ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The hunt, san [...] the lnupiats.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The hunt, san [...] the lnupiats.-, *The hunt, san [...] the lnupiats.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) hunt ( HH AH1 N T), sanctioned ( S AE1 NG K SH AH0 N D) by ( B AY1) international ( IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L) law ( L AO1) is ( IH1 Z) a ( AH0) sacred ( S EY1 K R AH0 D) ritual ( R IH1 CH UW0 AH0 L) to ( T UW1) the ( DH AH0) lnupiats .

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
hunt
 • การค้นหา: การติดตาม [Lex2]
 • การล่าสัตว์[Lex2]
 • ค้นหา: ติดตาม [Lex2]
 • ล่า: ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา [Lex2]
 • (ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา ###SW. huntable adj. huntedly adv. [Hope]
 • (vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า [Nontri]
 • /HH AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /h'ʌnt/ [OALD]
sanctioned
 • /S AE1 NG K SH AH0 N D/ [CMU]
 • (v) /s'æŋkʃənd/ [OALD]
  [sanction]
 • การอนุมัติ: การอนุญาตเป็นทางการ [Lex2]
 • การสนับสนุน: การช่วยเหลือ [Lex2]
 • อนุมัติ: เห็นด้วย, อนุญาต, ยินยอมให้ [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • (แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน. ###SW. sanctionable adj. sanctioner n. [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ [Nontri]
 • (vt) ยอมให้,อนุมัติ,อนุญาต,รับรอง,ลงโทษ [Nontri]
 • /S AE1 NG K SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /s'æŋkʃən/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
international
 • ระหว่างประเทศ: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [Lex2]
 • องค์กรระหว่างประเทศ[Lex2]
 • ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ [LongdoDE]
 • (อินเทอแนช'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ ###SW. internationality n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L/ [CMU]
 • /IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L/ [CMU]
 • (n) /ˌɪntən'æʃənl/ [OALD]
law
 • กฎหมาย: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ [Lex2]
 • วิชากฎหมาย: นิติศาสตร์ [Lex2]
 • (ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง [Hope]
 • (n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง [Nontri]
 • /L AO1/ [CMU]
 • /L AA1/ [CMU]
 • (n) /l'ɔː/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
sacred
 • ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้ [Lex2]
 • (เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้ ###SW. sacredness n. ###S. hallow [Hope]
 • (adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา [Nontri]
 • /S EY1 K R AH0 D/ [CMU]
 • /S EY1 K R IH0 D/ [CMU]
 • (j) /s'ɛɪkrɪd/ [OALD]
ritual
 • พิธีกรรม[Lex2]
 • เกี่ยวกับพิธีกรรม: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า [Lex2]
 • (ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ [Nontri]
 • (n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ [Nontri]
 • /R IH1 CH UW0 AH0 L/ [CMU]
 • (n) /r'ɪtʃuəʳl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top