ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sure!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sure!-, *sure!*
Possible hiragana form: すれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh sure! - And for my friend...?โอ้แน่ใจ และสำหรับเพื่อนของผม First Blood (1982)
- Sure! - Hey.ได้สิ หวัดดี The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Sure! Keep it!- เก็บไว้เถอะครับ April Story (1998)
Sure! Let's all throw books at Myrtle because she can't feel it.เอาสิ ขว้างหนังสือใส่เมอร์เทิลเลย เพราะเธอไม่รู้สึก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Sure! I'm so proud of Tae-il, my SOHN in law!แน่นอน พ่อภูมิใจมากกับแตอิลลูกเขยของพ่อ Crazy First Love (2003)
Yeah, sure! Wandering blindly through the sewers...ใช่ ก็ได้แต่เดินไปตามท่อมืดๆไปเรื่อยๆ The Host (2006)
Sure! Great! Don't wait for me!ไม่ต้องรอฉัน! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Okay, sure! Thank you. Oh, wait, wait!แน่นอน ขอบคุณค่ะ/ โอ้ คอยก่อนค่ะๆ The Karate Kid (2010)
Didn't you say that a needle thief would eventually become a cow thief? That that was for sure! You said you're as exact as a knife!เธอไม่ใช่เหรอที่บอกว่าโจรลักเล็กขโมยน้อยในที่สุดก็จะกลายเป็นโจรใหญ่ เธอพูดเองทั้งนั้น Episode #1.9 (2010)
Sure! They like you to death!แน่ล่ะสิ พวกเขาชอบเธอจะตาย Me Too, Flower! (2011)
Sure! Your mother.แน่นอนค่ะ แม่ของคุณ Addicted to Love (2012)
Yeah! Yeah, sure! Of course.ใช่ ใช่ แน่นอนค่ะ Addicted to Love (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sure!"Er, Karin ..., shouldn't we call it a night soon?" "No! No quitting while ahead! Next time I'll win for sure!"
sure!I'm absolutely sure!

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sure \Sure\, a. [Compar. {Surer}; superl. {Surest}.] [OE. sur,
   OF. se["u]r, F. s[^u]r, L. securus; se aside, without + cura
   care. See {Secure}, and cf. {Assure}, {Insure}, {Sicker}
   sure.]
   1. Certainly knowing and believing; confident beyond doubt;
    implicity trusting; unquestioning; positive.
    [1913 Webster]
 
       We are sure that the judgment of God is according to
       truth against them which commit such things. --Rom.
                          ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       I'm sure care 's an enemy of life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be
    sure of success; to be sure of life or health.
    [1913 Webster]
 
   3. Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or
    disappoint expectation; unfailing; strong; permanent;
    enduring. "His sure word." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will certainly make my lord a sure house;
       because my lord fighteth the battles of the Lord.
                          --1 Sam. xxv.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       The testimony of the Lord is sure.  --Ps. xix. 7.
    [1913 Webster]
 
       Which put in good sure leather sacks. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. Betrothed; engaged to marry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The king was sure to Dame Elizabeth Lucy, and her
       husband before God.          --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       I presume . . . that you had been sure as fast as
       faith could bind you, man and wife.  --Brome.
    [1913 Webster]
 
   5. Free from danger; safe; secure.
    [1913 Webster]
 
       Fear not; the forest is not three leagues off;
       If we recover that we are sure enough. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be sure}, or {Be sure}, certainly; without doubt; as,
    Shall you do? To be sure I shall.
 
   {To make sure}.
    (a) To make certain; to secure so that there can be no
      failure of the purpose or object. "Make Cato sure."
      --Addison. "A peace can not fail, provided we make
      sure of Spain." --Sir W. Temple.
    (b) To betroth. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         She that's made sure to him she loves not well.
                          --Cotgrave.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Certain; unfailing; infallible; safe; firm; permanent;
     steady; stable; strong; secure; indisputable; confident;
     positive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sure \Sure\, adv.
   In a sure manner; safely; certainly. "Great, sure, shall be
   thy meed." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      'T is pleasant, sure, to see one's name in print.
                          --Byron.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top