ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tamiami

T AE2 M IY0 AE1 M IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tamiami-, *tamiami*
Possible hiragana form: たみあみ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tamiami มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tamiami*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Vehicle Approaching] Also, we got a memo that the division... - was catching heat from all the gang activity going on down here.Aber für die Kids an der Tamiami Highschool bin ich bloß ein Elftklässler. The Good Collar (1986)
Don't jerk us around, Archie.Die Apostel haben die Tamiami Highschool übernommen. The Good Collar (1986)
The Tamiami trail.Ja, der Tamiami Pfad. Circle of Friends (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAMIAMI    T AE2 M IY0 AE1 M IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top