ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that's

DH AE1 T S   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that's-, *that's*, that'
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
That's that[IDM] เป็นเช่นนั้นตลอดกาลและไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอีก
That's last straw[IDM] นี่คือสิ่งสุดท้าย
That's the ticket[IDM] ใช่เลย นั่นแหละที่ต้องการ
That's how it goes.[IDM] ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละ, See also: ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ
That's about the size of it[IDM] ใช่แล้ว, See also: ถูกต้อง
That's the way the cookie crumbles[IDM] ก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละ, See also: ชีวิตก็อย่างนี้แหละ
That's the straw that broke the camel's back[IDM] นี่คือสิ่งสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
that's(แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
That's a shame! ( ) สำนวนใช้แสดงความผิดหวัง
That's for sure (phrase ) เรื่องนั้นแน่นอน, ของแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's good.ดีๆ. Visitor Q (2001)
That's good.ก็ดี The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
That's it!เจซ! Bridge to Terabithia (2007)
That's it?อะไรน๊ะ Adverse Events (2008)
That's cool.เจ๋งหวะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That's good.ไปช้าๆนะ Peleliu Hills (2010)
That's a lie.ไม่จริง Roots (2011)
Ah, that's right.อ๋อ... Poseidon (2011)
- That's it!พอแล้ว! Real Steel (2011)
That's Right.ก็ดี Episode #1.8 (2011)
That's it.นั่นมัน. The Iceman (2012)
That's Laura.นั่นลอร่า Dial M for Mayor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
that'sActually, that's what I thought.
that's"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
that'sAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
that'sAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
that'sAll for one, and one for all. That's team play.
that'sAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
that's"Anything else?" "No, that's all."
that'sA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
that'sAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
that'sAs far as knowing health's worth once you've lost it goes, that's the same thing with parents, water or air.
that'sA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.
that'sA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเถอะ[ADV] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด, Example: ช่างเถอะ เรื่องของผม ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง
ไม่เป็นไร[V] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ช่างเถอะ, ช่างเถิด, Example: ไม่เป็นไรครับ น้ำในตู้เย็นผมมี, Thai definition: อย่าเอาใจใส่เลย
นี่แหละ[DET] That's it, See also: !, this, here, Syn. นี่เอง, Example: สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่บนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงหน้าคุณนี่แหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ได้[X] (dāi = dai) EN: yes ; that's possible ; certainly   FR: oui ; c'est possible ; certainement
เห็นด้วย[xp] (hendūay) EN: right ; that's right ; you're right   FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
จริงด้วย[xp] (jing dūay) EN: that's right ; yes, it is   FR: c'est vrai
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo chīo) EN: that's so predictable !   FR: c'est évident !
คิดเป็นเงินไทยประมาณ ... บาท[X] (khit pen ngoen thai pramān ... bāt) EN: that's approximatively ... bahts.   FR: cela équivaut à environ ... bahts.
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter   FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !

CMU English Pronouncing Dictionary
THAT'S DH AE1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
that's (v) ðæts (dh a t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
而已[ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ, ] that's all; nothing more, #2,144 [Add to Longdo]
可不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly, #8,540 [Add to Longdo]
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
deswegen; darumthat's why [Add to Longdo]
jawohl; ganz rechtthat's right [Add to Longdo]
Da ist ein Haken an der Sache! [übtr.]That's the fly in the ointment! [Add to Longdo]
Da liegt der Hase im Pfeffer! [übtr.]That's the snag! [Add to Longdo]
Da liegt der Hase im Pfeffer! [übtr.]That's the fly in the ointment! [Add to Longdo]
Da liegt der Hund begraben. [übtr.]That's the crux of the matter. [Add to Longdo]
Da pfeift es aus einem anderen Loch.That's a horse of a different color. [Add to Longdo]
Da schlägt's dreizehn! [übtr.]That's the last straw! [Add to Longdo]
Damit ist es endgültig aus.That's over for good. [Add to Longdo]
Darauf kann er stolz sein.That's a feather in his cap. [Add to Longdo]
Darauf läuft es im Endeffekt hinaus.That's the bottom line of it. [Add to Longdo]
Darum handelt es sich nicht.That's not the issue. [Add to Longdo]
Darüber ist längst Gras gewachsen.That's dead and burried (over and done with). [Add to Longdo]
Darüber lässt sich diskutieren.That's debatable. [Add to Longdo]
Darüber lässt sich reden.That's a matter of argument. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
そういうことか[, souiukotoka] (exp) I got it; I see; I now know; So that's the reason [Add to Longdo]
そうさ[, sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
そうですが[, soudesuga] (exp) that's so, however ....; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top