ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The Captain b [...] around here?

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The Captain b [...] around here?-, *The Captain b [...] around here?*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) Captain ( K AE1 P T AH0 N) bother ( B AA1 DH ER0) to ( T UW1) tell ( T EH1 L) you ( Y UW1) the ( DH AH0) life expectancy ( L AY1 F IH0 K S P EH1 K T AH0 N S IY0) for ( F AO1 R) pilots ( P AY1 L AH0 T S) around ( ER0 AW1 N D) here ( HH IY1 R)?

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Captain
 • กัปตัน: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ [Lex2]
 • หัวหน้าทีม[Lex2]
 • (แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ ###SW. captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain [Hope]
 • (n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา [Nontri]
 • /K AE1 P T AH0 N/ [CMU]
 • (v) /k'æptɪn/ [OALD]
bother
 • ทำให้ตัวเองยุ่งยาก[Lex2]
 • ตัวก่อปัญหา: ตัวปัญหา [Lex2]
 • ทำให้เกิดปัญหา: ทำให้ยุ่งยาก [Lex2]
 • การรบกวน[Lex2]
 • (บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ ###S. pester [Hope]
 • (n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ [Nontri]
 • (vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ [Nontri]
 • /B AA1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) /b'ɒðər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
tell
 • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
 • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
 • เปิดเผย[Lex2]
 • เปิดเผยความลับ[Lex2]
 • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
 • รู้[Lex2]
 • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
 • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
 • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
 • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
 • /T EH1 L/ [CMU]
 • (v) /t'ɛl/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
life expectancy
 • ช่วงอายุของชีวิต: ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ [Lex2]
 • n. ช่วงอายุของชีวิต,ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ [Hope]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
pilots
 • /P AY1 L AH0 T S/ [CMU]
 • (v) /p'aɪləts/ [OALD]
  [pilot]
 • นักบิน: เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน [Lex2]
 • ผู้นำทาง: ผู้ที่คอยชี้แนะ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์ [Lex2]
 • เครื่องนำ (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์): ตัวนำ, เครื่องนำวิถี [Lex2]
 • กันชน[Lex2]
 • ต้นแบบ[Lex2]
 • การทดสอบ: การทดลอง [Lex2]
 • ไฟสัญญาณ[Lex2]
 • คนนำร่อง (เรือใหญ่)[Lex2]
 • รายการแนะนำ[Lex2]
 • ขับเครื่องบิน: ขับ [Lex2]
 • นำทาง: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้ [Lex2]
 • นำร่อง (เรือใหญ่)[Lex2]
 • รับผิดชอบ: อยู่ในความรับผิดชอบ [Lex2]
 • ซึ่งใช้เป็นตัวนำ: สำหรับนำ [Lex2]
 • ซึ่งใช้ทดสอบ: สำหรับทดลอง [Lex2]
 • (ไพ'เลิท) vt.,n. (คน,สิ่ง) นำร่อง,ขับเครื่องบิน,นำทาง,เป็นมัคคุเทศก์ ###S. helmsman [Hope]
 • (n) นักบิน,คนนำร่อง,คนนำทาง [Nontri]
 • (vt) ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำร่อง [Nontri]
 • /P AY1 L AH0 T/ [CMU]
 • (v) /p'aɪlət/ [OALD]
around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) /'ər'aund/ [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʳr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top