ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talking's

T AO1 K IH0 NG Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talking's-, *talking's*, talking'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, why not? Talking's perfectly...ทำไม ทำไมไม่หละ คุยหนะดีออก Chuck Versus the Suburbs (2009)
Talking's overrated anyway, isn't it?คุย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Talking's okay with me.พูดถึง ฉันรับได้ Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Talking's good.พูดถึงนะก็ดี Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Yeah, well, talking's a bit overrated.ใช่ ดี การคุยเป็นการประมาณมากไปที่เล็กน้อย Chuck Versus the Living Dead (2010)
Talking's fine ♪# จะค่อยๆ พูดจากันก็ดี # Sexy (2011)
Not talking's not the way to go.ปิดปากเงียบไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกนะ Valar Morghulis (2012)
- Talking's overrated. - And taking pills isn't?การไปคุยที่แพงเกินไป แล้วก็ได้ยามากินนะเหรอ Scandal (2012)
But still, talking's talking.แต่ก็ยังคงต้องคุยกัน There's Always a Downside (2012)
Once all the talking's through, people go back to their own..พอทุกคนพูดกันจนจบแล้ว ทุกคนก็จะกลับไป.. August: Osage County (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TALKING'S    T AO1 K IH0 NG Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top