ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stimme

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stimme-, *stimme*
CMU English Pronouncing Dictionary
STIMMEL S T IH1 M AH0 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงพูด เสียงร้อง
Stimmen(n) |pl.|, See also: die Stimme
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimme {f} | Stimmen {pl} | seine Stimme erheben gegen | mit lauter Stimme | mit lauter Stimme | mit leiser Stimme | mit ehrfurchtsvoller Stimme | einschmeichelnde Stimmevoice | voices | to raise one's voice against | in a loud voice | at the top of voice | in a low voice | in an awed voice | silky voice [Add to Longdo]
Stimme {f}; Wahlstimme {f}vote [Add to Longdo]
Stimmen für und wideryeas and nays [Add to Longdo]
Stimmen werben | Stimmen werbendto electioneer | electioneering [Add to Longdo]
Stimmenausdruck {m} | Stimmenausdrücke {pl}voiceprint | voiceprints [Add to Longdo]
Stimmenfang {m}vote catching [Add to Longdo]
Stimmengewirr {n}hubbub (of conversation; of voices) [Add to Longdo]
Stimmengleichheit {f}equality of votes [Add to Longdo]
Stimmenkauf {m}; Stimmenkaufskandal {m}vote buying; vote rigging; vote buying scandal [Add to Longdo]
Stimmenmehrheit {f}majority-of-votes [Add to Longdo]
Stimmentausch {m} [pol.]logrolling [Add to Longdo]
Stimmenthaltung {f}abstention [Add to Longdo]
Stimmenzählung {f} | Stimmenzählungen {pl}counting of votes | countings of votes [Add to Longdo]
Stimmer {m}tuner [Add to Longdo]
stimmen für; wählen; abstimmen (für)to vote; to ballot (for) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こえ, koe] Stimme [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] Stimmenthaltung, Verzicht [Add to Longdo]
開票[かいひょう, kaihyou] Stimmenzaehlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Stimme /ʃtimə/ 
   voice; vote

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top