ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thermometers

TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thermometers-, *thermometers*, thermometer
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was wondering, do you know where the thermometers are?ฉันแปลกใจจัง,คุณรู้ไหม๊ว่าเทอร์โมมิเตอร์อยู่ไหน เพราะ... Love/Addiction (2007)
'Cause-- do you really not know where the thermometers are, lexie?เธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่ไหน,เล็กซี่ Love/Addiction (2007)
And in her desk I found watches, thermometers, EKG's.ในโต๊ะเธอ ฉันพบนาฬิกา เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องกราฟห้วใจ Sparks and Recreation (2011)
This job is more than sticking thermometers in butts and looking pretty.งานนี้เป็นมากกว่าการเกาะ เครื่องวัดอุณหภูมิในก้นและดูสวย. Nurse 3D (2013)
For starters, let's just check the thermometers.สำหรับเริ่มขอเพียงแค่ ตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ สถานีสภาพอากาศทั่วโลก The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thermometersFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
thermometersThermometers often go below zero.

CMU English Pronouncing Dictionary
THERMOMETERS    TH ER0 M AA1 M AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thermometers    (n) θˈəmˈɒmɪtəz (th @1 m o1 m i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thermometersäule {f} | Thermometersäulen {pl}thermometer column | thermometer columns [Add to Longdo]
Thermometerstand {m} | Thermometerstände {pl}thermometer reading | thermometer readings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top