Search result for

tipps

(183 entries)
(0.1908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipps-, *tipps*, tipp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tipps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tipps*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipple    [VI] ดื่มเหล้า
stipple    [VT] วาดภาพเป็นจุดๆ แต้มๆ, Syn. dab, dapple, dot
stipple    [N] วิธีการวาดภาพหรือสลักเป็นจุดๆ แต้มๆ
stipple    [N] ผลงานการวาดภาพหรือสลักที่เป็นจุดๆ แต้มๆ
tippler    [N] คนขี้เมา, Syn. drunk
tippler    [N] นกพิราบที่เลี้ยงไว้
stippler    [N] ผู้วาดภาพที่มีลักษณะเป็นจุดๆ แต้มๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stippled tongue; tongue, dottedลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stippling๑. การเกิดจุด๒. ภาวะมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stipplingลักษณะผิวส้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dotted tongue; tongue, stippledลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, stippled; tongue, dottedลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, dotted; tongue, stippledลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tipping การทิ้ง
การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Calcification, Stippledจุดทึบขาวเล็กๆ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stipple(สทิพ'เพิล) vt.,n. (การ) ทาสีหรือสลักหรือวาดเป็นแต้ม ๆ หรือเป็นจุด ๆ ,ผลงานด้วยวิธีการดังกล่าว, See also: stippler n.
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze,drink

English-Thai: Nontri Dictionary
tippet(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่
tipple(n) สุรา,เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป,จิบเหล้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tippingการใ้ห้ข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tip?TippParents' Day (1987)
Here's a tip.Ein TippUnusual Suspects (1997)
No tip?Keinen TippKilling Them Softly (2012)
Hint!Ein TippDeadly Prep (2016)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
The feds tipped us off. I'm at my aunt's house in Cleveland.รัฐบาลไม่ให้ฉันเดินทาง ฉันอยู่บ้านป้าที่คลีฟแลนด์ WarGames: The Dead Code (2008)
- A big tipper.-การเดินทางครั้งใหญ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย Pathology (2008)
- Please. - It's reached the tipping point.มันมาถึงจุดสูงสุดแล้ว เราต้องทำอะไรสักอย่าง The Day the Earth Stood Still (2008)
Thank you. So something must have tipped him off.ขอบคุณ งั้นแสดงว่าต้องมีใครรายงานเขาแน่ Safe and Sound (2008)
One of the Gate Corporation's tippy-top Sellers, as a matter of fact.หนึ่งในบริษัท GATE พนักงานขายดีที่สุด ในความเป็นจริง Five the Hard Way (2008)
I guess someone tipped her.ฉันคิดว่ามีใครบางคนบอกเธอ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Someone must have tipped him off.ยากที่จะบอกว่า Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Who tipped you off?ใครบอกคุณ Look What He Dug Up This Time (2009)
Whoever tipped you off about UNR was using you to get me to drop the case.ใครที่บอกคุณเรื่องยูเอ็นอาร์ จะใช้คุณบอกให้ฉันล้มคดี Look What He Dug Up This Time (2009)
A report. A friend of mine in Moscow tipped me to it.รายงานที่ส่งมาจากเพื่อนผมในมอสโคว์ tipped me to it. Ninja Assassin (2009)
You start tipping, I might.คุณเริ่มด้วยการให้ทิป ฉันคงโอเค The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Well, Dorota tipped me off. She's coming.อืมโดโรต้าบอกฉัน ว่าเธอจะมา The Grandfather (2009)
Tipping off the criminal cells they'd been tracking.ไม่ๆ อิไล พูดถูก ถึงเวลาที่เราต้องรุกแล้ว V (2009)
He tipped me like crazy.เขาให้ทิปฉันเยอะมาก To the Lighthouse (2009)
You tipped him off.แกบอกความลับมัน S.O.B. (2009)
Freaky foreskin. Big tipper.หนังย่น และหย่อนยานด้วย Cook (2009)
