ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toppers

T AA1 P ER0 Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toppers-, *toppers*, topper
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in this crazy world, everybody wants to grow toppers and rankers.และโลกบ้าบอใบนี้ ทุกคนจ้องแต่จะเอาตัวเองให้อยู่จุดสูงสุด Like Stars on Earth (2007)
Translated by Simply Releases Toppers Tokke and bitem. Monitoring and Tokke Suurtjeแปลไทยโดย Thaisubtitle ขอขอบคุณ noppasith, hohoho108, noonengza และทุกท่านที่ช่วยกันแปล Astro Boy (2009)
Incorrect. Toppers. You are a topper, my friend.ไม่ใช่ พวกข่มต่างหาก เนายเป็นพวกชอบข่ม เืพื่อนเอ๋ย I Helu Pu (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPPERS    T AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toppers    (n) tˈɒpəz (t o1 p @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top