ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the same guy running against me for senate, same guy scheduled to speak at the same lunch downstairs?

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the same guy [...] h downstairs?-, *the same guy [...] h downstairs?*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) same ( S EY1 M) guy ( G AY1) running against ( R AH1 N IH0 NG AH0 G EH1 N S T) me ( M IY1) for ( F AO1 R) Senate ( S EH1 N AH0 T), same ( S EY1 M) guy ( G AY1) scheduled ( S K EH1 JH UH0 L D) to ( T UW1) speak ( S P IY1 K) at ( AE1 T) the ( DH AH0) same ( S EY1 M) lunch ( L AH1 N CH) downstairs ( D AW1 N S T EH1 R Z)?

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
same
 • เหมือนกัน: ไม่แตกต่างกัน [Lex2]
 • เหมือนเดิม: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน[Lex2]
 • (เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม) ###S. identical,like [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S EY1 M/ [CMU]
 • (j) /sɛɪm/ [OALD]
guy
 • คนนั้น: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น [Lex2]
 • เชือกรัด: สายรัด [Lex2]
 • เยาะเย้ย: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน [Lex2]
 • คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)[Lex2]
 • (ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ [Hope]
 • /G AY1/ [CMU]
 • (n) /g'aɪ/ [OALD]
 • (v) /g'aɪ/ [OALD]
running against
  [run against]
 • วิ่งชน[Lex2]
 • เข้าร่วมวิ่งแข่ง: ร่วมแข่งวิ่ง [Lex2]
 • แข่งขันกับการเลือกตั้ง[Lex2]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
Senate
 • วุฒิสภา: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน , สภาบริหารมหาวิทยาลัย [Lex2]
 • (เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย [Hope]
 • (n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา [Nontri]
 • /S EH1 N AH0 T/ [CMU]
 • /S EH1 N IH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛnɪt/ [OALD]
scheduled
 • /S K EH1 JH UH0 L D/ [CMU]
 • /S K EH1 JH UW0 L D/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛdjuːld/ [OALD]
  [schedule]
 • กำหนดการ: กำหนดรายการ [Lex2]
 • ตารางเวลา[Lex2]
 • ทำตารางเวลา: ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ [Lex2]
 • (เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน ###SW. schedular adj. ###S. timetable,agenda [Hope]
 • (n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ [Nontri]
 • (vt) ทำตาราง,วางแผน,กำหนดเวลา,ทำรายการ [Nontri]
 • /S K EH1 JH UH0 L/ [CMU]
 • /S K EH1 JH UW0 L/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛdjuːl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
speak
 • สนทนา: พูด, บรรยาย [Lex2]
 • (สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง ###S. talk,mention [Hope]
 • (n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส [Nontri]
 • /S P IY1 K/ [CMU]
 • (v) /sp'iːk/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
lunch
 • เตรียมอาหารกลางวันให้[Lex2]
 • รับประทานอาหารกลางวัน: ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง [Lex2]
 • อาหารกลางวัน: ข้าวกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน [Lex2]
 • (ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้. ###SW. luncher n. ดูlunch ###S. luncheon,bite [Hope]
 • (n) อาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง [Nontri]
 • (vi) กินอาหารกลางวัน [Nontri]
 • /L AH1 N CH/ [CMU]
 • (v) /l'ʌntʃ/ [OALD]
downstairs
 • ข้างล่าง: ด้านล่าง, ชั้นล่าง [Lex2]
 • ชั้นล่าง[Lex2]
 • ลงข้างล่าง: ชั้นล่าง [Lex2]
 • (ดาว'สแทร์ซ) adv. ลงบันได,ลงชั้นล่างไป,ไปทางชั้นล่าง-adj. เกี่ยวกับชั้นล่าง. n. ชั้นล่าง [Hope]
 • (adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง [Nontri]
 • /D AW1 N S T EH1 R Z/ [CMU]
 • (j) /dˌaunst'ɛəʳz/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top