ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The electroma [...] n heard from.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The electroma [...] n heard from.-, *The electroma [...] n heard from.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) electromagnetic ( IH2 L EH2 K T R OW0 M AE0 G N EH1 T IH0 K) phenomenon ( F AH0 N AA1 M AH0 N AA2 N) known as ( N OW1 N AE1 Z) Murasaki 312 whirls like ( L AY1 K) some ( S AH1 M) angry ( AE1 NG G R IY0) blight ( B L AY1 T) in ( IH0 N) space ( S P EY1 S), a ( AH0) depressive ( D IH0 P R EH1 S IH0 V) reminder ( R IY0 M AY1 N D ER0) that ( DH AE1 T) seven ( S EH1 V AH0 N) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) shipmates ( SH IH1 P M EY2 T S) still ( S T IH1 L) have ( HH AE1 V) not ( N AA1 T) been ( B IH1 N) heard from ( HH ER1 D F R AH1 M).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
electromagnetic
 • เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า[Lex2]
 • adj. เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า [Hope]
 • /IH2 L EH2 K T R OW0 M AE0 G N EH1 T IH0 K/ [CMU]
 • (j) /'ɪlˌɛktrɒumægn'ɛtɪk/ [OALD]
phenomenon
 • ปรากฏการณ์[Lex2]
 • สิ่งหรือคนพิสดาร: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์ [Lex2]
 • สิ่งประทับใจ[Lex2]
 • |pl. phenomena| ปรากฏการณ์ [LongdoEN]
 • (ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena ###S. fact [Hope]
 • (n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด [Nontri]
 • /F AH0 N AA1 M AH0 N AA2 N/ [CMU]
 • (n) /f'ɪn'ɒmɪnən/ [OALD]
known as
  [know as]
 • เรียกว่า: เรียกชื่อว่า [Lex2]
whirls
 • (v) /w'ɜːʳlz/ [OALD]
  [whirl]
 • หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน [Lex2]
 • การหมุนเวียน: การวน, การหมุนกลับอย่างฉับพลัน, การหมุนรอบ [Lex2]
 • (เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง ###SW. whirler n. whirlingly adv. [Hope]
 • (n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล [Nontri]
 • (vi) วน,หมุน,แกว่งไกว,โบก,กระพือ,ปั่น [Nontri]
 • /W ER1 L/ [CMU]
 • /HH W ER1 L/ [CMU]
 • (v) /w'ɜːʳl/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (j) /sʌm/ [OALD]
angry
 • โกรธ: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง [Lex2]
 • ที่มีพายุแรง[Lex2]
 • อักเสบ[Lex2]
 • (แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ ###S. wrathful, irate) [Hope]
 • (adj) โกรธ,ฉุนเฉียว [Nontri]
 • /AE1 NG G R IY0/ [CMU]
 • (j) /'æŋgriː/ [OALD]
blight
 • การเสื่อมสลาย: การพังทลาย, การผุพัง [Lex2]
 • ความเสียหาย: ความยากลำบาก [Lex2]
 • ทำลาย: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย [Lex2]
 • (ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง ###S. affliction,decay [Hope]
 • (n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช [Nontri]
 • (vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง [Nontri]
 • /B L AY1 T/ [CMU]
 • (v) /bl'aɪt/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
space
 • ที่ว่าง: พื้นที่ว่าง [Lex2]
 • อวกาศ[Lex2]
 • ระยะห่าง: ระยะ, ระยะเวลา, ช่วง [Lex2]
 • เว้นระยะ: เว้นวรรค, เว้นช่อง, เว้นช่วง [Lex2]
 • (คณิต.) ปริภูมิ [LongdoEN]
 • (สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ ###S. range,area, [Hope]
 • (n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ [Nontri]
 • (vt) เว้นช่อง,เว้นระยะ,เว้นวรรค [Nontri]
 • /S P EY1 S/ [CMU]
 • (v) /sp'ɛɪs/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
depressive
 • (ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ ###SW. depressiveness n. ดูdepressive [Hope]
 • /D IH0 P R EH1 S IH0 V/ [CMU]
 • (n) /d'ɪpr'ɛsɪv/ [OALD]
reminder
 • สิ่งช่วยเตือนความจำ[Lex2]
 • (n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ [Nontri]
 • /R IY0 M AY1 N D ER0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪm'aɪndər/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
seven
 • จำนวนเจ็ด: เลขเจ็ด [Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด[Lex2]
 • (เซฟ'เวิน) n. เจ็ด [Hope]
 • (adj) เจ็ด [Nontri]
 • /S EH1 V AH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'ɛvn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
shipmates
 • /SH IH1 P M EY2 T S/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɪpmɛɪts/ [OALD]
  [shipmate]
 • กะลาสีเรือ[Lex2]
 • n. เพื่อนกลาสีเรือ,ลูกเรือด้วยกัน ###S. sailor [Hope]
 • /SH IH1 P M EY2 T/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɪpmɛɪt/ [OALD]
still
 • นิ่ง: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว [Lex2]
 • ไม่มีฟอง (ไวน์): ไร้ฟอง [Lex2]
 • สงบ: เงียบสงบ [Lex2]
 • ความเงียบสงบ[Lex2]
 • ภาพนิ่ง: ฉากในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ทำให้นิ่ง: ทำให้สงบ [Lex2]
 • นิ่ง: เงียบ, สงบ [Lex2]
 • บรรเทา: ทำให้ลดลง [Lex2]
 • ยังคง: เช่นเดิม [Lex2]
 • แม้ในขณะนี้: แม้บัดนี้ [Lex2]
 • แม้กระนั้น[Lex2]
 • เครื่องกลั่น[Lex2]
 • โรงกลั่น[Lex2]
 • (สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา [Hope]
 • (adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล [Nontri]
 • (adv) ในขณะนี้,ยังคง,แม้กระนั้น,ตลอดเวลา [Nontri]
 • (n) โรงกลั่น,เครื่องกลั่น [Nontri]
 • (vt) หยุด,ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ,ระงับ,ทำให้นิ่ง,บรรเทา [Nontri]
 • /S T IH1 L/ [CMU]
 • (v) /st'ɪl/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
heard from
  [hear from]
 • ได้รับจดหมายหรือโทรศัพท์จาก[Lex2]
 • ได้ข่าวจาก: รับทราบจาก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top