ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the numbers define the recurrence relation of interconnecting parallel and distributed systems-- systems that strive for beauty and completeness, that permeate all structures, forms and proportions, whether cosmic or individual, organic or inorganic, acoustic or optical.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the numbers d [...] c or optical.-, *the numbers d [...] c or optical.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) numbers ( N AH1 M B ER0 Z) define ( D IH0 F AY1 N) the ( DH AH0) recurrence ( R IH0 K ER1 AH0 N S) relation ( R IY0 L EY1 SH AH0 N) of ( AH1 V) interconnecting parallel ( P EH1 R AH0 L EH2 L) and ( AH0 N D) distributed ( D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T AH0 D) systems ( S IH1 S T AH0 M Z)-- systems ( S IH1 S T AH0 M Z) that ( DH AE1 T) strive for ( S T R AY1 V F AO1 R) beauty ( B Y UW1 T IY0) and ( AH0 N D) completeness ( K AH0 M P L IY1 T N AH0 S), that ( DH AE1 T) permeate ( P ER1 M IY0 EY2 T) all ( AO1 L) structures ( S T R AH1 K CH ER0 Z), forms ( F AO1 R M Z) and ( AH0 N D) proportions ( P R AH0 P AO1 R SH AH0 N Z), whether ( W EH1 DH ER0) cosmic ( K AA1 Z M IH0 K) or ( AO1 R) individual ( IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L), organic ( AO0 R G AE1 N IH0 K) or ( AO1 R) inorganic ( IH2 N AO0 R G AE1 N IH0 K), acoustic ( AH0 K UW1 S T IH0 K) or ( AO1 R) optical ( AA1 P T IH0 K AH0 L).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
numbers
 • หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า) [LongdoEN]
 • /N AH1 M B ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbəz/ [OALD]
  [number]
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbər/ [OALD]
define
 • กำหนด: ระบุ, ทำให้ชัดเจน [Lex2]
 • นิยาม: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ [Lex2]
 • เป็นเครื่องหมายแสดง: บอกขอบเขต, กำหนดเขตแดน [Lex2]
 • (ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง ###SW. definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine [Hope]
 • (vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์ [Nontri]
 • /D IH0 F AY1 N/ [CMU]
 • (v) /d'ɪf'aɪn/ [OALD]
recurrence
 • การกลับมาใหม่[Lex2]
 • (รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก. [Hope]
 • (n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ [Nontri]
 • /R IH0 K ER1 AH0 N S/ [CMU]
 • /R IY0 K ER1 AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /r'ɪk'ʌrəns/ [OALD]
relation
 • ความเกี่ยวข้องกัน: ความสัมพันธ์ [Lex2]
 • ญาติ: ญาติพี่น้อง, เครือญาติ [Lex2]
 • การเล่าเรื่อง: การบรรยาย, การเล่า [Lex2]
 • (รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว ###S. existing connection ###SW. relational adj. [Hope]
 • (n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง [Nontri]
 • /R IY0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɪl'ɛɪʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
interconnecting
 • (v) /ˌɪntəkən'ɛktɪŋ/ [OALD]
  [interconnect]
 • เชื่อมต่อกัน: ต่อเข้าด้วยกัน [Lex2]
 • /IH2 N T ER0 K AH0 N EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /ˌɪntəkən'ɛkt/ [OALD]
parallel
 • ขนาน[Lex2]
 • คล้ายกัน[Lex2]
 • (วงจรไฟฟ้า) ขนาน[Lex2]
 • ความตรงกัน: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน [Lex2]
 • การเปรียบเทียบ[Lex2]
 • เส้นขนาน[Lex2]
 • สิ่งที่ขนานกัน[Lex2]
 • ทำให้คล้ายกัน: ทำให้เหมือนกัน [Lex2]
 • ทำให้ขนาน[Lex2]
 • เปรียบเทียบ[Lex2]
 • (แพ'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า [Hope]
 • (adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน [Nontri]
 • (n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ [Nontri]
 • (vt) เสมอกัน,เปรียบเทียบ [Nontri]
 • /P EH1 R AH0 L EH2 L/ [CMU]
 • (v) /p'ærəlɛl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
distributed
 • /D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪstr'ɪbjuːtɪd/ [OALD]
  [distribute]
 • แจกจ่าย: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย [Lex2]
 • เผยแพร่: กระจาย [Lex2]
 • (ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์ ###S. dispense,assign ###A. collect [Hope]
 • (vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก [Nontri]
 • /D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɪstr'ɪbjuːt/ [OALD]
systems
 • /S IH1 S T AH0 M Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɪstəmz/ [OALD]
  [system]
 • ระบบ: หลักการ [Lex2]
 • |das, pl. Systeme| ระบบ [LongdoDE]
 • (ซิส'เทิม) n. ระบบ,ระบอบ, [Hope]
 • (n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ [Nontri]
 • /S IH1 S T AH0 M/ [CMU]
 • (n) /s'ɪstəm/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
strive for
 • พยายามให้บรรลุหรือได้รับ[Lex2]
beauty
 • ความสวยงาม: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม [Lex2]
 • สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น[Lex2]
 • หญิงงาม: คนสวย [Lex2]
 • คุณสมบัติที่ดีที่สุด[Lex2]
 • (บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น ###S. charm ###A. eyesore [Hope]
 • (n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม [Nontri]
 • /B Y UW1 T IY0/ [CMU]
 • (n) /bj'uːtiː/ [OALD]
completeness
 • (n) ความสมบูรณ์,การทำสำเร็จ,ความพร้อมมูล [Nontri]
 • /K AH0 M P L IY1 T N AH0 S/ [CMU]
 • (n) /k'əmpl'iːtnəs/ [OALD]
permeate
