ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thinkers

TH IH1 NG K ER0 Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinkers-, *thinkers*, thinker
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, all great thinkers were said to be madmen in their time...เอาละ นักคิดที่ยิ่งใหญ่มักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าในเวลานั้น Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
In the history of religious experience, many of the great religious thinkers have had electrical ability in the temporal lobe.โมเสส หมอพื้นเมืองอเมริกัน เกือบทุกผู้นำศาสนาและ คำแนะนำทางจิตวิญญาณ Is There a Creator? (2010)
A few bold thinkers are now making giant strides towards understanding what goes on inside black holes.นักคิดตัวหนาไม่กี่ตอนนี้ ทำให้ความก้าวหน้ายักษ์ ที่มีต่อความเข้าใจในสิ่งที่ เกิดขึ้นภายในหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
There are thinkers in this world and there are doers.มีนักคิดก็ต้องมีนักปฎิบัติ Green Lantern (2011)
Yeah, but the thinkers make what I do possible.ครับ แต่นักคิดก็ทำให้สิ่งที่ฉันทำเป็นไปได้ Green Lantern (2011)
Neil is the latest in a long line of thinkers to contemplate the size of the Universe.นีลเป็นล่าสุดในสายยาวของนักคิด จะพิจารณาขนาดของจักรวาล Is There an Edge to the Universe? (2011)
I don't think there are too many original thinkers in this room.ฉันไม่คิดว่าคนในห้องนี้จะมีความคิดสร้างสรรเท่าไรหรอก Silent Hill: Revelation (2012)
Yeah, a lot of the world's thinkers are worried that... that this century will be a...ใช่ นักคิดระดับโลกหลายคนเป็นห่วงว่า... Enemy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
THINKERS    TH IH1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thinkers    (n) θˈɪŋkəz (th i1 ng k @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top