ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

there!

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -there!-, *there!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An actor's life for me - Hold on there! Pinoke!ชีวิตของนักแสดงสำหรับฉันยึด มั่นในมี ปีโนก Pinocchio (1940)
There! Italian recreation eyeties!ไอไทส นันทนาการอิตาลี! How I Won the War (1967)
There! Isn't that better?ดีขึ้นไหม Blazing Saddles (1974)
Don't do anything till I get there! And no shooting!ไม่ทำอะไรจนผมมาถึงและไม่ยิง First Blood (1982)
There! There!ที่นั่น ที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look there! It's our national sport.ดูนั่น กีฬาประจำชาติเรา Rambo III (1988)
Go in there! Angela. Angela.ตอนนี้เหรอ แองเจล่าคุยกับผมนะ Junior (1994)
- Get your team back out there! - I got him!ส่งทีมของคุณเข้าไปเร็ว Léon: The Professional (1994)
Up on the left there! Above you!เอื้อมไปซิหินทางซ้ายนั่นเหนือตัวเจ้า Rapa Nui (1994)
Hey, up there! You kids don't wanna be late for your first day of school.เฮ้ ข้างบนน่ะ คงไม่อยากไปโรงเรียนสายตั้งแต่วันแรกนะ Jumanji (1995)
- Turn the siren off. Right there! - I got it.ปิดไซเรนซะ ปุ่มนั้น! Jumanji (1995)
- Oh, he's there! Just, just keep looking!- โอ้ เขาอยู่ตรงนั้น! Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there!Hey, you there!
there!Hold them there! Don't let them into the city!
there!It's really coming down out there!
there!OK, stop there! That was a strong performance from the two of you.
there!There! She comes!
there!There! That wasn't long, was it?
there!We're always going there! Let's go to a French restaurant for a change.

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 There \There\, adv. [OE. ther, AS. [eth][=ae]r; akin to D. daar,
   G. da, OHG. d[=a]r, Sw. & Dan. der, Icel. & Goth. [thorn]ar,
   Skr. tarhi then, and E. that. [root]184. See {That}, pron.]
   1. In or at that place. "[They] there left me and my man,
    both bound together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God planted a garden eastward in Eden; and
       there he put the man whom he had formed. --Ge. ii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In distinction from here, there usually signifies a
      place farther off. "Darkness there might well seem
      twilight here." --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. In that matter, relation, etc.; at that point, stage,
    etc., regarded as a distinct place; as, he did not stop
    there, but continued his speech.
    [1913 Webster]
 
       The law that theaten'd death becomes thy friend
       And turns it to exile; there art thou happy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into that place; thither.
    [1913 Webster]
 
       The rarest that e'er came there.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is sometimes used by way of exclamation, calling
      the attention to something, especially to something
      distant; as, there, there! see there! look there! There
      is often used as an expletive, and in this use, when it
      introduces a sentence or clause, the verb precedes its
      subject.
      [1913 Webster]
 
         A knight there was, and that a worthy man.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         There is a path which no fowl knoweth. --Job
                          xxviii. 7.
      [1913 Webster]
 
         Wherever there is a sense or perception, there
         some idea is actually produced.  --Locke.
      [1913 Webster]
 
         There have been that have delivered themselves
         from their ills by their good fortune or virtue.
                          --Suckling.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is much used in composition, and often has the
      sense of a pronoun. See {Thereabout}, {Thereafter},
      {Therefrom}, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: There was formerly used in the sense of where.
      [1913 Webster]
 
         Spend their good there it is reasonable.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Thither}.
     [1913 Webster] Thereabout

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top