ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereof

DH EH2 R AH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereof-, *thereof*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereof(adv) เป็นของ (ศัพท์ทางกฎหมาย), See also: ได้ชื่อว่าเป็นของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน, ของสิ่งนั้น, จากสิ่งนั้น, มาจากสาเหตุนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
thereof(adv) ของสิ่งนั้น, จากสิ่งนั้น, ของมัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THEREOF DH EH2 R AH1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereof (a) ðˈɛəʳrˈɒv (dh e@1 r o1 v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereof \There*of"\, adv.
   Of that or this.
   [1913 Webster]
 
      In the day that thou eatest thereof, thou shalt surely
      die.                   --Gen. ii. 17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereof
   adv 1: of or concerning this or that; "a problem and the
       solution thereof"
   2: from that circumstance or source; "atomic formulas and all
     compounds thence constructible"- W.V.Quine; "a natural
     conclusion follows thence"; "public interest and a policy
     deriving therefrom"; "typhus fever results therefrom" [syn:
     {thence}, {therefrom}, {thereof}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top