ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trashes

T R AE1 SH IH0 Z   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trashes-, *trashes*, trashe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trashes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trashes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trash[N] ขยะ
trash[N] เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ
trash[N] คนไร้ค่า, See also: เดนมนุษย์
trash[VT] โจมตี, See also: วิจารณ์(ในทางลบ), ประณาม
trash[VT] ทิ้ง, See also: โยนทิ้ง
trashy[ADJ] ไร้ค่า, See also: เป็นขยะ
trashed[SL] เมามาก
trashcan[N] ถังขยะ
trashery[N] ขยะ
ultrashort[ADJ] สั้นมาก, See also: สั้นกุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea
trash cann. ถังขยะ
trash icen. เศษน้ำแข็งที่มีน้ำผสมอยู่
trashery(แทรช'เชอะรี) n. ขยะ,ของเสีย,ของสวะ, Syn. refuse,waste
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
trash(n) เศษของ,ใบอ้อยแห้ง,ขยะ,สิ่งเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trash ขยะกากแห้ง
เช่น ชานอ้อยแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Trash ขยะกากแห้งเป็นพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Trash ขยะลอย
ขยะลอยน้ำซึ่งกำจัดจากอ่างเก็บบน้ำ ท่อระบายน้ำรวม หรือท่อระบายน้ำฝนโดยใช้ตะแกรงหยาบ [สิ่งแวดล้อม]
Trash Screen ตะแกรงดักขยะลอย
ตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]
Trash Rack ตะแกรงรางดักขยะลอย
ตาข่ายหรือตะแกรงที่วางไว้ขวางทางน้ำเพือดัก ขยะลอยน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Trash Gate ประตูดักขยะลอย
ประตูน้ำซึ่งติดตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]
Control, Ultrashort Feedbackการควบคุมย้อนกลับช่วงสั้นมาก [การแพทย์]
trash racktrash rack, ตะแกรงกันสวะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Life, Ultrashortอายุสั้นมากๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trash compactorรถบดอัดดินและอัดขยะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can say that again. The kids who crawl out of these places are real trash.คุณสามารถพูดได้ว่าอีกครั้ง เด็กที่คลานออกมาจากสถานที่เหล่านี้เป็นถังขยะจริง 12 Angry Men (1957)
- Yeah, nomad trash.ใช่ถังขยะเร่ร่อน Mad Max (1979)
You scum-sucking trash!คุณดูดฝาถังขยะ! Mad Max (1979)
Then this trash arrived as moths to a flame.พอไอ้พวกขยะนั่นมา ...เหมือนแมลงมาเล่นไฟ The Road Warrior (1981)
Trading in human flesh! Mercenary trash!หากำไรจากเลือดเนื้อคน The Road Warrior (1981)
- Which one of you disrespectful men... been tossin' his dirty drawers in the kitchen trash can, huh ?I don't know how. The Thing (1982)
Now, check the trash again(ฮันคยองยังไม่ยอมเลิกแกล้งอันย่า) Full House (1987)
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน. Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
You can judge people according to their trash.คุณต้องบอกเขา เรื่องถังขยะ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย Akira (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
All I heard was trash talk. Same as always.ก็ได้ยินแต่เรื่องไร้สาระเหมือนเดิม Night of the Living Dead (1990)
- Trash! It's absolute trash!- นั่นมันขยะ ขยะชัดๆ Mannequin: On the Move (1991)
- I didn't raise him to be with trash like you!- โจนส์, โจนส์.. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
'Round that corner, man Hiding in the trash canในมุมนั้น มีคนซ่อนในถังขยะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Someone trashed the lab and they stole the body.- เกิดเรื่องแล้ว ... . ไปกันเถอะ Deep Throat (1993)
Who else would have reason to trash the lab and our rooms?เขาโกหก ผลการชันสูตร แล้วตอนนี้เราพบว่า เขาไปกับนักสืบ Deep Throat (1993)
We got some trashy magazines, we got cookie dough, we got Twister.เรามีนิตยสารเด็ดๆ คุกกี้อร่อยๆ แล้วก็เกมทวิสเตอร์ The One with George Stephanopoulos (1994)
