ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The, uh, Fren [...] union suits.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The, uh, Fren [...] union suits.-, *The, uh, Fren [...] union suits.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0), uh ( AH1), French ( F R EH1 N CH) government ( G AH1 V ER0 N M AH0 N T) objected to ( AH0 B JH EH1 K T AH0 D T UW1) showing ( SH OW1 IH0 NG) Napoleon ( N AH0 P OW1 L IY0 AH0 N) in ( IH0 N) union ( Y UW1 N Y AH0 N) suits ( S UW1 T S).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
uh
 • คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความลังเล[Lex2]
 • /AH1/ [CMU]
French
 • ภาษาฝรั่งเศส[Lex2]
 • คนฝรั่งเศส[Lex2]
 • เกี่ยวกับฝรั่งเศส[Lex2]
 • (เฟรนชฺ) adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส -n. ชาวฝรั่งเศส. vt. ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับฝรั่งเศส [Nontri]
 • (n) ชาวฝรั่งเศส,คนฝรั่งเศส,ภาษาฝรั่งเศส [Nontri]
 • /F R EH1 N CH/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛntʃ/ [OALD]
government
 • รัฐบาล: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [Lex2]
 • (กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง ###SW. governmental adj. ###S. order,rule control ###A. anarchy,chaos [Hope]
 • (n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม [Nontri]
 • /G AH1 V ER0 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /g'ʌvənmənt/ [OALD]
objected to
  [object to]
 • คัดค้าน: ต่อต้าน [Lex2]
showing
 • การแสดง[Lex2]
 • (โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก ###S. airing,display [Hope]
 • /SH OW1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒuɪŋ/ [OALD]
  [show]
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒu/ [OALD]
Napoleon
 • นโปเลียนเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศส[Lex2]
 • เหรียญเงินตราของประเทศฝรั่งเศส[Lex2]
 • ขนมอบ[Lex2]
 • /N AH0 P OW1 L IY0 AH0 N/ [CMU]
 • /N AH0 P OW1 L Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) /nəp'ɒulɪən/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
union
 • การรวมตัวกัน: การรวมกัน [Lex2]
 • สหภาพ: สหพันธ, สมาคม [Lex2]
 • การสมรส: ชีวิตการสมรส, การมีเรือน [Lex2]
 • สหภาพแรงงาน: สหพันธ์แรงงาน [Lex2]
 • การจับคู่[Lex2]
 • รวมกัน: ซึ่งเป็นพวกกัน [Lex2]
 • จำนวนทั้งหมด[Lex2]
 • (ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)) ###S. unification [Hope]
 • (n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ [Nontri]
 • /Y UW1 N Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) /j'uːnɪəʳn/ [OALD]
suits
 • /S UW1 T S/ [CMU]
 • (v) /s'uːts/ [OALD]
  [suit]
 • ชุดเสื้อผ้า: เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน [Lex2]
 • ชุดไพ่สำรับเดียวกัน[Lex2]
 • การฟ้องร้องคดี: คดี, ฎีกา [Lex2]
 • คำร้อง: คำร้องเรียน, การขอร้อง [Lex2]
 • การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ): การขอแต่งงาน, การขอความรัก [Lex2]
 • ทำให้เหมาะสม: ทำให้เหมาะกับ [Lex2]
 • เหมาะสมกัน: เหมาะกับ [Lex2]
 • (ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ [Hope]
 • (n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว [Nontri]
 • (vt) ทำให้พอใจ,ทำให้เหมาะสม,ทำให้เข้าชุดกัน [Nontri]
 • /S UW1 T/ [CMU]
 • (v) /s'uːt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top