ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribeca

T R AH0 B EH1 K AH0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribeca-, *tribeca*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our daily event at Tribeca!ที่เที่ยวประจำของพวกเรา TribecaArt of Seduction (2005)
Uh... 700 hudson, South of Laight in the Tribeca district.เลขที่ 700 ถนนฮัดสัน ทางใต้ของเลจท์ ในเขตทริเบก้า Mayhem (2008)
Number 27 on the tribeca scavenger hunt--หมายเลข 27 on the tribeca scavenger hunt-- Enough About Eve (2009)
Yeah, I'm up at brooklyn, now I'm down in Tribecaใช่ ฉันขึ้นมากจากบรู๊คลิน ตอนนี้ฉันตกต่ำในทรีบีก้า The Debarted (2009)
Okay, he can eliminate the three buildings in tribeca,ตกลง เขาตัดอาคาร 3 แห่งใน ทริเบก้า ออกได้ Jacksonville (2010)
This is an address in Tribeca. Could be where she was going.เป็นที่อยู่ในเขตไทรเบคก้า อาจเป็นที่ที่เธอจะไปก็ได้ A Deadly Affair (2010)
# Now I'm down in Tribeca #ตอนนี้ฉันอยู่ที่ทริเบคก้า Audition (2010)
Or Tribeca.หรือแถวไทรเบก้า Prom Queen (2011)
I wish we could afford to go to this little sushi place in Tribeca where my father always took me.ฉันอยากให้เรามีเงินพอ จะไปกินที่ร้านซูชิ ในไทรเบก้า ที่ฉันเคยไปกับพ่อจัง And the Rich People Problems (2011)
I just got an email and I have made it to the final round of casting for Real Housewives of Tribeca.ฉันเพิ่งได้รับอีเมล และฉันติดรอบสุดท้าย ในการคัดเลือก Real Housewives of Tribeca And the Reality Check (2011)
Real Housewives of Tribeca?Real Housewives of Tribeca เหรอ? And the Reality Check (2011)
Two stops. Tenth and Second, then down to Tribeca.ผ่านไปสองแยก แล้วก็มุ่งไปที่ทริเบก้า Something Borrowed (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBECA    T R AH0 B EH1 K AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top