ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thank you

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thank you-, *thank you*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thank you[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. thanks

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Hotaru. Thank you for choosing me.ฉันชื่อโฮตารุค่ะ ขอบคุณที่เลือกฉันนะคะ Emotions (2017)
Thank you very much.ขอบคุณมากครับ Emotions (2017)
Thank you very much.ขอบคุณจริง ๆ Emotions (2017)
Thank you for coming.สวัสดีครับ Emotions (2017)
Thank you for the invitation.ขอบคุณสำหรับคำเชิญนะ Disbanded (2017)
Thank you so much.ขอบคุณมากครับ Confrontation (2017)
Thank you very much!ขอบคุณมากเลยค่ะ Affection (2017)
Thank you very much.ขอบคุณจริง ๆ Ready (2017)
Thank you for your opinion.ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ Affection (2017)
Thank you for your time today.ขอบคุณที่มาเจอผมวันนี้นะครับ Affection (2017)
I thank you as well.ฉันเองก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันค่ะ Absolute (2017)
Thank you for the meal.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ Absolute (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thank youAt any rate, I would like to thank you all.
thank you'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
thank youFine thank you. And you?
thank youFine, thank you. And you?
thank you"How are you?" "I am fine, thank you."
thank youI can never thank you enough.
thank youI cannot go to the party, but thank you for inviting me all the same.
thank youI cannot thank you enough.
thank youI cannot thank you enough for all your kindness.
thank youI cannot thank you enough for your assistance.
thank youI cannot thank you enough for your kindness.
thank youI cannot thank you too much.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: thank you ; thanks ; with thanks   FR: merci
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun māk) EN: thank you very much   FR: merci beaucoup
ขอบคุณที่...[X] (khøpkhun thī ...) EN: thank you for ...   FR: merci de ...
ขอบคุณที่บินกับเรา[xp] (khøpkhun thī bin kap rao) EN: thank you for flying with us   
โปรดงดสูบบุหรี่[xp] (prōt ngot sūp burī) EN: thank you for not smoking   FR: merci de ne pas fumer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Danke für Ihren Auftrag.Thank you for placing your order with us. [Add to Longdo]
Danke für Ihre Hilfe.Thank you for your help. [Add to Longdo]
Danke für Ihr Verständnis.Thank you for your understanding. [Add to Longdo]
Danke für Ihr Vertrauen in uns.Thank you for having placed your trust in us. [Add to Longdo]
Danke für Ihre Zusammenarbeit.Thank you for your cooperation. [Add to Longdo]
Danke schön!Thank you very much! [Add to Longdo]
Danke sehr!Thank you very much! [Add to Longdo]
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.Thank you for your time. [Add to Longdo]
Ich danke Ihnen vielmals.Thank you very much indeed. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
それはどうも[, sorehadoumo] (exp) why yes, thank you [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  thank you
      n 1: a conversational expression of gratitude

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top