You and I are gonna keep each other on our tippy toes.เธอกับฉันจะได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันไง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Ball-tipped electrosurgery helps get around the adhesions.ชายคนนั้นเจ็บปวดจากการผ่าตัดเข้าไปอีก Tainted Obligation (2009)
Bit of a tippler, huh?สักนิดก็ไม่ได้รึ? Dream Logic (2009)
They knew we were coming. Someone tipped them off.พวกเขารู้ว่าเราจะมา ต้องเกิดเกลือเป็นหนอนแน่ There Is No Normal Anymore (2009)
Someone kept tipping off the cells we were tracking.ใครบางคนที่คอยเป็นสายลับ คอยบอกเื่รื่องต่างๆ ที่เราได้แกะรอยเอาไว้ There Is No Normal Anymore (2009)
- She's at the tipping point.นั่นไม่ได้หมายถึง ฉันจะต้อง ไปเป็นคุ่ควงของเธอในงานเปิดตัว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
And she wonders why she's constantly undertipped.และเธอสงสัยว่า ทำไมตัวเองมักได้ค่าทิปน้อย The Guitarist Amplification (2009)
Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?ใช่เสียงเคาะจากรองเท้าบู๊ท บนหลังคารึเปล่า? Comparative Religion (2009)
I tipped off the police.ฉันยืมมือตำรวจ Watchmen (2009)
Here we are. The best little B8B in Tipperary.นี่ไง ที่ๆดีที่สุดในทิปเปอร์รารี่ Leap Year (2010)
He tipped me $4. Can you believe that shit? Four...เขาทิปฉัน 4 เหรียญ เธอเชื่อไหมล่ะ สี่... Frankie & Alice (2010)
And no tipping.และไม่ต้องทิป! Sex and the City 2 (2010)
My partner here kicked me with steel tipped boots, can you believe that?ไอ้เกลอนี้มันเตะฉันด้วยบู๊ทหัวเหล็ก เชื่อมั้ยล่ะ? The Expendables (2010)
Or tipping.หรือให้ทิป Inception (2010)
Someone inside CTU's gotta be tipping them off.มีคนในซีทียูแจ้งข่าวให้พวกนั้นรู้ตัว Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
You ain't thinking about tipping them off, are you?นายไม่ได้คิดจะช่วย พวกนั้นหรอกนะ ใช่ไหม Evil Is Going On (2010)
Your so-called deputy here tipped the suspects off.ไอ้เจ้าหน้าที่ของนาย ช่วยให้ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปหมด ที่นั่นไม่มีใครอยู่เลย Evil Is Going On (2010)
Are you afraid he's gonna let it slip that you tipped a cow once?ทำไม? คุณกล้วว่าเพื่อนคุณ จะหลุดปากพูด Disciple (2010)
Somebody tipped them off about the judges.พวกเขารู้ชื่อกรรมการ Journey to Regionals (2010)
He's leveraging David's murder, tipping the scales of public sentiment.เขาใช้ประโยชน์จากการฆาตกรรมเดวิส เป็นข้ออ้างของความเชื่อมั่นของประชาชน Caregiver (2010)
They got tipped off about the raid.พวกเขาอยู่ระหว่างพิจารณาคดีบุกถล่ม Lochan Mor (2010)
Yes. Adam must have tipped them.ใช่ อดัมจะต้องเป็นคนบอกพวกนั้นเอง Point of No Return (2010)
I know you tipped off Jericho!- ผมรู้่ว่านายไปแจ้ง พวกเจริโก้ - อ้าา! อ้าา! Blowback (2010)
The murder weapon, as described by Cam and Angela, could very well be a sharpened screwdriver tipped with a bone-eating fungus.อาวุธประกอบการฆาตกรรม ที่แคมและเอิงแองเจิลลาอธิบาย อาจเป็นอะไรที่แหลมคม อย่างไขควงก็ได้ ที่ทิ่มเข้าไปในกระดูก พร้อมกับเชื้อรา The Bones That Weren't (2010)
I bet Leonard never tipped a cow over on himself."พ่อพนันว่าลีโอนาร์ดไม่เคยพยายาม ผลักวัวล้มใส่ตัวเอง The Boyfriend Complexity (2010)
She was abducted last night from Club Prowl in Tippecanoe county.เธอถูกลักพาตัวไปเมื่อคืนนี้ที่คลับ Prowl ในเขตทิปเปแคนู Middle Man (2010)
Steel-tipped arrows.หัวธนูเหล็กกล้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
- You know. - Tippity-tap!การเต้นรำทุกคน! Happy Feet Two (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tippWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
tippThe driver tipped his cap.
tippThis tipping business always makes us uneasy.
tippThis wasn't here this morning ... looks like somebody's been fly tipping.
tippYou'd better remember that tipping is necessary in the USA.
tippAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ดีกรี[adj.] (kaēdīkrī) EN: a little tippy   
ผีเสื้อมุมใต้ปีกขาว[n. exp.] (phīseūa mum tāi pīk khāo) EN: White-tipped Palmer   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPP    T IH1 P
STIPP    S T IH1 P
TIPPY    T IH1 P IY0
TIPPS    T IH1 P S
TIPPIE    T IH1 P IY0
TIPPED    T IH1 P T
TIPPEN    T IH1 P AH0 N
TIPPIT    T IH1 P IH2 T
TIPPET    T IH1 P AH0 T
TIPPLE    T IH1 P AH0 L
TIPPER    T IH1 P ER0
TIPPIN    T IH1 P IH2 N
TIPPITT    T IH1 P IH2 T
TIPPINS    T IH1 P IH2 N Z
TIPPING    T IH1 P IH0 NG
TIPPENS    T IH1 P AH0 N Z
TIPPETS    T IH1 P EH0 T S
TIPPERS    T IH1 P ER0 Z
TIPPY'S    T IH1 P IY0 Z
TIPPETT    T IH1 P EH0 T
TIPPETTS    T IH1 P EH0 T S
XANTIPPE    Z AE1 N T IH2 P
TIPPERARY    T IH1 P ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipped    (v) (t i1 p t)
tippet    (n) (t i1 p i t)
tipple    (v) (t i1 p l)
stipple    (v) (s t i1 p l)
tippets    (n) (t i1 p i t s)
tipping    (v) (t i1 p i ng)
tippled    (v) (t i1 p l d)
tippler    (n) (t i1 p l @ r)
tipples    (v) (t i1 p l z)
stippled    (v) (s t i1 p l d)
stipples    (v) (s t i1 p l z)
tipplers    (n) (t i1 p l @ z)
tippling    (v) (t i1 p l i ng)
Tipperary    (n) (t i2 p @ r e@1 r ii)
stippling    (v) (s t i1 p l i ng)
filtertipped    (j) (f i1 l t @ t i p t)

German-Thai: Longdo Dictionary
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Hinweis,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintippento type [Add to Longdo]
Andeutung {f}; Anleitung {f}; Hinweis {m}; Tipp {m}; Tip {m} [alt] | Andeutungen {pl}; Hinweise {pl}hint | hints [Add to Longdo]
Betriebsart Tippeninching mode [Add to Longdo]
Empfehlung {f}; Vorschlag {m}; Tipp {m}; Tip {m} [alt]advice [Add to Longdo]
Filterzigarette {f}filter tipped cigarette; filter-tip [Add to Longdo]
Filzstift {m}felt pen; felt-tipped pen [Add to Longdo]
Kastenkipper {m}box type tipper [Add to Longdo]
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart [Add to Longdo]
Kippwagen {m} | Kippwagen {pl}tipper | tippers [Add to Longdo]
Kippwagen {m}tipping wagon; tipper truck [Add to Longdo]
Lore {f}tipper; tipper truck [Add to Longdo]
Pelerine {f} | Pelerinen {pl}tippet | tippets [Add to Longdo]
Säufer {m} | Säufer {pl}tippler | tipplers [Add to Longdo]
Stippvisite {f} | Stippvisiten {pl}flying visit | flying visits [Add to Longdo]
Stippvisite {f}; kurzer Aufenthaltwhistle-stop [Add to Longdo]
Tipp {m}; Tip {m} [alt]; Hinweis {m} | Tipps {pl}; Tips {pl} [alt]; Hinweise {pl} | der richtige Tipp (Tip [alt])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder {m}tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen {n} (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typo | typos [Add to Longdo]
abtippen | abtippen | abgetipptto typewrite | typewriting | typewritten [Add to Longdo]
abtippend; tippendtyping [Add to Longdo]
antippen; kurz berühren; andiskutierento touch on; to touch upon [Add to Longdo]
aufdringlich ankündigen; sich gute Tipps (Tips [alt]) verschaffento tout [Add to Longdo]
eingetippttyped into it [Add to Longdo]
gestipptdipped in [Add to Longdo]
getippttyped [Add to Longdo]
getippt; tipptetyped [Add to Longdo]
gezechttippled [Add to Longdo]
kippen | kippend | gekippt | kippt | kippteto tip over | tipping over; tipping | tipped over | tips over | tipped [Add to Longdo]
neu tippen | neu tippendto retype | retyping [Add to Longdo]
stippen | stippend | stipptto dip in | dipping in | dips in [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]
tüchtig trinkento tipple [Add to Longdo]
tüpfeln | tüpfelnd | tüpfelt | tüpfelteto stipple | stippling | stipples | stippled [Add to Longdo]
vertippen | vertippt | vertippteto type wrong | types wrong | typed wrong [Add to Longdo]
vertippen | vertippend | vertippt | vertippteto mistype | mistyping | mistypes | mistyped [Add to Longdo]
zechen | zechend | zecht | zechteto tipple | tippling | tipples | tippled [Add to Longdo]
Bergsegler {m} [ornith.]White-tipped Swift [Add to Longdo]
Adlerschnabel {m} [ornith.]White-tipped Sicklebill [Add to Longdo]
Rostbarteremit {m} [ornith.]Broad-tipped Hermit [Add to Longdo]
Glanztrogon {m} [ornith.]White-tipped Quetzal [Add to Longdo]
Derbyarassari {m} [ornith.]Chestnut-tipped Toucanet [Add to Longdo]
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet [Add to Longdo]
Silberschmuckvogel {m} [ornith.]Black-tipped Cotinga [Add to Longdo]
Everettmonarch {m} [ornith.]White-tipped Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
飲ん兵衛;飲んべえ;呑ん兵衛;飲兵衛(io);呑兵衛(io)[のんべえ, nonbee] (n) heavy drinker; tippler [Add to Longdo]
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker [Add to Longdo]
煙管[キセル, kiseru] (n) (1) (tobacco) pipe with metal tipped stem (khm [Add to Longdo]
子宮後屈[しきゅうこうくつ, shikyuukoukutsu] (n) retroversion of the uterus; tipped uterus [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex [Add to Longdo]
転換点[てんかんてん, tenkanten] (n) turning point; tipping point; commutation point [Add to Longdo]
点画[てんが, tenga] (n) stippling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾卸[qīng xiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to tip; to dump by tipping from a vehicle [Add to Longdo]
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] filter-tipped cigarette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top