ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stop it!

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stop it!-, *stop it!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop it!นี่คุณ! The Da Vinci Code (2006)
Stop it!หยุดนะ! The Lego Batman Movie (2017)
Stop it!หยุดนะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop it!หยุดนะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop it!หยุดมัน หยุดมัน ไม่ มันมากกว่ามูลค่างานของฉัน Help! (1965)
Well, stop it!ก็หยุดมัน Help! (1965)
- Stop it! - What are you laughing at?สิ่งที่คุณหัวเราะที่? How I Won the War (1967)
Stop it!หยุดซะที Beneath the Planet of the Apes (1970)
Stop it!หยุดมัน I Spit on Your Grave (1978)
Stop it!หยุดมัน I Spit on Your Grave (1978)
Stop it!หยุดนะ! Suspiria (1977)
- Stop it! - Grab her arm.หยุดมัน คว้า แขนของเธอ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stop it!Don't slobber over my face! A-ha-ha-ha. Stop it!
stop it!It's so painful. Stop it!
stop it!Stop it! I'm a Giants fan.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, ] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead! [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lass den Quatsch!Stop it! Cut it out! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top