ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stinks

S T IH1 NG K S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stinks-, *stinks*, stink
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- One bastard stinks to high heaven.ไอ้หนึ่งลงไปที่ถนน เหม็นไปสวรรค์สูง How I Won the War (1967)
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
I said it stinks because it stinks!ฉันบอกว่ามันเหม็น ก็เพราะมันเหม็น! Akira (1988)
Τhey say he never washes and stinks like a goat.เห็นว่าเขาไม่เคยอาบน้ำและตัวเหม็นมาก Malèna (2000)
You know, something stinks around here.รู้ไหม ฉันได้กลิ่นไม่ดี แถว ๆ นี้ A Cinderella Story (2004)
Stinks of sunlightกลิ่นของแสงอาทิตย์ Nobody Knows (2004)
She stinks of boozeแม่กลิ่นเหล้าหึ่งเลย Nobody Knows (2004)
No way, stinks of what?เหม็นอะไรว่ะ Nobody Knows (2004)
Stinks of garbage The place is a real messขยะ ๆ ๆ โคตรโสโครกเลยบ้านมัน Nobody Knows (2004)
A pity she still stinks of fish.น่าสงสาร เธอยังตัวเหม็นคาวปลาอยู่เลย Memoirs of a Geisha (2005)
Just get out of Radiation Stinks now, or Dinoco is history, you hear me?เพิ่งได้รับจากการฉายรังสี ตอนนี้หรือ ดีโนโค เป็นประวัติศาสตร์ที่คุณได้ยินฉัน? Cars (2006)
- It's freaking hot. - It stinks in here. Get out.มันเลวมาก มันเหม็นหมดแล้ว ออกไป Art of Fighting (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stinksProper praise stinks.
stinksSomething stinks here.
stinksThat movie stinks!

CMU English Pronouncing Dictionary
STINKS S T IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinks (v) stˈɪŋks (s t i1 ng k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浊臭熏天[zhuó chòu xūn tiān, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄊㄧㄢ, / ] stinks to high heaven [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stinksauerhopping mad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top