ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trudged

T R AH1 JH D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trudged-, *trudged*, trudg, trudge
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I trudged all the way across the mall, waited there another 20 minutes, and then was told I had to come back here where I started two hours ago!ทางข้ามห้างฯทำฉันเดินจนเมื่อย, นั่งคอยอยู่โซนพิพิธภัณฑ์นาน20นาที อยู่ๆบอกให้ฉันเดินกลับมาที่เดิม ตั้งแต่มานี่,ฉันเสียเวลาไปแล้ว2ชั่วโมง Sad Professor (2011)
Do I not look like a man who has trudged the globe looking for just one more eye to eat in hopes of regaining ..ฉันดูไม่เหมือนคนที่เป็น แอบหนักใจไปทั่วโลก ตามหาดวงตา ไว้เพื่อกิน Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUDGED T R AH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trudged (v) trˈʌʤd (t r uh1 jh d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trudge \Trudge\, v. i. [imp. & p. p. {Trudged}; p. pr. & vb. n.
   {Trudging}.] [Perhaps of Scand. origin, and originally
   meaning, to walk on snowshoes; cf. dial. Sw. truga, trudja, a
   snowshoe, Norw. truga, Icel. [thorn]r[=u]ga.]
   To walk or march with labor; to jog along; to move wearily.
   [1913 Webster]
 
      And trudged to Rome upon my naked feet. --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top