Search result for

teich

(39 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teich-, *teich*
CMU English Pronouncing Dictionary
TEICH    T AY1 K
TEICHER    T AY1 K ER0
TEICHERT    T AY1 K ER0 T
TEICHMAN    T AY1 K M AH0 N
TEICHOLZ    T AY1 K HH AO2 L T S
TEICHMANN    T AY1 K M AH0 N

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teich {m}; Weiher {m} | Teiche {pl}; Weiher {pl}pond | ponds [Add to Longdo]
Teich {m}; Tümpel {m} | Teiche {pl}; Tümpel {pl}pool | pools [Add to Longdo]
Teichhuhn {n} [ornith.]Common Moorhen (Gallinula chloropus) [Add to Longdo]
Teichrohrsänger {m} [ornith.](Eurasian) Reed-Warbler (Acrocephalus scirpaceus) [Add to Longdo]
Teichwasserläufer {m} [ornith.]Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) [Add to Longdo]
Teichlebermoos {n} (Riccia fluitans)crystalwort [Add to Longdo]
Teichlebermoos {n} (Riccia fluitans)floating liverwort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティチョーク;アーティチョウク[, a-teicho-ku ; a-teichouku] (n) artichoke [Add to Longdo]
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive [Add to Longdo]
インスティチューショナリズム[, insuteichu-shonarizumu] (n) institutionalism [Add to Longdo]
インスティチュート[, insuteichu-to] (n) institute [Add to Longdo]
インスティテューション;インスティチューション[, insuteiteyu-shon ; insuteichu-shon] (n) institution [Add to Longdo]
コンスティチューション[, konsuteichu-shon] (n) constitution [Add to Longdo]
サブスティテューション;サブスティチューション[, sabusuteiteyu-shon ; sabusuteichu-shon] (n) substitution [Add to Longdo]
サブスティテュート;サブスティチュート[, sabusuteiteyu-to ; sabusuteichu-to] (n) substitute [Add to Longdo]
パリティチェック[, pariteichiekku] (n) parity check [Add to Longdo]
プロスティチュート;プロスチチュート;プロスチチュウト[, purosuteichu-to ; purosuchichu-to ; purosuchichuuto] (n) prostitute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霉素[méi sù, ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] teichomycin; -mycin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check [Add to Longdo]
固定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
固定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]
固定長レコード[こていちょうレコード, koteichou reko-do] fixed length record [Add to Longdo]
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]
低遅延[ていちえん, teichien] low delay [Add to Longdo]
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record [Add to Longdo]
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低地[ていち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]
[いけ, ike] Teich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Teich [taiç] (n) , s.(m )
     hamlet; pond; pool
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top