Yeah, I saw the trashman making a call so I thought I had enough time to bring my garbage down.繤红ä駹֧, ԴҨùҹͷҢŧҷա Ghost in the Shell (1995)
A trash truck?รถขนขยะเหรอ? Ghost in the Shell (1995)
Ishikawa, go check out the trash collectors' homes.อิชิกาว่า, ตรวจสอบไปตามบ้านพนักงานเก็บขยะที Ghost in the Shell (1995)
Hey, how about if I pick up the trash on the second half of our round, and you make the calls?เฮ้, นี่แกจะให้ฉันเก็บขยะ แล้วแกก็ไปโทรศัพท์บ้างก็ได้นะ Ghost in the Shell (1995)
- Spell: trash can.- สเปล: ถูกทิ้ง. Toy Story (1995)
-This is evidence. -But it's just trash.นี้มันหลักฐานนะ Gattaca (1997)
He's in the backyard, taking out the trash.อยู่ข้างหลังน่ะ เอาขยะออกไป... The Jackal (1997)
It's about time they cleaned up the trash downtown.ดี น่าจะกวาดล้างคนจรจัดซะที ก่อนที่เมืองเราจะแย่เหมือนที่อื่นๆ The Truman Show (1998)
That's stupid, though. Why trash your own neighborhood?นั่นโง่มากเลย คิดดูสิ / ทำไมต้องพูดเรื่องเหลวใหลกับเพื่อนบ้านนะ? American History X (1998)
Hey, you white trash piece of shit!เฮ้ ไอหน้าขาว/ ไอ้พวกเวร! American History X (1998)
Everything else is just junk, worthy of a peddler or the trash heap.ตัวอื่น ๆน่ะขยะทั้งนั้น ควรเอาไปเร่ขายหรือไม่ก็โยนทิ้ง The Red Violin (1998)
Be careful where you throw out your trash.คุณต้องระวังหน่อย เวลาจะทิ้งขยะ Pi (1998)
The papers praised him, then trashed him.หนังสือพิมพ์สรรเสริญเขา, หลังจากนั้นก็เขี่ยเขาทิ้ง. Ringu (1998)
Or maybe you shouldn't bring me every piece of trash you pick up.ตรงนี้น่ะ อื้อ Fight Club (1999)
..and trash a franchise coffee bar.พวกแกคิดว่าทำอะไรลงไป Fight Club (1999)
I'm getting trashed, man. Isn't that what you're supposed to do at a party?ฉันจะทำตัวเละเทะไง มาปาร์ตี้ก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
That's what he failed to realize. I look classy, not trashy.นั่นแหละที่เขา ไม่สำนึก ฉันดูดีมีระดับ Unbreakable (2000)
- Go throw it in the trash.เอาไปเททิ้ง - แต่พ่อฮะ Unbreakable (2000)
They're not playing our videos as much since the boys trashed their set.เขยิบหน่อย เจ้าเด็กเกเร นายกำลังขวางทางคนดังอยู่นะ ดีจังที่ได้มา MTV อีกครั้ง Rock Star (2001)
Because I'm not a Vanderbilt, suddenly I'm white trash?เพราะว่าฉันไม่ใช่เเวนเดอร์บิลด์ เเล้วชั้นจะกลายเป็นคนขาวกระจอกๆ อย่างนั้นหรือ? Legally Blonde (2001)
-She's trashy.เธอไร้ค่า / ดี.. A Walk to Remember (2002)
And why is your trench coat and hat in the trash can?ทำไมเสื้อโค้ทกับหมวกลุง อยู่ในถังขยะล่ะ? Inspector Gadget 2 (2003)
This shouldn't take long. Time to take out the trash, g-girl, and don't bother to recycle.ไม่นานแน่ Inspector Gadget 2 (2003)
You put my stuff on the trash?วางข้าวของฉันบนขยะเหรอ Bringing Down the House (2003)
- It'd only be to sweep up the white trash.- ถ้ามีก็แปลว่า เอาไว้กวาดคนขาวสวะ Bringing Down the House (2003)
AII right, just put it back in my room cos I have a special trash.เอาไว้ห้องผม ผมจะทิ้งเอง มีถังขยะพิเศษ Bringing Down the House (2003)
We opened up the ceiling, and a pile of trash fell downแค่เราเปิดเพดาน /N ขยะกองโตก็ถล่มลงมาแล้ว Uninvited (2003)
We can talk trash about our dads.เราจะได้เล่าว่าพ่อเราแย่ยังไงกัน The O.C. (2003)
I've been looking all over for you. Someone trashed your car.man. The Butterfly Effect (2004)
First, trash the locater beacon inside my ship, the one you jacked.หนึ่ง... ทำลายระบบแจ้งตำแหน่ง ของยานที่ชิงมาเสมอ The Chronicles of Riddick (2004)
He is trash, trash, trash...เขายากจน จน จน แล้วก็จน... The Notebook (2004)
Trash?จนเหรอ? The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trashHe disposed of the trash.
trashI wish people would stop throwing away empty cans and other trash along.
trashThey disputed about whose turn it was to take the trash out.
trashThere is much trash on the farther bank of the river.
