ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tracers

T R EY1 S ER0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tracers-, *tracers*, tracer
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll put some tracers up there.ฉันจะยิงกระสุนส่องวิถีไป Casualties of War (1989)
All Tracers, return to the ships immediately.เทรเชอร์ทั้งหมด กลับยานในทันที Hoshi no koe (2002)
Found the dye packs and the tracers.พบเครื่องติดตาม The Town (2010)
Cops will use tracers, Oliver, same as we did.ตำรวจใช้ตัวสะกดรอย เหมือนที่เราทำไงโอลิเวอร์ Broken Dolls (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACERS    T R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tracers    (n) trˈɛɪsəz (t r ei1 s @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top