ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twos

T UW1 Z   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twos-, *twos*, two
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twosome[ADJ] ที่เป็นสองเท่า, See also: สองหน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twos and Threes, you're accepting a life you don't have to live!ระดับ 2 และ 3 พวกคุณกำลัง ใช้ชีวิตแบบผิดๆ App Development and Condiments (2014)
And they got a little trail of Twos behind them, and they're like "Hey, is there an apple up there?"แล้วก็มีพวกระดับ 2 เดินตามหลังต้อยๆ App Development and Condiments (2014)
What is with Twos and apples?ระดับ 2 เป็นอะไร กับแอปเปิ้ลนักหนา App Development and Condiments (2014)
Threes have fleas, Twos have blues, and Ones don't get a rhyme because they're garbage.3 มีเหา 2 มีเพลงบลูส์ ส่วน 1 ไม่มีอะไรเลย เพราะพวกเขาไร้ค่า App Development and Condiments (2014)
Threes and Twos must leave building one after 7:00.ระดับ 3 และ 2 ต้องออก จากอาคาร 1 หลังเวลา 1 ทุ่ม App Development and Condiments (2014)
Headline items... A few Twos broke into a supply closet and stole a box of peanut butter.ประเด็นพาดหัว พวกระดับ 2 บางคนงัดตู้เสบียง App Development and Condiments (2014)
An event where Threes and Twos can rise and fall.โชว์ที่พวกระดับ 3 และ 2 จะได้รุ่งและดับ App Development and Condiments (2014)
But I'm a Five because I know what the Twos and the Threes need.แต่ฉันอยู่ระดับ 5 เพราะรู้ว่าระดับ 2 และ 3 ต้องการอะไร App Development and Condiments (2014)
It is no secret that the Threes and Twos are growing suspicious of the Fours and Fives.เค้าลือกันว่า พวกระดับ 3 และ 2 ทยอย เลื่อนขึ้นมาเป็นระดับ 4 และ 5 ได้อย่างน่าแปลกใจ App Development and Condiments (2014)
Threes and Twos tend to wear neutral colors.ระดับ 3 กับ 2 มักใส่ชุดสีกลาง App Development and Condiments (2014)
How many number twos have destroyed this thing?สิ่งที่จะทำลายสิ่งนี้? Hotel Transylvania (2012)
No, of course, she's not terrible. The terrible twos are terrible.เปล่า ฉันหมายถึง 2 ขวบเป็นวัยเตาะแตะ Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twosAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
twosBirds came flying by twos and threes.
twosGuests arrived by twos and threes.
twosSome go in groups organized by their schools, but most go in twos and threes.
twosThey lodged by twos and threes in the cottage.
twosThey will lodge by twos and threes in lonely farmhouses.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมล[n.] (yamon) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination   FR: paire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWOS    T UW1 Z
TWOSOME    T UW1 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twos    (n) tˈuːz (t uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
コビトイソハゼ[, kobitoisohaze] (n) twospot pygmy goby (Eviota distigma) [Add to Longdo]
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish [Add to Longdo]
フタホシキツネベラ[, futahoshikitsunebera] (n) twospot hogfish (Bodianus bimaculatus) [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
三三五五;三々五々[さんさんごご, sansangogo] (adv) in groups of twos and threes; in small groups [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  TWOS
         Time Warp Operating System (OS, Hypercube)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top