2]
 • มีประสบการณ์: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ [Lex2]
 • (อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก. ###S. exposure [Hope]
 • (n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด [Nontri]
 • (vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน [Nontri]
 • /IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /'ɪksp'ɪəʳrɪəʳns/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top