ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trampe

T R AE1 M P   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trampe-, *trampe*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trampeStray dogs tramped about my garden.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAMPE    T R AE1 M P
TRAMPED    T R AE1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tramped    (v) trˈæmpt (t r a1 m p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trampelpfad {m}beattrack [Add to Longdo]
Trampeltier {n}; Trampel {m} [übtr.]clumsy clot; oaf [Am.] [Add to Longdo]
Trampen {n}hitch-hiking; backpacking [Add to Longdo]
Tramper {m}; Tramperin {f}hitchhiker [Add to Longdo]
trampeln | trampelnd; zerstampfend | getrampelt; zerstampft | trampelt; zerstampft | zu Tode getrampelt werdento trample | trampling | trampled | tramples | to be trampled to death [Add to Longdo]
trampelnto tramp [Add to Longdo]
trampen; per Anhalter fahren | trampend | getrampt | er/sie trampt | ich/er/sie trampte | er/sie ist/war getramptto hitchhike; to hitch; to go backpacking | hitchhiking | hitchhiked | he/she hitchhikes | I/he/she hitchhiked | he/she has/had hitchhiked [Add to Longdo]
Trampeltier {n} [zool.]bactrian (camel) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランパー[, toranpa-] (n) tramper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top