 • ซึมผ่าน[Lex2]
 • ฟุ้ง[Lex2]
 • แผ่ซ่าน: แพร่กระจาย [Lex2]
 • (เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน. ###SW. permeation n. permeative adj. permeator n. ###S. imbue,pervade,diffuse,ooze [Hope]
 • (vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก [Nontri]
 • /P ER1 M IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /p'ɜːʳmɪɛɪt/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
structures
 • /S T R AH1 K CH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /str'ʌktʃəz/ [OALD]
  [structure]
 • สิ่งก่อสร้าง: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น [Lex2]
 • โครงสร้าง: โครง, แบบแผน [Lex2]
 • ส่วนประกอบ: องค์ประกอบ [Lex2]
 • สร้างโครงสร้าง: ประกอบโครงสร้าง [Lex2]
 • (สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง. ###S. construction [Hope]
 • (n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ [Nontri]
 • /S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (n) /str'ʌktʃər/ [OALD]
forms
 • /F AO1 R M Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːmz/ [OALD]
  [form]
 • รูปทรง: รูปร่าง, สัณฐาน [Lex2]
 • รูปแบบ[Lex2]
 • สร้างเป็นรูปเป็นร่าง: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง [Lex2]
 • เป็นรูปเป็นร่าง[Lex2]
 • แบบฟอร์ม[Lex2]
 • สร้างขึ้น: พัฒนาขึ้น [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดเเถว, จัดเรียง [Lex2]
 • ระดับความสามารถ: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ [Lex2]
 • แม่พิมพ์: แบบพิมพ์ [Lex2]
 • พฤติกรรม: ความประพฤติ [Lex2]
 • แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
 • รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์): แบบคำพูด [Lex2]
 • ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปแบบ[Lex2]
 • |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม [LongdoDE]
 • |die, pl. Formen| แม่แบบ [LongdoDE]
 • (ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น [Hope]
 • (n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี [Nontri]
 • (vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก [Nontri]
 • /F AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːm/ [OALD]
proportions
 • /P R AH0 P AO1 R SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (v) /pr'əp'ɔːʃənz/ [OALD]
  [proportion]
 • สัดส่วน: อัตราส่วน [Lex2]
 • ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ[Lex2]
 • ทำให้ได้สัดส่วน: ทำให้กลมกลืนกัน [Lex2]
 • (พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน,อัตราส่วน,ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ,ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ,บัญญัติไตรยางค์,ความสมดุลกัน,การได้สัด-ส่วน,ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน. ###SW. proportionment n. [Hope]
 • (n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน [Nontri]
 • /P R AH0 P AO1 R SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /pr'əp'ɔːʃən/ [OALD]
whether
 • ไม่ว่าจะ...หรือไม่[Lex2]
 • ทั้งสอง: ทั้งคู่ [Lex2]
 • (เวธ'เธอะ) adj. หรือไม่ -Phr. (whether or no โดยไม่คำนึงถึง ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม) pron อันไหน ###S. if [Hope]
 • (con) หรือไม่ [Nontri]
 • /W EH1 DH ER0/ [CMU]
 • /HH W EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (cc) /w'ɛðər/ [OALD]
cosmic
 • กว้างใหญ่ไพศาล[Lex2]
 • เป็นของจักรวาล: ซึ่งเกี่ยวกับจักรวาล [Lex2]
 • (คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับจักรวาล,เกี่ยวกับอากาศ [Nontri]
 • /K AA1 Z M IH0 K/ [CMU]
 • (j) /k'ɒzmɪk/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
individual
 • แต่ละบุคคล: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล [Lex2]
 • บุคคล: ปัจเจกชน [Lex2]
 • (อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง ###S. single,unique [Hope]
 • (adj) เฉพาะบุคคล,เฉพาะราย [Nontri]
 • (n) เอกชน,ปัจเจกชน,บุคคล [Nontri]
 • /IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ˌɪndɪv'ɪʤuəʳl/ [OALD]
organic
 • เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต: เกี่ยวกับสารอินทรีย์, ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต [Lex2]
 • เกี่ยวกับอวัยวะ[Lex2]
 • สารอินทรีย์[Lex2]
 • (ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร. ###SW. organicity n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ [Nontri]
 • /AO0 R G AE1 N IH0 K/ [CMU]
 • (j) /'ɔːg'ænɪk/ [OALD]
inorganic
 • อนินทรีย์: ซึ่งไม่มคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต [Lex2]
 • (อินออร์แกน'นิค) adj. เกี่ยวกับอนินทรียสาร,ไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต,ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ,มาจากภายนอก. [Hope]
 • (adj) อนินทรีย์,ไม่มีรูปร่าง,มาจากภายนอก [Nontri]
 • /IH2 N AO0 R G AE1 N IH0 K/ [CMU]
 • (j) /ˌɪnɔːg'ænɪk/ [OALD]
acoustic
 • เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง[Lex2]
 • ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง[Lex2]
 • ซึ่งออกแบบมาเพื่อการควบคุมหรือบันทึกเสียง[Lex2]
 • (อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง [Nontri]
 • /AH0 K UW1 S T IH0 K/ [CMU]
 • (n) /'ək'uːstɪk/ [OALD]
optical
 • เกี่ยวกับสายตา[Lex2]
 • (ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา) [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา [Nontri]
 • /AA1 P T IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɒptɪkl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top