ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twombly

T W UW1 M B L IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twombly-, *twombly*, twomb
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา twombly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *twombly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We think the complaint can survive a twombly motion. All we have to...เราคิดว่าการร้องเรียนจะทำให้เกิด การเคลื่อนไหวใหญ่ ซึ่งเราต้อง... I Lied, Too. (2009)
Mr. Theodore Twombly, welcome to first Artificially Intelligent Operating System OS1. we would like to ask you a few questions before starting the OS.คุณ ธีโอดอร์ ทอมบลี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบปฏิบัติการเพื่อนมุนษย์แห่งแรกของโลก OS1 เราต้องการที่จะถามคำถาม พื้นฐานเล็กน้อย Her (2013)
Okay, I will read e-mail for Theodore Twombly.โอ ฉันจะอ่านอี-เมลล์ เพื่อ ธีโอดอร์ ทอมบลี Her (2013)
Listen... "Dear Theodore Twombly"ฟังฉันนะ"ถึงคุณ ธีโอดอร์ ทอมบลีย์ Her (2013)
"Dear Theodore Twombly...ถึง ธีโอดอร์ ทอมบลี ที่รัก Her (2013)
LETTERS FROM YOUR LIFE by THEODORE TWOMBLYจดหมายจากชีวิตของคุณ" "จาก ธีโอดอร์ ทอมบลี Her (2013)
Get Twombly.Holt Twombly. Black Hawk Down (2001)
Twombly, Nelson, stay here.Twombly, Nelson,... ihr bleibt hier. Black Hawk Down (2001)
Twombly, the convoy is leaving!Twombly, der Konvoi fährt weg. Black Hawk Down (2001)
Hey, Twombly!Hey, Twombly! Black Hawk Down (2001)
Hey, Twombles.Hey, Twombly. - Was? Komm her. Black Hawk Down (2001)
Nelson, Twombly? Come in.Nelson, Twombly, bitte melden. Black Hawk Down (2001)
Nelson, Twombly, this is Galentine.Nelson, Twombly, hier ist Galentine. Black Hawk Down (2001)
I got Nelson and Twombly with me.Ich habe Nelson und Twombly dabei. Black Hawk Down (2001)
Twombly, why don't you take his hands?Twombly, nimm seine Hände. Black Hawk Down (2001)
You saved Twombly.Du hast Twombly gerettet. Black Hawk Down (2001)
You okay, Twombs?Bist du okay, Twombs? Black Hawk Down (2001)
Mr. Theodore Twombly.Mr. Theodore Twombly. Her (2013)
Okay, I will read e-mail for Theodore Twombly.Ich lese E-Mail für Theodore Twombly. Her (2013)
"Dear Theodore Twombly...""Lieber Theodore Twombly. " Her (2013)
"Dear Theodore Twombly, I've just finished reading your letters."Lieber Theodore Twombly. Eben habe ich Ihre Briefe gelesen. Her (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TWOMBLY T W UW1 M B L IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top