ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The ports of [...] ern Seaboard.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The ports of [...] ern Seaboard.-, *The ports of [...] ern Seaboard.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) ports ( P AO1 R T S) of ( AH1 V) Atlantic ( AH0 T L AE1 N T IH0 K) City ( S IH1 T IY0) are ( AA1 R) ideal ( AY0 D IY1 L) for ( F AO1 R) distribution ( D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N) to ( T UW1) the ( DH AH0) entire ( IH0 N T AY1 ER0) Eastern ( IY1 S T ER0 N) Seaboard ( S IY1 B AO2 R D).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
ports
 • /P AO1 R T S/ [CMU]
 • (v) /p'ɔːts/ [OALD]
  [port]
 • ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (ระหว่างประเทศ): ท่าเรือ, ท่าด่าน, ท่าอากาศยาน [Lex2]
 • ทางกาบซ้าย (ของเรือหรือเครื่องบิน)[Lex2]
 • เหล้าองุ่นแดง[Lex2]
 • ช่องบนกำแพงหรือเรือสำหรับวางปืน[Lex2]
 • แบก: แบกเรือหรือปืน [Lex2]
 • (พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น ###S. harbour [Hope]
 • (n) ท่าเรือ,เหล้าปอร์ต,เมืองท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าทาง [Nontri]
 • /P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /p'ɔːt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Atlantic
 • เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก[Lex2]
 • มหาสมุทรแอตแลนติก[Lex2]
 • (แอทแลน'ทิค) adj. เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก. -n. มหาสมุทรแอตแลนติก [Hope]
 • (n) มหาสมุทรแอตแลนติก [Nontri]
 • /AH0 T L AE1 N T IH0 K/ [CMU]
 • (n) /'ətl'æntɪk/ [OALD]
City
 • พลเมืองทั้งหมด[Lex2]
 • เมือง[Lex2]
 • (ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม) [Hope]
 • (n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง [Nontri]
 • /S IH1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪtiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
ideal
 • ซึ่งอยู่ในความคิด: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ [Lex2]
 • ดีเลิศ: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก [Lex2]
 • แบบอย่างที่ดี: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ [Lex2]
 • อุดมคติ[Lex2]
 • (ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ ###S. fancied,imaginary [Hope]
 • (adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์ [Nontri]
 • (n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน [Nontri]
 • /AY0 D IY1 L/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɪəʳl/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
distribution
 • การแจกจ่าย: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร [Lex2]
 • (ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์ [Hope]
 • (n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน [Nontri]
 • /D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /dˌɪstrɪbj'uːʃən/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
entire
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล [Lex2]
 • (เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด. ###SW. entireness n. ดูentire ###S. complete [Hope]
 • (adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน [Nontri]
 • /IH0 N T AY1 ER0/ [CMU]
 • (j) /'ɪnt'aɪər/ [OALD]
Eastern
 • เกี่ยวกับทิศตะวันออก: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก [Lex2]
 • ที่อยู่ทางทิศตะวันออก[Lex2]
 • adj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก [Hope]
 • (adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก [Nontri]
 • /IY1 S T ER0 N/ [CMU]
 • (j) /'iːstən/ [OALD]
Seaboard
 • ชายฝั่งทะเล: บริเวณชายฝั่ง [Lex2]
 • (ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล [Hope]
 • (adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล [Nontri]
 • (n) ชายทะเล [Nontri]
 • /S IY1 B AO2 R D/ [CMU]
 • (n) /s'iːbɔːd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top