trashIf you throw trash on the road, you have to pay a fine of up to 500 dollars.
trashThey fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
trashThere's no use for plastic supermarket bags aside from putting trash in them.
trashDon't throw trash here.
trashWe should be more careful to recycle more trash.
trashThere is a big movement today to recycle trash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผง[N] dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
มูลฝอย[N] waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
สวะ[ADJ] inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ
สวะ[N] floating weeds, See also: Java weed, floating rubbish, trash, refuse, ruck, Example: นกเล็กๆ เกาะอาศัยตามยอดหญ้าและกอสวะในบึงบอระเพ็ด, Thai definition: ผักหญ้า ต้นผักหรือสิ่งต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
ชาน[N] bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานอ้อย[N] bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khayamūnføi) EN: litter ; trash ; waste   FR: poubelle [f]
ขี้ผง[n.] (khīphong) EN: dust ; trash ; rubbish   FR: poussières [fpl]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
สวะ[n.] (sawa) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck   FR: rebut [m] ; déchet [m]
ถังขยะ[n.] (thangkhaya) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin   FR: poubelle [f]
ที่ทิ้งขยะ[n.] (thī thing khaya) EN: trash can   FR: poubelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRASH T R AE1 SH
TRASHY T R AE1 SH IY0
PETRASH P EH1 T R AH0 SH
TRASHED T R AE1 SH T
TRASHES T R AE1 SH IH0 Z
TRASHING T R AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trash (n) trˈæʃ (t r a1 sh)
trashy (j) trˈæʃiː (t r a1 sh ii)
trashier (j) trˈæʃɪəʳr (t r a1 sh i@ r)
trashiest (j) trˈæʃɪɪst (t r a1 sh i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾[lā jī, ㄌㄚ ㄐㄧ, ] trash, #2,381 [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc), #3,471 [Add to Longdo]
脏土[zāng tǔ, ㄗㄤ ㄊㄨˇ, / ] dirty soil; muck; trash, #251,303 [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ㄧㄥˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #411,527 [Add to Longdo]
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, / ] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #629,855 [Add to Longdo]
垃圾筒[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, ] a trashcan [Add to Longdo]
残余物[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄨˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m}trash [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.] [Add to Longdo]
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]
Auffangvorrichtung {f} für Unrattrashrack [Add to Longdo]
Kitsch {m}; Schund {m}trash [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kolportageliteratur {f}trashy literature [Add to Longdo]
Müll {m}; Abfall {m}refuse; trash; rubbish [Br.]; garbage [Am.] [Add to Longdo]
Mülleimer {m}rubbish bin; trash bin; dustbin [Br.] [Add to Longdo]
Mülleimer {m}garbage can; trashcan [Am.] [Add to Longdo]
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge [Add to Longdo]
Schmarren {m} (Unsinn)trash; rubbish [Add to Longdo]
Schundliteratur {f}trashy literature; trash [Add to Longdo]
Wertlosigkeit {f}trashiness [Add to Longdo]
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest [Add to Longdo]
verhaute; warf wegtrashed [Add to Longdo]
verhauend; wegwerfendtrashing [Add to Longdo]
verhaut; wirft wegtrashes [Add to Longdo]
wertlostrashy [Add to Longdo]
wertlos {adv}trashily [Add to Longdo]
Das ist ein Schmarren!That's a load of trash! [Add to Longdo]
UKW : UltrakurzwelleUSW : ultrashort wave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
トラッシュ[, torasshu] (n) trash [Add to Longdo]
家庭ごみ;家庭ゴミ[かていごみ(家庭ごみ);かていゴミ(家庭ゴミ), kateigomi ( katei gomi ); katei gomi ( katei gomi )] (n) household garbage; household trash; household refuse [Add to Longdo]
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
塵(P);芥[ごみ(P);ゴミ(P);あくた(芥), gomi (P); gomi (P); akuta ( kai )] (n) (uk) rubbish; trash; garbage; refuse; (P) [Add to Longdo]
塵芥[じんかい;ちりあくた;ごみあくた, jinkai ; chiriakuta ; gomiakuta] (n) rubbish; trash; garbage; refuse [Add to Longdo]
選り屑[えりくず;よりくず, erikuzu ; yorikuzu] (n) trash [Add to Longdo]
駄物[だもの, damono] (n) trash; low-grade stuff [Add to Longdo]
超短波[ちょうたんぱ, choutanpa] (n) ultrashort-wave; very high frequency [Add to Longdo]
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] (n) waste matter; waste; garbage; trash [Add to Longdo]
襤褸糞[ぼろくそ, borokuso] (n,adj-na) (uk) trashy reputation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top